Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ENDRINGER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie og regjeringen har blant annet vedtatt at fra 2017 heves grensen for fritak fra egenandeler fra 12 til 16 år for fysioterapi.

ENDRINGER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie og regjeringen har blant annet vedtatt at fra 2017 heves grensen for fritak fra egenandeler fra 12 til 16 år for fysioterapi. Foto: Arkivbilde

Dette er nytt i helsesektoren fra 2017

Fra 1. januar får alle pasienter frikort for egenandelstak 2 uten å søke om det. Samtidig har Stortinget vedtatt at sykdomslista for fysioterapi skal avvikles fra samme dato.

Annons:

Fra 1. januar 2017 vil disse endringene bli innført i helse- og omsorgssektoren:

Diagnoselisten avvikles
Frem til nå har pasienter med en diagnose som står på diagnoselisten rett til fritak for egenandel hos fysioterapeuter ansatt i eller som har driftsavtale med kommunen. Nærmere 100 diagnoser har stått oppført på listen. Fra 1. januar avvikles ordningen, og det betyr at alle som går til behandling hos fysioterapeut (unntatt barn under 16 år og personer som får behandling for godkjent yrkesskade) må betale egenandel fra første behandling.  

Ingen egenandel for barn i fysioterapi
Grensen for fritak fra egenandeler heves fra 12 til 16 år for fysioterapi. Endringene innebærer at om lag 9000 barn som i dag betaler egenandel slipper dette.

Redusert egenandelstak 2
Egenandelstak 2 senkes med 680 kroner fra 2670 til 1990 kroner I ordningen for egenandelstak 2 inngår visse typer helsetjenester. Det gjelder blant annet fysioterapi, enkelte former for tannbehandling, opphold i godkjent rehabiliteringssituasjon og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus.

Automatiserer egenandelstak 2
Egenandelstak 2 automatiseres. Det innebærer at pasienter slipper å sende inn kvitteringer for betalte egenandeler, og frikortet blir sendt automatisk når taket er nådd. Opp mot 17.000 personer med krav på refusjon sender ikke dette inn i dag. Ordningen med frikort for egenandelstak 1 er allerede automatisert, og nå blir det en tilsvarende ordning for frikort for egenandelstak 2.

Andre endringer som trer i kraft fra 1. januar 2017 er:

 •  Fra 1. januar oppheves antallsbegrensningen for stønad til behandling hos kiropraktor per kalenderår. Tidligere var det en begrensing på 14 behandlinger per år.
 • Krav om politiattest for helsepersonell som skal yte kommunale tjenester. Lovendringene innebærer at kommunene skal innhente politiattest fra personell som skal yte helse- og omsorgstjenester i kommunene.
 • Kommunens plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud utvides til å omfatte pasienter innenfor psykiske helse- og rusområdet, i tillegg til pasienter innenfor somatikk som i dag.
 • Forskriftsfesting av legemiddelgjennomgang i sykehjem foretas gjennom endringer i legemiddelhåndteringsforskriften. Kommunene skal sørge for en systematisk legemiddelgjennomgang for pasienter med langtidsplass i sykehjem ved innkomst og minst en gang årlig. Utover dette skal legemiddelgjennomgang utføres når det er nødvendig av hensyn til forsvarlig behandling.
 • Siste del av overføringen av oppgaver til Helseklage. Helseklage overtar som klageinstans ved klage på vedtak om stønad til helsetjenester fattet av HELFO etter folketrygdloven kapittel 5.
 • Forskrift om unntak fra bioteknologiloven for farmakogenetiske undersøkelser. Forskriften unntar farmakogenetiske undersøkelser fra kravene i bioteknologiloven om skriftlig samtykke, genetisk veiledning, godkjenning av virksomhet og rapportering.
 • Forskrift til lov om endring av juridisk kjønn, lovens anvendelse for norske statsborgere i utlandet. Forskriften gir norske statsborgere som er bosatt i utlandet rett til å endre juridisk kjønn i Norge etter reglene i lov om endring av juridisk kjønn. Vilkårene for å endre juridisk kjønn blir de samme som for personer som er bosatt i Norge.

Kilde: her.

For en fullstendig oversikt over endringer i forskrifter fra 2017, se lovdata.no.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • lege 28.12.2016 18.02.25

  Ja, det er galskap satt i system- bokstavelig talt.

 • T.V 28.12.2016 17.29.42

  lege: Den har eg lest og meget bra men hva nytter det når Høie ikke tør skjære gjennom. Høie og mange andre politikere trodde at utvalget skulle komme med altenativ til dagens modell men havna på ingenting . Når direktørene havner opp med meir makt en sine egne styreledere er det på tide og avikle systemet. Galskapen er fulstendig når en direktør kan havne som styreleder i et annet foretak og alle ser det men ingen gjør noe med det.

 • Lege 28.12.2016 14.15.47

  Til tv; Du forventer antagelig at Høie oppfyller valgløftet om å legge ned Helseforetakene. Da bør du lese Rune Slagstad sine analyser om hvem som bestemmer helsepolitikken i Norge. Søk "Helsefeltets strateger", og forvent status quo.

 • lege 28.12.2016 14.09.52

  Ja, T.v. det ligger liksom i korta, tenker jeg. Vi står gjerne for å bringe rapporten til makulering og resirkulering

 • T.v 28.12.2016 11.03.56

  Og så forventer vi at i januar 2017 blir Kvinnslandsrapporten makulert helseregioner blir lagt ned og pengene blir brukt til pasienter.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: