Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

MER ENN UNDERSØKELSER: Legens undersøkelser alene avgjør ikke om barn får antibiotika for luftveisinfeksjon. Også foreldres egen mening tillegges vekt, ifølge en norsk studie. Illustrasjonsfoto: Colourbox

MER ENN UNDERSØKELSER: Legens undersøkelser alene avgjør ikke om barn får antibiotika for luftveisinfeksjon. Også foreldres egen mening tillegges vekt, ifølge en norsk studie. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Antibiotika til nær ett av fire barn med luftveisinfeksjon

Forsker synes det var lave CRP-verdier som lå til grunn for forskriving av antibiotika.

Annons:
“CRP alene er ikke god nok grunn til å gi antibiotika og må ses i sammenheng med sykehistorie og øvrige funn.”

- Ingrid K. Rebnord, forsker ved Uni Research, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin

Nesten ett av fire barn med symptomer på luftveisinfeksjon fikk forskrevet antibiotika. To av tre barn fikk vanlig smalspektret penicillin, 20 prosent fikk bredspektret penicillin, mens 8,6 prosent fikk makrolider.

Det viser en norsk studie som inkluderer 401 barn i alderen 0-6 år som ble undersøkt på legevakt for symptomer på luftveisinfeksjon.

Leger lytter til foreldre
Faktorer som økte sannsynligheten for å gi antibiotika var CRP på over 20, funn ved undersøkelse av øret som gir mistanke om ørebetennelse, bruk av paracetamol siste døgnet og foreldrenes egen vurdering av om penicillin var nødvendig.

– Sannsynligheten for å forskrive antibiotika økte med økende CRP verdi og signifikant ved CRP-verdier over 20 mg/dl. I følge veilederen for antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos barn, kan man avvente penicillin ved CRP under 50-100 dersom allmenntilstanden ellers vurderes som god. Det finnes ingen andre studier på barn som har klart å påvise en sikker cut-off verdi for CRP med tanke på når vi skal behandle eller la være å behandle. CRP alene er ikke god nok grunn til å gi antibiotika og må ses i sammenheng med sykehistorie og øvrige funn, sier forsker Ingrid K. Rebnord til Dagens Medisin.

Lave CRP-verdier
Hun er førsteforfatter av studien og forsker ved Uni Research, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Studien, som er en analyse av data fra en randomisert studie, er nylig publisert i BMJ Open.

– Var andelen på 23 prosent som fikk antibiotika høy?

– Ut fra våre data kan vi ikke si noe om det. Andelen er lavere enn hva tidligere studier har funnet og er nok uttrykk for at vi i Norge generelt har lav forskriving sammenlignet med mange andre land. Derimot synes vi det er forholdsvis lave CRP-verdier som ligger til grunn for forskriving av antibiotika. Vi vet at svært mange virale infeksjoner også gir CRP stigning til 50-100, svarer Rebnord.

Mange CRP-prøver
Hun viser til at norske leger tar veldig mange CRP-prøver på barn.

– Hos cirka 60 prosent av alle barn med luftveissykdom på legevakt tas det CRP. Kanskje er dette i seg selv med på å øke forskrivningen av antibiotika unødig. CRP må tas etter at man har vurdert barnet, og der CRP-resultatet vil bety noe for valg av behandling, understreker Ingrid Rebnord.

Innlagt på sykehus
De viktigste faktorene for at barnet ble innlagt på sykehus var nedsatt oksygenmetning, målt med pulsoksimeter, funn på lungene ved auskultasjon, forhøyet respirasjonsfrekvens og at foreldrene mente barnet burde innlegges.

– Det var et lite antall barn som ble innlagt, så det er vanskelig å trekke konklusjoner. Men vi ser klart at det viktigste i møte med syke barn er å vurdere barnets respirasjon. Dette er viktig for både leger men også sykepleiere, som gjerne er de første som møter barnet i mottak på legevakten. Vi så også at de barna der foreldrene på forhånd mente at innleggelse var nødvendig, ble innlagt. Dette viser tydelig at foreldre sin vurdering av barna er viktig å ta på alvor og dette ble tydelig vektlagt av legene også i vår studie, sier Rebnord.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

HELSEKLAGE STREVER FORTSATT MED LANG SAKSBEHANDLINGSTID

Klagesaker må vente i opptil 2,5 år på behandling

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Høie om LIS-krisen: – OUS har ansvaret6

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

– For dårlig samhandling bidrar til unødige reinnleggelser8

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

Bare 1 av 6 helsepersonell oppgir bierverv2

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Ap-politiker: – Bent Høie må på banen8

550 LIS-LEGER VED OUS KAN STÅ UTEN JOBB

– OUS må selv rydde opp3

LEGER I SPESIALISERING VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS:

– Halvparten av LIS-legene risikerer å miste jobben8

550 LIS-LEGER KAN STÅ UTEN JOBB

OUS: – Vi skviser ikke ut leger1

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILLIONER

Har fortsatt tillit til Sykehuspartners direktør13

3200 kvinnelige leger og medisinstudenter bak opprop

Slår alarm om seksuell trakassering i norsk helsevesen8

IKT-SKANDALEN I HELSE SØR-ØST

Sykehuspartner skjulte 333 millioner3

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILL.

– Helt utilgivelig9

Klar for finalen i sangkonkurransen

Medisinstudent kan vinne The Voice

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!