Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

VIKTIG OPPFØLGING: – Her må legene skjerpe seg. Målsettingen er at hver enkelt pasient får den dosen som er omtalt i preparatomtalen, presiserer Steinar Madsen om viktigheten av å følge pakningsinstruksen.

VIKTIG OPPFØLGING: – Her må legene skjerpe seg. Målsettingen er at hver enkelt pasient får den dosen som er omtalt i preparatomtalen, presiserer Steinar Madsen om viktigheten av å følge pakningsinstruksen. Foto: Per Corneliussen

– Legene må skjerpe seg

Kardiolog Steinar Madsen peker på at bruk av nyere antikoagulasjonsmidler nå har gått forbi warfarin i Norge. Ny studie viser større risiko for bivirkninger, dersom ikke legene følger opp over tid.

Annons:

En nylig publisert amerikansk studie undersøkte avviket fra anbefalt dosering, ved bruk av nye orale antikoagulanter (NOAK-legemidler) hos 5738 pasienter. Doseringene ble kategorisert som enten over- eller underdosert, i henhold til FDAs merking.

9,4 prosent av pasientene var underdosert, og 3,4 prosent av pasientene var overdosert.

Artikkelen konkluderer med at om lag 1 av 8 av de amerikanske pasientene fikk doseringer som ikke var i tråd med legemiddelanbefalingene. Over- og underdosering av legemiddelet kan føre til økt risiko for bivirkninger, ifølge studien.


Doseavvik i Norge?
– I USA var det om lag 12,8 prosent av pasientene som fikk feil dose i forhold til preparatomtalen. I en studie fra Norge var det rundt 30 prosent av NOAK-brukerne som fikk redusert dose, påpeker Steinar Madsen, hjertespesialist og medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

– I denne studien hadde man ikke tilgang til nyrefunksjonsdata, så det er ikke mulig å si hvor mange som fikk redusert dose på riktig grunnlag. Men det kan tyde på at uriktig dosering ikke er uvanlig i Norge heller.


Etterlyser oppfølging
– Denne artikkelen viser hvor viktig det er at legen følger opp pasienten i henhold til preparatomtalen. Her må legene skjerpe seg. Målsettingen er at hver enkelt pasient får den dosen som er omtalt i preparatomtalen, presiserer Madsen.  

– Nå har NOAK’ene samlet gått forbi warfarin som de mest brukte antikoagulasjonsmidlene i Norge. For å redusere risikoen for bivirkninger er det viktig at legene følger opp pasientene over tid, sier han.

Les hele artikkelen her

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
Jeg godkjenner publisering av artikkelkommentaren og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Karin 09.01.2017 21:02:01

  Å hevde at legene må skjerpe seg før hele bildet foreligger, selv ikke noe så enkelt som GFR, vitner om dårlig dømmekraft. Beskyldningen bygges rett og slett på antagelser! På den annen side er det godt mulig at det er sant!

 • pst 07.01.2017 16:53:35

  "Legene må skjerpe seg" ! Nye toner..... Vanligvis er det vel slik at pasientene føler det er nettopp de som må innrette seg og skjerpe seg for å innrette seg etter det aktuelle helsepersonell.

Nyheter fra startsiden

Trakk anken: Likestillingsombudets vedtak blir stående

OUS diskriminerte ansatt etter fødselspermisjon4

RAPPORT OM UNDERERNÆRING HOS ELDRE

– Det blir ikke gjort noe som monner2

Behandling i legevakt etter rusforgiftning

– Behov for bedre oppfølgingsrutiner

RETNINGSLINJER FOR IMMUNTERAPI

Reagerer på uklare råd om ny immunterapi

Strategi 2030 for Helse Midt-Norge

Svarer RHF-direktøren i video2

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!