Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

HØY ALDER: Aldersgruppen 67 år og eldre utgjør rundt 4,7 prosent av fastlegene og 4,5 prosent av overlegene i spesialisthelsetjenesten.

HØY ALDER: Aldersgruppen 67 år og eldre utgjør rundt 4,7 prosent av fastlegene og 4,5 prosent av overlegene i spesialisthelsetjenesten. Foto: Thinkstock

Leger står lenger i jobb enn andre arbeidstakere

Fastleger og overleger over 67 år er nesten tre prosentpoeng høyere enn resten av arbeidsstyrken, i følge en ny rapport fra Helsedirektoratet. 

Annons:

En ny rapport fra Helsedirektoratet, «Leger i primær- og spesialisthelsetjenesten», viser utviklingen for leger i primær- og spesialisthelsetjenesten etter avviklingen av kvotefordelingen av legestillinger.

Fra 2013 har rapporten kommet en gang i året, der siste rapport ble publisert før jul.

Over fire prosent over 67 år
Av rapporten kommer det frem at gjennomsnittsalderen for fastlegene samlet sett og gruppen av fastleger i alderen 55-66 år har ligget stabilt siden 2013. Aldersgruppen 67 år og eldre utgjør rundt 4,7 prosent av fastlegene og 4,5 prosent av overlegene i spesialisthelsetjenesten. 

Dette er høyere for tilsvarende tall for hele den norske arbeidsstyrken, hvor kun 1,8 prosent av var i denne aldersgruppen.

– Dette indikerer at leger står lenger i jobb enn andre arbeidstakere, heter det i rapporten.

Økende kvinneandel
Som Dagens Medisin tidligere har skrevet mye om, ser man tydelig den økende andelen kvinner i legeyrket. Siste rapport fra Helsedirektoratet viser at det er fortsatt er en økning i andelen kvinnelige fastleger.

I første kvartal i 2016 var andelen 41 prosent, mens av leger i spesialisering utgjør kvinnene 60 prosent. Samtidig er omtrent 40 prosent av overlegene kvinner.

– Det betyr at det etter hvert vil bli en overvekt av kvinner blant ferdige spesialister/overleger. Det forventes en ytterligere økning i kvinneandelen basert på kjønnsfordeling på medisinstudiet og nyutdannede leger, skriver Helsedirektoratet i rapporten.

Av ansatte turnusleger våren 2015 var 59 prosent kvinner, altså tilnærmet likt kvinneandelen for leger i spesialisering. 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Karin Solli 10.01.2017 20.24.17

  Spørsmålet er vel hvor mange som ønsker å stå så lenge i jobb i spesialisthelsetjenesten fremover? Noe spekter burde ta inn over seg?

 • En av de eldre 04.01.2017 17.53.12

  Blant de eldste legene er det flest mannlige leger. Som avspeiler kjønnsfordelingen blant legene som ble utdannet på 70-tallet. Leger har jo også lavt sykefravær. Samtidig er mange leger mer enn 27 år når de kommer ut i arbeidslivet, og trenger å stå til 70 år for å få full opptjening av pensjon. Permisjoner uten lønn og jobbskifter medfører også at dagens eldre kvinnelige leger ikke oppnår full pensjon. Leger har som kjent relativt store barneflokker.

 • Lege 04.01.2017 10.18.15

  Når det blir flere kvinnelige leger blir det nok slutt på denne forskjellen.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: