Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

VIKTIG: Lars Fjellbirkeland ved lungeavdelingen ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus, fortalte om viktigheten av multidisiplinære team under Dagens Medisins seminar om lungekreft onsdag ettermiddag.

VIKTIG: Lars Fjellbirkeland ved lungeavdelingen ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus, fortalte om viktigheten av multidisiplinære team under Dagens Medisins seminar om lungekreft onsdag ettermiddag. Foto: Lasse Moe

– Derfor er MDT-møtet så viktig

Et tverrfaglig team er nødvendig for å bestemme behandlingsforløpet for lungekreftpasienter. – Lungekreft er blitt "hot", sier lungelege Lars Fjellbirkeland.

Annons:

RADIUMHOSPITALET: Under DM Arena Lungekreft holdt Lars Fjellbirkeland ved lungeavdelingen på Hjerte- lunge- og karklinikken ved Rikshospitalet et innlegg om møter i multidisiplinære team (MDT) ved lungekreftbehandling og hvilken kompetanse som trengs.

Fjellbirkeland beskriver utviklingen i behandlingen som et eventyr.

– For 20 år siden var gjennomsnittlig overlevelse for pasienter med lungekreft seks måneder. Nesten alle pasientene var menn, og behandlingsalternativene var lik null. I dag har vi dobbelt så mange tilfeller av lungekreft, og det er nesten like mange kvinner som menn. I tillegg har også overlevelsesprosenten økt betraktelig, med en dobling for menn og en tredobling for kvinner.

Flere spesialister
Fjellbirkeland peker også på komplekse behandlingsalgoritmer, offentlige krav om pakkeforløp for kreft og pasienter som googler og kan mye om sykdommen sin som eksempler på ting som har endret seg.

I kravet om pakkeforløp for kreft har også MDT-møter dukket opp der flere spesialister sammen kommer frem til en presis diagnose og bestemmer behandlingsforløpet for pasienten.

– I teamet er det en lungelege fordi lungelegen tar imot pasienten når han eller hun kommer til spesialisthelsetjenesten, og lungelegen utreder og setter i gang pakkeforløpet. I tillegg har vi en radiolog med, fordi det er vanskelig å tyde røntgenbilder uten en radiolog. Vi har en onkolog som er selvskreven for å diskutere ulike behandlingsalternativer. Vi har også med en kirurg og en nukleærmedisiner.

Stor interesse
Alle de nevnte har sin rolle i utredningen og behandlingskjeden, forteller Fjellbirkeland. I tillegg sitter også kollegaer ved andre sykehus og følger med live via videooverføring.

– For 20 år siden var ikke onkologer interessert i å jobbe med lungekreft fordi man ikke hadde behandling. På Onkologisk forum i fjor var det veldig stor interesse for temaet. Det skjer veldig mye, og lungekreft begynner å bli "hot" og spennende, avslutter Fjellbirkeland.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
Jeg godkjenner publisering av artikkelkommentaren og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Trakk anken: Likestillingsombudets vedtak blir stående

OUS diskriminerte ansatt etter fødselspermisjon4

RAPPORT OM UNDERERNÆRING HOS ELDRE

– Det blir ikke gjort noe som monner1

Behandling i legevakt etter rusforgiftning

– Behov for bedre oppfølgingsrutiner

RETNINGSLINJER FOR IMMUNTERAPI

Reagerer på uklare råd om ny immunterapi

Strategi 2030 for Helse Midt-Norge

Svarer RHF-direktøren i video2

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!