Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

NEMNDA FÅR SISTE ORD: Erling Barth (t.v.) og Liv Synnøve Taraldsrud (leder) har tatt opp spørsmålet om sin egen habilitet før saken skal behandles i februar. Til høyre er Anne-Britt Evensen Norum, også hun medlem av Rikslønnsnemnda. Bildet er fra da nemnda behandlet flyverkonflikten tidligere i høst.

NEMNDA FÅR SISTE ORD: Erling Barth (t.v.) og Liv Synnøve Taraldsrud (leder) har tatt opp spørsmålet om sin egen habilitet før saken skal behandles i februar. Til høyre er Anne-Britt Evensen Norum, også hun medlem av Rikslønnsnemnda. Bildet er fra da nemnda behandlet flyverkonflikten tidligere i høst. Foto: Anette Andresen

Reiser spørsmål om lønnsnemndas habilitet

Sykehuskonflikten skal avgjøres i februar. Men først må habiliteten til to av medlemmene i Rikslønnsnemnda avklares.

Annons:

Legenes vaktplaner skal opp i Rikslønnsnemnda 9. februar neste år. Det er klart etter at Stortinget formelt har vedtatt lov om lønnsbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med årets tariffoppgjør. Loven ble formelt sanksjonert i statsråd i går, over to måneder etter at arbeidsministeren avblåste sykehusstreiken.

Nylig sendte Rikslønnsnemnda ut et brev til partene hvor de innkaller til hovedforhandling 9. februar.

Lege i familien og direktørvenn
Det er sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud som leder nemnda, og med seg har hun de to nøytrale medlemmene Anne-Britt Evensen Norum og Erling Barth, som begge bor i Oslo og er utdannet økonomer. Norum er avdelingsdirektør i Innovasjon Norge, mens Barth er seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning og professor II ved Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Les også: Disse avgjør sykehusstriden

I brevet som er sendt ut til partene tar to av nemndsmedlemmene opp spørsmål om sin egen habilitet. Taraldsrud har leger i familien, mens Barth opplyser at han er nær venn med en sykehusdirektør.

Spekter og Ademikerne har fått frist til 9. januar for å komme med eventuelle innsigelser mot at disse to personene skal behandle saken. Dersom organisasjonene protesterer kan medlemmene bli byttet ut, men det er for tidlig å si nå, opplyser Eli Mette Jarbo, fagdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet.

Ikke konkludert
– Vår foreløpige kommentar er at vi har mottatt redegjørelsen og at vi vil vurdere om vi har innsigelser innen fristen 6. januar, sier kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes i Spekter.

Heller ikke Legeforeningen har tatt stilling.

– Vi kommer til å vurdere om vi synes dette er problematisk, sier Hanne Gillebo-Blom, forhandlingssjef i Legeforeningen.

Les også: Tror ikke legene vinner frem

Skriver på innlegg
Begge partene sier at de forbereder seg på hovedforhandlingen i februar, og at det per nå ikke er noe som tyder på at partene kan komme til enighet på egen hånd før den tid.

– Spekter jobber alltid for frivillige løsninger, men det er møtet i Rikslønnsnemnda vi forbereder oss på og konsentrerer oss om nå. Vi vil argumentere for våre synspunkt om at det ikke skal gjøres endringer i legenes tariffavtale, sier Dahl Dørnes.

Akademikerne og Spekter skal forberede skriftlige innlegg, som de må levere til nemnda innen 25. januar. Organisasjonene skal også oppnevne to medlemmer hver som skal sitte i nemnda sammen med de faste medlemmene. Verken Spekter eller Legeforeningen har avgjort hvem som skal representere dem i nemnda.

Les også: Slik forbereder partene seg til Rikslønnsnemnda

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Gleder meg 16.01.2017 17.19.47

  Å, jeg håper legeforeningen taper så det suser. Kanskje får vi endelig se at folk melder seg ut, at det blir litt færre hjernevaskede sosialdemokratiske leger, og at dette pill råtne drittsystemet snart faller. Det er for j. at livet til en som blir lege er fullstendig i lomma på staten. Skal du unngå å jobbe som fastlege, så er du prisgitt hva slags utdanningsregler helsedirektoratet finner på å koke i hop.

 • Pessimist 22.12.2016 18.36.22

  Med 30000 leger i Norge, har vel nesten alle familier en eller flere leger. Men en slik nemnd har vel aldri fattet særlig radikale vedtak uansett sammensetning? Og streik løser nok heller ikke denne type konflikter.

 • Denne tariffavtalen blir ny 21.12.2016 14.24.04

  Når det er så til de grader lett for Spekter å tolke denne tariffavtalen så til de grader til sin egen interesse, blir denne tariffavtalen ny om ikke så lenge.

 • ikke nøytral nemnd 21.12.2016 13.34.54

  Dette er ikke en nøytral nemnd. Flere økonomer som snakker samme "stamme-språk" som økonom-Spekterbratten. Og det har faktisk noe å si hvor nemnds-medlemmene bor. Maktforhold er komplekst. Jaja, håper arbeidertakersiden ikke glemmer fremover, at når arbeidsgiversiden snakker tilforlatelig om modernisering, betyr det tilbake til gammeldagse arbeidsforhold for arbeidstakersiden. Og når arbeidsgiversiden snakker om mer fleksibilitet betyr det mindre fleksibilitet for arbeidstakersiden. Og når Spekter snakker vakkert om trepartssamarbeidet og den norske modellen, betyr det topartssamarbeid og mindre medbestemmelsesrett til arbeidstakerne. Uansett, det vil bli streik på streik på streik, med Spekters "trynefaktor-individuell-arbeidstidsordning".

Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat