Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

HØY ANDEL: Etter 10 år fortsatte hele 82 prosent av de som tok sykepleier-utdannelsen i Nord-Norge å arbeide i Nord-Norge.

HØY ANDEL: Etter 10 år fortsatte hele 82 prosent av de som tok sykepleier-utdannelsen i Nord-Norge å arbeide i Nord-Norge. Foto: Thinkstock

Sykepleiere som utdannes i Nord-Norge, blir værende

En ny studie fra NSDM bekrefter den regionale effekten av desentralisert utdanning, og argumenterer for å styrke disse tilbudene.

Annons:

En ny rapport fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) har kartlagt hvor det har blitt av de 5730 sykepleierne som er utdannet i Nord-Norge i perioden juni 2000 til juni 2014. Rapporten er basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå, samt en litteraturstudie.

Her kommer det frem at ett år etter endt utdanning var andelen sykepleiere som fortsatte å arbeide i Nord-Norge etter endt utdanning på 88 prosent. Etter 10 år fortsatte hele 82 prosent å arbeide i Nord-Norge.

Få flytter sør
Sykepleierne utdannet i Nord-Norge som per 2014 arbeidet i Sør-Norge, utgjorde 15 prosent. Det betyr at to-tre prosent av et årskull i Nord flytter sørover.  

Forskerne har delt inn Nord-Norge i 14 regioner, og i analyser av regionnivå finner de at betydningen av regionale utdanningstilbud er stor. For eksempel arbeidet henholdsvis 68 og 67 prosent av sykepleierne fra Øst-Finnmark og Indre Finnmark som hadde studert i Hammerfest i regionen de vokste opp i.

Til sammenligning var det 26 og 19 prosent av de fra Øst-Finnmark og Indre Finnmark som studerte i Tromsø som gjorde det samme.

Sentralisering av kandidater
I tillegg er de forskjellige typer utdannelsene inndelt etter hvor sentraliserte de er. Her ser forskerne at de to største utdanningene i Tromsø og Bodø, som har utdannet over halvparten av sykepleiekandidaten, skjer det også en stor sentralisering av kandidatene.

De regionale tilbudene i Hammerfest, Harstad og Narvik har til sammen stått for utdanningen av en tredjedel av sykepleierne i studien. For disse utdanningsstedene skjer det i mindre grad regional omfordeling av kandidatene, og i større grad forsyner disse det lokale arbeidsmarkedet med sykepleiere.

Desentraliserte tilbud bør styrkes
Om utdanningstilbudene i de desentraliserte områdene som også er fleksible skriver forskerne:

«Disse studiene har svært lokal rekruttering og stor effekt for det lokale arbeidsmarkedet. (… ) Rapporten argumenterer derfor for at dersom en skal vurdere regionale endringer i utdanningskapasiteten i nord, er det disse tilbudene som bør styrkes,» skriver forskerne.

Studien er gjennomført på oppdrag fra Helse Nord RHF, etter en bestilling fra Samarbeidsutvalget for helseutdanninger i Nord-Norge. 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Karen Bjøro 30.12.2016 23.52.29

  Ja, det kan dokumenteres at sykepleiere som utdannes i Nord-Norge blir værende. Men glem ikke at deltidsproblemet er mye mindre i Nord-Norge enn ellers i landet. Tilby heltid til sykepleiere så er det større sjanse for at de blir.

 • Bjørn Rasmussen 27.12.2016 14.36.33

  Enkel årsak. Helsefag arbeidere videreutdanner seg lokalt til sykepleiere. Hadde man sett på ungdom som tok sykepleieutdanning ville resultatene vært annerledes

Nyheter fra startsiden

Politikk og økonomi

Henla sak mot Helsepartiet2

FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

– Helseatlas er ingen gapestokk

PROTESTERER MOT HJERTESENTER I BODØ

UNN-leger ut mot PCI-anbefaling4

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Ulik bruk av mulig livreddende behandling

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Minst 1 av 3 med kols er for dårlig fulgt opp2

KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

10 kvinner får rettshjelp etter feilaktige operasjoner

FIKK FEILAKTIG FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

Dansk ekspert gransker de 21 feilaktige OUS-operasjonene2

PÅSTANDER OM HEMMELIGHOLD OG FRYKTKULTUR

Helsepartiet ekskluderte 13 medlemmer17

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!