Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

GIKK TOMME FOR MEDISINER: 2016 var rekordår for antallet situasjoner med medisinmangel. Særlig to situasjoner var spesielt alvorlige: Mangel på to kreftlegemidler medførte behov for rasjonering, sier SLV og fagmedisinsk direktør, Steinar Madsen.

GIKK TOMME FOR MEDISINER: 2016 var rekordår for antallet situasjoner med medisinmangel. Særlig to situasjoner var spesielt alvorlige: Mangel på to kreftlegemidler medførte behov for rasjonering, sier SLV og fagmedisinsk direktør, Steinar Madsen. Foto: Per Corneliussen

Ny rekord i antall mangelsituasjoner for legemidler

I 2016 var det 191 mangelsituasjoner, noe som betyr ny rekord.

Annons:

Og den uheldige utviklingen fortsetter, ifølge Statens legemiddelverk:

– Heldigvis finner vi i de fleste tilfeller løsninger som gjør at manglene ikke direkte rammer pasientene ved at de må bruke andre styrker, utenlandske pakninger, andre legemidler. Ulempen er selvsagt at dette kan skape usikkerhet eller uklarhet for pasientene, noe som selvsagt medfører økt risiko for feil, sier fagmedisinsk direktør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, til Dagens Medisin.

Les også: Legemiddelfirma holdt tilbake forsyninger av kreftmedisin

Produksjonsvansker
Mens det i 2008 kom 34 meldinger til Legemiddelverket om mangler og avregistreringer, kom det i fjor 191 slike meldinger. I 2015 kom det 141, og året før 112.

Den hyppigste årsaken som firmaene oppgir som grunn til at de går tomme for medisin, er produksjonsvansker, som ble oppgit som grunn i 75 av tilfellene.

Videre er «økt salg, manglende forsyning», «kvalitetssvikt» og «forsinket levering» også mye brukt.

Allmennhelsetjenesten ble rammet av manglene i 119 av tilfellene i fjor ,de øvrige manglene rammet sykehusene og spesialistene.

ifølge Legemiddelverket løser man problemene oftest ved å bruke tilsvarende legemidler, eller andre styrker og produsenter. Også bruk av utenlandske pakninger er et tiltak som er hyppig brukt.

– I tillegg til de meldingene vi får har det også vært mangel på uregistrerte legemidler, dette kommer i tillegg, sier Madsen.

Han peker på at mange av meldingene kommer for sent fra legemiddelfirmaene:

– Også i 2016 var det flere situasjoner der vi fikk  meldinger for sent fra industrien – det reduserer mulighetene til informasjon og til å finne gode løsninger. Så vi vil minne industriens ubetingede plikt til å melde fra.

Særlig to mangelsituasjoner var spesielt alvorlige: Mangel på to kreftlegemidler medførte behov for rasjonering.

 – Noen pasienter har ikke kunne få den behandling de skulle hatt, sier Madsen.

Beredskap
Nå er det etablert et nytt nasjonalt senter for legemiddelmangel og beredskap for helsetjenesten ved Oslo Universitetssykehus, i nært samarbeid med Legemiddelverket.

Videre har Lederforum for legemiddelmyndighetene i Europa - HMA, Heads of Medicines Agencies- nedsatt en aksjonsgruppe som skal arbeide med legemiddelmangel på Europeisk nivå.

– Alle nordiske land vil delta i denne gruppen, opplyser SLV.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!