Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

HØY ALDER: Aldersgruppen 67 år og eldre utgjør rundt 4,7 prosent av fastlegene og 4,5 prosent av overlegene i spesialisthelsetjenesten.

HØY ALDER: Aldersgruppen 67 år og eldre utgjør rundt 4,7 prosent av fastlegene og 4,5 prosent av overlegene i spesialisthelsetjenesten. Foto: Thinkstock

Leger står lenger i jobb enn andre arbeidstakere

Fastleger og overleger over 67 år er nesten tre prosentpoeng høyere enn resten av arbeidsstyrken, i følge en ny rapport fra Helsedirektoratet. 

Annons:

En ny rapport fra Helsedirektoratet, «Leger i primær- og spesialisthelsetjenesten», viser utviklingen for leger i primær- og spesialisthelsetjenesten etter avviklingen av kvotefordelingen av legestillinger.

Fra 2013 har rapporten kommet en gang i året, der siste rapport ble publisert før jul.

Over fire prosent over 67 år
Av rapporten kommer det frem at gjennomsnittsalderen for fastlegene samlet sett og gruppen av fastleger i alderen 55-66 år har ligget stabilt siden 2013. Aldersgruppen 67 år og eldre utgjør rundt 4,7 prosent av fastlegene og 4,5 prosent av overlegene i spesialisthelsetjenesten. 

Dette er høyere for tilsvarende tall for hele den norske arbeidsstyrken, hvor kun 1,8 prosent av var i denne aldersgruppen.

– Dette indikerer at leger står lenger i jobb enn andre arbeidstakere, heter det i rapporten.

Økende kvinneandel
Som Dagens Medisin tidligere har skrevet mye om, ser man tydelig den økende andelen kvinner i legeyrket. Siste rapport fra Helsedirektoratet viser at det er fortsatt er en økning i andelen kvinnelige fastleger.

I første kvartal i 2016 var andelen 41 prosent, mens av leger i spesialisering utgjør kvinnene 60 prosent. Samtidig er omtrent 40 prosent av overlegene kvinner.

– Det betyr at det etter hvert vil bli en overvekt av kvinner blant ferdige spesialister/overleger. Det forventes en ytterligere økning i kvinneandelen basert på kjønnsfordeling på medisinstudiet og nyutdannede leger, skriver Helsedirektoratet i rapporten.

Av ansatte turnusleger våren 2015 var 59 prosent kvinner, altså tilnærmet likt kvinneandelen for leger i spesialisering. 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Karin Solli 10.01.2017 20.24.17

  Spørsmålet er vel hvor mange som ønsker å stå så lenge i jobb i spesialisthelsetjenesten fremover? Noe spekter burde ta inn over seg?

 • En av de eldre 04.01.2017 17.53.12

  Blant de eldste legene er det flest mannlige leger. Som avspeiler kjønnsfordelingen blant legene som ble utdannet på 70-tallet. Leger har jo også lavt sykefravær. Samtidig er mange leger mer enn 27 år når de kommer ut i arbeidslivet, og trenger å stå til 70 år for å få full opptjening av pensjon. Permisjoner uten lønn og jobbskifter medfører også at dagens eldre kvinnelige leger ikke oppnår full pensjon. Leger har som kjent relativt store barneflokker.

 • Lege 04.01.2017 10.18.15

  Når det blir flere kvinnelige leger blir det nok slutt på denne forskjellen.

Nyheter fra startsiden

BEHANDLINGSSTEDER FOR SPILLEAVHENGIGHET

Rapport avdekker uriktig informasjon på helsenorge.no3

HØRING OM KREFTREGISTER-ENDRING

«Alle» er for kreftdata om innvandrere1

STYRELEDEREN I HELSE NORD BLE TRUET

Iverksetter gransking etter trussel-saken 3

DATA FRA GLOBAL BURDEN OF DISEASE

– Har ikke tatt hjernesykdommer alvorlig nok

Vi besøkte det amerikanske toppsykehuset

Bli med inn på Mayo Clinic5

RAPPORT OM FASTLEGENES TIDSBRUK

Fastlegene reagerer på uttalelsene fra KS8

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!