Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

SER ENDRINGER: På de pasientene som har fått cellegift ser forskerne endringer i den forreste del av hjernen som man bruker til å løse komplekse oppgaver.

SER ENDRINGER: På de pasientene som har fått cellegift ser forskerne endringer i den forreste del av hjernen som man bruker til å løse komplekse oppgaver.

Fant endringer i hjernen til testikkelkreftpasienter

Danske forskere har påvist endringer i hjernen til menn som er behandlet for testikkelkreft etter seks måneder. – Langtidseffektene er viktigst, sier kreftforsker Sophie D. Fosså.

Annons:
Professor Sophie D. Fosså har har selv gjennomført en studie der man ikke ser langtidsvirkninger på pasientene.
Foto: Arkivbilde

En ny studie fra Aarhus Universitetshospital har undersøkt endringer i hjernen etter endt behandling for testikkelkreft hos menn.

Forskerne har undersøkt 65 menn som er diagnostisert med testikkelkreft, der gjennomsnittsalderen for mennene er 36 år. Alle de 65 deltakerne i forskningsprosjektet er blitt operert, og 22 har også fått cellegift i etterkant.

Som en del av forskningsprosjektet har de gjennomgått en rekke forskjellige tester, både MR-skanning av hjernen, blodprøver, testing av mentale evner og blodprøver. Testene er foretatt like etter operasjonen og seks måneder senere. 

Hukommelsesproblemer
Resultatene, som er publisert i tidsskriftet Brain Imaging and Behavior, viser at en del av pasientene får problemer med hukommelsen og konsentrasjonen. Det gjelder 39 prosent av pasientene som kun har blitt operert, og 63 prosent av dem som har fått cellegift. Dette er langt høyere enn hva man ser hos friske menn i samme aldersgruppe.

Problemene syns både i testene pasientene gjennomgår, men også på hjerneskanningene. På de pasientene som har fått cellegift kan man se endringer i den forreste del av hjernen som man bruker til å løse komplekse oppgaver.

Endrer hormonbalanse
Forsker Ali Amidi ved Enhed for Psykoonkologi og sundhedspsykologi ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, står bak studien, og sier til Kræftens Bekæmpelse at det ikke kun er cellegiften som forårsaker hukommelsesproblemene.

– Dels mener vi at kreften i seg selv setter i gang en inflammasjon som også kan påvirke hjernen og som kan føre til nedsatt konsentrasjonsevne og hukommelse. Dels kan det for nettopp pasienter med testikkelkreft bety noe å miste en testikkel fordi det endrer hormonbalansen i kroppen, noe som også kan henge sammen med hukommelse og konsentrasjon, sier han.

Se på langtidseffekter
Professor emerita Sophie D. Fosså ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet synes funnene i studien er interessante, men påpeker at det er langtidseffektene som er interessante.

– Det er interessant at de kan påvise endringer i hjernen, men det som egentlig er viktig er å følge opp pasientene etter to-tre år og se hvordan konsentrasjonen er da, sier hun og fortsetter:

– Jeg har selv vært med på å gjennomføre oppfølgingsstudier etter flere år, og der ser man ikke slike endringer. Kreftpasienter som nettopp er blitt behandlet er i en stresset situasjon.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
Jeg godkjenner publisering av artikkelkommentaren og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Trakk anken: Likestillingsombudets vedtak blir stående

OUS diskriminerte ansatt etter fødselspermisjon4

RAPPORT OM UNDERERNÆRING HOS ELDRE

– Det blir ikke gjort noe som monner1

Behandling i legevakt etter rusforgiftning

– Behov for bedre oppfølgingsrutiner

RETNINGSLINJER FOR IMMUNTERAPI

Reagerer på uklare råd om ny immunterapi

Strategi 2030 for Helse Midt-Norge

Svarer RHF-direktøren i video2

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!