Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

UTSKRIVES: I seks av ti kommuner er det ingen rutiner for at sykehus varsler kommunehelsetjenesten når pasienter som har forsøkt å ta livet sitt blir utskrevet. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

UTSKRIVES: I seks av ti kommuner er det ingen rutiner for at sykehus varsler kommunehelsetjenesten når pasienter som har forsøkt å ta livet sitt blir utskrevet. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

For dårlig oppfølging etter selvmordsforsøk og overdose

Flertallet av landets kommuner har ikke rutiner for oppfølging av personer etter selvmordsforsøk eller overdose. – Alvorlig, mener Helsedirektoratet.

Annons:
ER ALVORLIG: – Dette håper vi kommunene og spesialisthelsetjenesten tar tak i, sier avdelingsdirektør Anette Mjelde i Helsedirektoratet. Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

Det fremgår av en rapport Sintef har utarbeidet for Helsedirektoratet.

Omtrent fire av ti kommuner rapporterte at det er etablert rutiner for at sykehuset varsler kommunen når pasienter utskrives etter å ha vært innlagt for selvmordsforsøk, eller ved mistanke om selvmordsforsøk.

Og bare fire av ti kommuner svarer at de har etablert rutiner internt i kommunen for oppfølging etter selvmordsforsøk.

Håper tas grep
Ifølge rapporten er det kun to av ti kommuner som melder at de har etablert rutiner for oppfølging etter overdose.

– Det er alvorlig at kun i underkant av halvparten av landets kommuner har etablert rutiner for oppfølging og at enda færre kommuner har rutiner for oppfølging etter overdose. Dette håper vi kommunene og spesialisthelsetjenesten tar tak i, uttaler avdelingsdirektør Anette Mjelde i Helsedirektoratet.

Geografiske forskjeller
I de store kommunene er rutinene generelt i større grad på plass enn i små kommuner.

Kommunene i Østfold helseforetaksområde og Vestre Viken‐området har oftest rutiner for varsling fra spesialisthelsetjenesten til kommunen.

På spørsmål om interne rutiner for oppfølging etter selvmordsforsøk ligger Akershus, Oslo og Buskerud best an blant fylkene, men bare Oslo skilte seg systematisk fra referansekategorien.

Også når det gjaldt rutiner for oppfølging etter overdose, skilte de større kommunene med over 20.000 innbyggere seg signifikant positivt fra referansekategorien, men her var det ingen systematiske forskjeller mellom fylkene eller helseforetakene, ifølge rapporten.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Tine K 18.01.2017 22.00.22

  En pasient skrev etter selvmordsforsøket: "Du må være frisk og ressursterk for å være alvorlig syk". Mange som har forsøkt å ta livet sitt ønsker oppfølging fra fastlegen. En ny studie viser at de fleste (av de som følges opp av fastlegen etter selvmordsforsøk) er svært fornøyde. Det er nok usikkert om de som faktisk skriver ut pasientene etter et i gjennomsnitt 1.5 døgns opphold på sykehuet etter et selvmordsforsøk eller en rusoverdose, kjenner til hva kommunene evt. kan tilby. Vår forskning viser at pasienter innlagt i somatiske avdelinger etter et selvmordsforsøk må vente i tre uker før de får hjelp. Siden risiko for nytt selvmordsforsøk er forhøyet den første uken etter utskrivelse er dette for lenge. Problemet er at ingen har noe formelt ansvar for å koordinere en slik behandlingskjede og et samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Vestre Viken viser høye score på samarbeid med kommunen etter selvmordsforsøk, årsaken er grundig ildsjelsarbeid for Bærumsmodellen.

Nyheter fra startsiden

SAMHANDLING MELLOM FASTLEGER OG SYKEHUS

– Vi trenger et «utskrivingspoliti»3

Pasientforening saksøker staten

Derfor stoppet de ny Spinraza-vurdering2

Nye retningslinjer for svangerskapsomsorg

Gravide skal få komme raskere til første time2