Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

KREVER ORGAN-TILTAK: – Jeg forventer at regjeringen ser på de organisatoriske tiltakene det er mulig å gjøre, og setter i system en ordning med donoransvarlige leger ute i donorsykehusene, sier Ketil Kjenseth (V).

KREVER ORGAN-TILTAK: – Jeg forventer at regjeringen ser på de organisatoriske tiltakene det er mulig å gjøre, og setter i system en ordning med donoransvarlige leger ute i donorsykehusene, sier Ketil Kjenseth (V). Foto: Per Corneliussen

Fikk flertall for økt innsats mot organmangel

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ønsker bedre organisering av transplantasjoner.

Annons:

Under budsjettbehandlingen i Stortingets helse- og omsorgskomité samlet Venstres Ketil Kjenseth komiteen bak en merknad om å øke innsatsen for tilgangen på organer til transplantasjon:

«Det langsiktige arbeidet med å forebygge hjerte- og karlidelser og diabetes må styrkes, samtidig som behandlingen av disse kroniske lidelsene må bedres slik at færre må amputere, færre blir blinde og svaksynte og færre havner i dialyse. Men på kort sikt må vi nå gjøre et skippertak for å øke tilgangen til organer i Norge», heter det i merknaden.

Mål om 100 levende givere
Komiteen ber blant annet om at det utpekes donoransvarlige nyreleger som utreder levende givere ved alle landets sykehus, med et mål om 100 transplantasjoner fra levende givere årlig. Videre ber komiteen om at det utpekes en nasjonal koordinator med ansvar for å følge opp donorsykehusene, og at man utreder en modell som gir sykepleiere større ansvar for donasjonsvirksomheten.

«Avslagsprosenten fra pårørende ligger i 2016 an til å bli den høyeste noen gang. Både samtykkebestemmelsene i den nye transplantasjonsloven og informasjonsvirksomheten til Stiftelsen Organdonasjon bør evalueres for å få mer kunnskap om hvorfor avslagsprosenten går opp og ikke ned, slik intensjonen er», heter det i merknaden.

Vil sende Høie til Spania
Kjenseth har tidligere tatt til orde for et transplantasjonssenter nummer to – for levende givere – ved Haukeland universitetssjukehus. Han mener det er et spørsmål om tid før dette blir en realitet, men etterlyser strakstiltak for å øke tilgangen i mellomtiden.

– Jeg forventer at regjeringen ser på de organisatoriske tiltakene det er mulig å gjøre, og setter i system en ordning med donoransvarlige leger ute i donorsykehusene. Jeg forventer at regjeringen setter i gang en dialog med NOROD (Norsk ressursgruppe for organdonasjon) umiddelbart. Så håper jeg helseministeren tar en tur til Spania, for å se på hvordan organtransplantasjon er organisert der, sier Kjenseth til Dagens Medisin.

På vei mot 20 per million
Han peker på at Spania har hatt en oppgang i organtilgangen, og nærmer seg 40 transplantasjoner per million innbyggere, mens pilen i Norge har pekt i motsatt retning, og nærmer seg 20. Der har man blant annet gitt sykepleiere en sentral rolle overfor donorer, og har organtransplantasjon organisert gjennom et eget nasjonalt foretak.

– Organtransplantasjon er en nasjonal behandlingstjeneste, og for slike tjenester får vi ikke det ikke alltid til å fungere helt optimalt mellom de fire regionale helseforetakene. Det er for eksempel lettere å få et organ hvis du bor på Østlandet, og det er alvorlig, sier Kjenseth.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

NORSK UNDERSØKELSE BLANT FORSKERE

Medisinere strengest på forskningsetikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!