Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Kunnskap er viktig for Helsedirektoratets tilrådning

Helsedirektoratet ser at vi etter to utprøvingskull ikke har nok informasjon til å gi en riktig tilrådning til Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har nå fått innvilget myndighet til å initiere nok et utprøvingskull.

Annons:

 

Innlegg: Hildur C. Søhoel, konstituert seksjonsleder ved Avdeling for allmennhelsetjenester, Helsedirektoratet
Per Magne Mikaelsen, avdelingsdirektør ved Avdeling for allmennhelsetjenester, Helsedirektoratet

I DAGENS MEDISIN (16/2016) spør Carl Christian Blich om Norge trenger enda en ny tannlegespesialitet?

Helsedirektoratet jobber for en god oral helse for alle deler av befolkingen. Samtidig som befolkningen – sett under ett – kjennetegnes av en god tannhelseutvikling, er det fortsatt en andel som har mye karies (SSB 2016). Dermed har et mindretall blant barn og voksne store, udekkede behandlingsbehov – ofte i kombinasjon med andre utfordringer, fysisk og/eller psykososialt (Haugbo m.fl. 2010; Zuluaga m.fl. 2012).

JUSTERT STUDIEPLAN. Målgruppen for utprøvingen av en ny spesialitet i klinisk odontologi er voksenpasienter med medisinske og odontologiske problemstillinger, samt store og komplekse behandlingsbehov – uavhengig av om de befinner seg på sykehus eller i sine respektive hjemkommuner.

Fra 2011 har UiT Norges arktiske universitet utdannet to kull for utprøving av spesialitet i klinisk odontologi. Ordningen er evaluert av Oxford Research. Helsedirektoratet ser at vi etter to utprøvingskull ikke har nok informasjon til å gi en riktig tilrådning til Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har derfor søkt om, og fått innvilget, myndighet til å initiere nok et utprøvingskull. Forbedringspunkter fra rapporten til Oxford Research ligger sammen med UiTs erfaringer til grunn for de justeringene i studieplan som er gjort mot et tredje kull.

SYKEHUSTANNLEGE. Helsedirektoratet er kjent med at det i de odontologiske fagmiljøene er ulike synspunkter på behovet for en ny spesialitet, men overrasket over påstanden om at fagledere ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), ifølge Carl Christian Blich, sammenstiller innholdet i studieplanen for utprøvingen med «det som kreves i grunnutdanningen i Oslo».

Utdanningen ved UiT har fellestrekk med den svenske sertifiseringsutdanning i Orofacial Medicin, som utdanner sjukehustandläkare og har en sentral rolle i svenske sykehus.

BEHOV. I Norge er de sykehusodontologiske miljøene under etablering, og det signaliseres at det er behov for tannleger med økt kunnskap og en bredere klinisk erfaring enn det allmenntannleger vanligvis har. Da flere alvorlig syke kan leve lenge med sin sykdom, er dette pasientgrupper som vil øke i fremtiden.

Utdanningen overlapper også med andre utdanninger i en rekke land: Klinisk tandvård (Finland), Specialtandpleijen (Danmark), Special Care Dentistry (Storbritannia), Oral Medicine / Advanced General Dentistry / Hospital Dentistry (USA), Special Need Dentistry (Australia).

SOSIAL UTJEVNING. Helsedirektoratet er opptatt av sosial utjevning i tannhelse, ved at alle deler av befolkningen skal nyte godt av en kunnskapsrik, helsefremmende og forebyggende tannhelsetjeneste.

Referanser/litteratur:
Haugbo HO, Storhaug K og Willumsen T. Rusavhengighet, psykiatri og oral helse. Rapport fra et sykehusprosjekt i Oslo. Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 912–7
Helsedirektoratet. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus. 2014
Oxford Research. Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi. 2015
SSB 2016. Tannhelsetenesta, 2015
UiT Norges arktiske universitet. Ny studieplan for utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi. 2016/17 Zuluaga DJ, Ferreira J, Montoya JA, Willumsen T. Oral health in institutionalized elderly people in Oslo, Norway and its relationship with dependence and cognitive impairment. Gerodontology. 2012 Jun; 29(2):e420–6

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 21/2016

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!