Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

VIKTIG: Lars Fjellbirkeland ved lungeavdelingen ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus, fortalte om viktigheten av multidisiplinære team under Dagens Medisins seminar om lungekreft onsdag ettermiddag.

VIKTIG: Lars Fjellbirkeland ved lungeavdelingen ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus, fortalte om viktigheten av multidisiplinære team under Dagens Medisins seminar om lungekreft onsdag ettermiddag. Foto: Lasse Moe

– Derfor er MDT-møtet så viktig

Et tverrfaglig team er nødvendig for å bestemme behandlingsforløpet for lungekreftpasienter. – Lungekreft er blitt "hot", sier lungelege Lars Fjellbirkeland.

Annons:

RADIUMHOSPITALET: Under DM Arena Lungekreft holdt Lars Fjellbirkeland ved lungeavdelingen på Hjerte- lunge- og karklinikken ved Rikshospitalet et innlegg om møter i multidisiplinære team (MDT) ved lungekreftbehandling og hvilken kompetanse som trengs.

Fjellbirkeland beskriver utviklingen i behandlingen som et eventyr.

– For 20 år siden var gjennomsnittlig overlevelse for pasienter med lungekreft seks måneder. Nesten alle pasientene var menn, og behandlingsalternativene var lik null. I dag har vi dobbelt så mange tilfeller av lungekreft, og det er nesten like mange kvinner som menn. I tillegg har også overlevelsesprosenten økt betraktelig, med en dobling for menn og en tredobling for kvinner.

Flere spesialister
Fjellbirkeland peker også på komplekse behandlingsalgoritmer, offentlige krav om pakkeforløp for kreft og pasienter som googler og kan mye om sykdommen sin som eksempler på ting som har endret seg.

I kravet om pakkeforløp for kreft har også MDT-møter dukket opp der flere spesialister sammen kommer frem til en presis diagnose og bestemmer behandlingsforløpet for pasienten.

– I teamet er det en lungelege fordi lungelegen tar imot pasienten når han eller hun kommer til spesialisthelsetjenesten, og lungelegen utreder og setter i gang pakkeforløpet. I tillegg har vi en radiolog med, fordi det er vanskelig å tyde røntgenbilder uten en radiolog. Vi har en onkolog som er selvskreven for å diskutere ulike behandlingsalternativer. Vi har også med en kirurg og en nukleærmedisiner.

Stor interesse
Alle de nevnte har sin rolle i utredningen og behandlingskjeden, forteller Fjellbirkeland. I tillegg sitter også kollegaer ved andre sykehus og følger med live via videooverføring.

– For 20 år siden var ikke onkologer interessert i å jobbe med lungekreft fordi man ikke hadde behandling. På Onkologisk forum i fjor var det veldig stor interesse for temaet. Det skjer veldig mye, og lungekreft begynner å bli "hot" og spennende, avslutter Fjellbirkeland.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

BEHANDLINGSSTEDER FOR SPILLEAVHENGIGHET

Rapport avdekker uriktig informasjon på helsenorge.no3

HØRING OM KREFTREGISTER-ENDRING

«Alle» er for kreftdata om innvandrere1

STYRELEDEREN I HELSE NORD BLE TRUET

Iverksetter gransking etter trussel-saken 3

DATA FRA GLOBAL BURDEN OF DISEASE

– Har ikke tatt hjernesykdommer alvorlig nok

Vi besøkte det amerikanske toppsykehuset

Bli med inn på Mayo Clinic5

RAPPORT OM FASTLEGENES TIDSBRUK

Fastlegene reagerer på uttalelsene fra KS8

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!