Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Maktjuryen splittet om legemakt

Legene taper makt, ifølge tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen. OUS-lege Wasim Zahid er helt uenig.

Annons:

– Sykehuskonflikten sier mye om maktutviklingen i Helse-Norge. Vi ser at det gamle legesystemet mister makt, mens sykehusreformen er i ferd med å virke og styringssystemene kommer på plass. Jeg tror Legeforeningen gamblet på at Spekter og RHF-direktørene ikke orket å stå i det, men det gjorde de. Det viser at departementet og RHF-strukturen er mye mer maktfulle enn tidligere, sier Bjarne Håkon Hanssen, tidligere helseminister for Arbeiderpartiet og jurymedlem i DMs kåring av Helse-Norges mektigste.

Se hele listen over de 100 mektigste

– Et helt annet syn på makt
Juryen som har arbeidet fram listen over de 100 mektigste er delt i synet på legestandens rolle i makthierarkiet.

Eneste lege i juryen, Wasim Zahid, lege ved Oslo universitetssykehus, er uenig med eks-politikerne i at legene mister mye makt til fordel for direktørene i de regionale helseforetakene. Samtidig innrømmer han at han ikke vet hvem mange av RHF-direktørene er.

– Jeg har vist listen frem til mange av mine kolleger, som heller ikke kjenner halvparten av navnene på listen. Det sier noe om avstanden mellom oss på gulvet og de lenger oppe, påpeker Zahid.

– Jeg har et helt annet perspektiv på makt i helsesektoren enn flere andre i juryen. Jeg står i frontlinjen av denne supertankeren og er møtepunktet mellom helsevesenet og pasienter. Jeg løper rundt i korridoren og trøster, prater og forklarer hvorfor vi ikke kan tilby behandling. For meg er maktutøvelse den som kan påvirke og hjelpe meg til å gjøre jobben bedre ved å sørge for at vi ikke har det kjempetravelt så vi slipper å hive ut pasientene for tidlig, og at jeg kan ta meg den tiden jeg trenger for å ha en samtale på en respektfull måte. Hvem er det egentlig som påvirker det? spør Wasim Zahid. 

Les også: Derfor er disse mektigst i Helse-Norge

– Legen er opptatt av legen
– Vi vil aldri komme dit at helsearbeidere ikke har faglig makt. Om en person, uansett hvor mektig, blir lagt inn på sykehuset og trenger legevurdering, så er det ikke noe budsjett i verden som kan påvirke hvilken hjertestent pasienten skal ha. Den beslutningen tar jeg ut fra hva som er faglig riktig. Maktforholdene vil nok forandre seg noe, men helsearbeiderne vil alltid ha den utøvende makten, sier Zahid, også kjent som «Twitter-legen».

– Jeg lar meg ikke lure til å tro at legen kun er opptatt av pasienten, legen er også opptatt av legens egne lønns- og arbeidsvilkår. Legene har også greid å få gjennomslag for en organisering av helsevesenet som ikke er gunstig for pasienten. Derfor er dette en maktkamp som nå tas sterkere enn noen gang. Her er Legeforeningen på vikende front til fordel for pasienten, sier Hanssen. 

Les også: Bent Høie er mektigst i Helse-Norge

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • lege 22.12.2016 16.00.58

  Til Doktordama: En god beskrivelse av hvorfor distriktene vil slite med å få stabile leger, særlig kvinnelige leger. Hvem gidder å jobbe natt/kveld/helg år etter år til du er 60 med slike vilkår? Om legevakt sentraliseres, med god fastlønn og avspasering av alle timer brukt på dette vil det kanskje hjelpe, men dette krever langt flere allmennleger i distriktene, noe som er en utopi.

 • Doktordama 21.12.2016 13.54.24

  Til skattebetaler: Det er forskjell på hvor mye en lege tjener på en vakt avhengig av om det er en sykehuslege eller en allmennpraktiker og legevaktsleger lønnes på mange forskjellige måter. På en storbylegevakt med mye jobb hele tiden får de timebetalt, men de har ikke vakt i 24 eller 19 timer. På småsteder med mindre jobb kan de ha vakt i 24 timer (eller 72 timer i helga) og de får det de det de tjener per pasient og kanskje en liten sum hver 3. eller 4. time fra kommunen om natten. Da jeg var i distriktsturnus for etter hvert en del år siden fikk jeg 140 kr. hver fjerde time om natten når jeg hadde legevakt. Jeg synes ikke det er noen svimlende sum. Som sykehuslege tjener jeg heller ikke voldsomt mye, men jeg er fornøyd, jeg krever ikke mer. Oddne Johnsen ga deg en god forklaring på sykehuslegers timelønn.

 • Oddne Johnsen 21.12.2016 12.59.59

  Til skattebetaler. Jeg ga deg en ganske detaljert beskrivelse av hvordan legelønn i sykehus utregnes, og norske legelønninger sammenligned med andre land, og sammenligned med norsk gjennomsnittslønn. Som sagt kompanseres vaktimer for meg etter klokka 17. med ca 156 kroner timen. Som nevnt under blir ditt regneeksempel helt feil da du blander sammen legevaktslønn på natt for spesialister i allmennmedisin med lønn til sykehusleger. Det er et paradox at du er så bestemt på at leger tjener, så VELDIG GODT, og det samtidig virker som du vet nærmest ingenting om hva vi faktisk tjener. Jeg er veldig interessert i hva du syntes vi burde tjene. Vi kan jo ta utgangspunt i at vi i dag tjener 1,68 ganger snittlønnen? Jeg gjentar også at lønn ikke var tema i årets arbeidskonflikt.

 • Lege 21.12.2016 12.11.14

  Til skattebetaler; Eksempelet du referer til er ikke 19 timers vakter, men 9-10 timers vakter, natt etter vanlig dag på jobb. Det er heller ingen helge + natt-tillegg. Du må også trekker fra tapt arbeidsfortjeneste/lønn dagen etter pga at legen må sove etter å ha jobbet dag + natt, samt trekke fra faste utgifter på ca kr 1000 til kontor og ansatte denne dagen. Deretter kan du sammenligne resten (som er det legen sitter igjen med for vakten før skatt) med hva du må betale pr time for en rørlegger, tannlege, låsesmed eller elektriker på dagtid, evt natt. Generellt gjeder det å skaffe seg innsikt i det man tror man vet noe om. Lykke til. Sykehusleger har lavere timelønn på vakt, men lengre vakter. De har også fast lønn dagen etter vakt, dvs ingen tapt arbeidsforgjeneste eller faste utgifter.

 • skattebetaler 21.12.2016 12.10.26

  24 510 kr + kvelds og natt og helgetillegg blir en månedslønn for folk flest, mens en lege/spesialist tjener det i løpet av en vaktrunde!

 • til skattebetaler 21.12.2016 12.05.58

  Hva mener du med "det beløpet er månedslønn for oss vanlige folk som sitter på r og gjør ikke en d. " ?

 • skattebetaler 21.12.2016 12.00.54

  Etter min beregning: spesialister: 1290 kr/time x 19 timer: 24 510 kr ikke spesialister: 1050 x 19 timer: 19 950 kr Itillegg kommer natt + helge tillegg. Så kjære dere. det beløpet er månedslønn for oss vanlige folk som sitter på r og gjør ikke en d. Igjen og igjen: slutt å syt. dere tjener VELDIG GODT! Alle oss andre jobber i lik linje som dere, men ingen er så misfornøyde og profesjon-beskyttende som dere.

 • litt eldre lege 21.12.2016 10.04.38

  Skattebetaler kan jo også sjekke hva låsesmeden tar betalt for å rykke ut på natt. Og til forskjell fra legen kan låsesmeden legge seg igjen etterpå. Det er ikke 100 mennesker som ringer gjennom natten for å spørre om ulike låsetekniske ting. Og hvorfor ikke spørre pølse-postpolitiker-first house kommunikasjonsagent Hansen hva han tjener på å kommunisere sitt legeforakt-budskap i media?

 • lege 21.12.2016 09.16.26

  Skattebetaler kan jo også sjekke hva håndtverkere som elektrikere og rørleggere tar betalt for å jobbe / rykke ut på kveld/natt/helg. Eller han kan ta seg en tur til tannlege eller kiropraktor på dagtid. Nyttig info.

 • Lege 21.12.2016 08.56.35

  Til Skattebetaler. Et konkret eksempel; Legevakt om natten i Oslo, pålagt for alle fastleger under 60 år, avlønnes med opp til ca 1230 kr timen for spesialister, ca 1050 for ikke-spesialister. Dette er altså pålagt overtid på natt og helg. Dette medfører bla. a at mange ikke orker dagjobbing på eget kontor dagen etter, og har da kun utgifter og ingen inntekter dagen etter nattevakt. Som du sikkert forstår skal husleie og ansatte betales selv om legen er hjemme og sover etter vakt. Hvis du er interessert i sammenligninger; sjekke hva f.eks Nordsjøarbeidere får pr vakt, eller hva hvilke timelønn på vanlig dagtid advokater truet med å streiek for. Lar seg lett google om du er interessert.

 • fra litt eldre lege til skattebetaler 21.12.2016 07.24.50

  Til skattebetaler: du kan vel også svare på hva du tjener når du jobber overtid, kveld, natt, helg, julaften, 17 mai... ? Og om du er så heldig å ha et yrke hvor du slipper å jobbe til alle døgnets tider alle dager i året, hva syns du ville vært rimelig at en lege fikk for å ta imot deg og gallesteinene dine 1. juledag, deg og hjerteinfarktet ditt klokka halv fire natt til mandag, deg og den akutte hodepinen din midnatt nyttårsaften? Etter din mening, hva er det verdt i kroner å øre ? Tusen takk på forhånd

 • Skattebetaler 21.12.2016 00.00.27

  Til Oddne Johnsen og festlegen: Svar heller konkret på spørsmålet mitt: Hva tjener en lege på en legevakt? La oss si at dere jobber 19 timer i strek som dere påstår her. Hva får dere utbetalt... Tusen takk på forhånd.

 • festlegen 20.12.2016 22.37.14

  Oddne, da, nå ødela du det retoriske poenget mitt!

 • festlegen 20.12.2016 22.35.43

  @skattebetaler: Dette var interessant. Du sier vi får godt betalt, men samtidig sier du at du ikke vet hva vi tjener. La meg snu på det: Hva tror du at en gjennomsnittlig lege med 6års utdannelse, 1,5 år i turnus og 3,5 års ansiennitet i sin spesialitet (tilsammen 11 år) tjener på følgende: 1. årslønn (grunnlønn) 2. årslønn med tillegg. 3. per time midt på natta 4. Per time på helligdag natt 5. per time for en overtidsvakt (også midt på natta). Hva er en GOD betaling for dette i dine øyne. Merk at legen på vakt jobber opptil 19 timer i strekk og har ansvar for kanskje 30 alvorlig syke pasienter.

 • Oddne Johnsen 20.12.2016 22.04.32

  Uforutsette vakter, dvs nattevakter og helgevakter som oppstår uforutsett ( 60% av disse vaktene må dekkes pga sykdom) og som kommer i tillegg til de 40+ nettene jeg allerede er borte fra familien, lønnes per time med 0,13% av basislønn. Dette utgjør for meg ca 750 kroner timen. Disse vaktene er ikke særlig populære da de fleste leger også har et privatliv og familie som man ønsker å tilbringe tid med. Til din siste oppfordring om å bytte jobb, så vil jeg bare vise til at bare prester er mer engasjert i jobben sin en leger. Men dersom man lykkes med å undergrave leger automomi, inflytelse og våre arbeidsbetingelser så tror jeg mange vil gjøre nettopp det. For ordens skyld. Årets atbeidskonflikt handlet ikke om lønn.

 • Oddne Johnsen 20.12.2016 21.49.51

  Til Skattebetaler. Jeg stusser litt over perspektivet ditt. Du skriver at vi får GODT betalt, men lurer samtidig på hva vi tjener på vakt. Er dette kun basert på en generell oppfattning av legelønninger? Ifølge OECD tall fra 2013 tjener Norske legespesialister 1,68 ganger lønnen til en gjennomsnittelig lønnsmottager. Dette plasserer Norske legelønninger på bunn i OECD også målt opp mot BNP. Per vaktime etter klokka 17. Kompanseres vi 0,027% prosent av basislønn som for meg vil si ca 156 kroner timen. I tilegg til Basis- lønn som variere fra fra ca 475000 for en turnuslege til 690000 for en overlege, vil mange ha ca 10 -15 timer utvidet arbeidstid (i tillegg til de 38 timene i uka som dekkes av basislønnen) med utvidet arbeidstid per måned som lønnes med 0,08% av basislønn per time. Dette utgjør for meg ca 460 kroner timen.

 • Skattebetaler 20.12.2016 14.34.21

  Igjen og igjen! leger som føler seg truffet her og starter sytinga igjen! Dere har lange vakter, men får GODT betalt. det er en del å av å være lege. Bytt heller jobb hvis det er så innmari krevende!! Hva tjener dere på en 20 timers vakt?? hadde vært interessant å vite det!!

 • Oddne Johnsen 18.12.2016 19.26.47

  Bjarne Håkon Hansen er sosialdemokraten som hoppet av til fordel for pengemakt og konsulentbransjen. Han huskes som helseministeren som gikk ut offentlig med at han lot Snåsamannen behandle sin sønns kolikk. Som Spekters mann er han nå åpen om at målet er å vingeklippe legene. Han er ekspolitikeren som ikke klarer å forstå at for oss som jobber i helsevesenet og ikke har gått vår skole i politikken, dreier det seg ikke om maktspillet, men om behandlingskvalitet og arbeidsvilkår. Mannen er har solgt sjelen sin for penger, han er antivitenskapelig og burde ses på som en destruktiv spiller for alle som verdsetter demokratiet. Han er et uttrykk for at makt kan kjøpes. Jeg tror de fleste gjennomskuer ham. For meg som lege motiverer ham meg til kamp mot det jeg oppfatter som et korstog mot min proffesjon, og vårt offentlige helsevesen.

 • Thomas Husby 18.12.2016 11.55.39

  Pussig hvordan en tidligere helseminister blir utropt til ekspert på helsepolitikk og får fritt talerom i DM. Særlig når hans ettermæle som helseminister raskt kan oppsummeres som lite nevneverdig, om det i det hele tatt skal nevnes. Og særlig når han har vært ute av søkelyset noen år, og jobbet... som lobbyist for Spekter! Brilliant. Denne karen må vi lytte til, folkens.

 • Bjørn Inge Larsen skal ha 1. plassen her 16.12.2016 17.51.33

  Juryen tar helt feil. Det er nok Bjørn Inge Larsen som har 1. plassen på denne rangeringen.

 • Dr 16.12.2016 17.40.06

  Jeg har sett han Hanssen for ca 7-8 år siden og så hans bilder nå, du har mistet mye hår og ikke snakk om BMI, bruk tid på det og leve med at du er en dårlig politiker.

 • Lege 16.12.2016 17.34.27

  AP må snarest beklage det som han Hanssen sier eller dem kommer aldri å få min stemme mer. Som en lege fra EU startet som LIS lege på et sykehus og 3 mnd. Etter starten fikk telefon fra sjefen min hvor han spør meg om konto nr. mitt, han sa at du har ikke fått lønn på 2 mnd og du må snarest levere konto nr. til lønn. Ca 2,5 år senere fikk også beskjed fra personal avdelingen om å fylle ut skjema om LIS kategori ellers får ikke komme på neste kategorien. Nå er jeg siden 2009 overlege og husker at vi brukte ca 10 minutter med sjefen min for å bli enig om lønn. Jeg var eneste spesialist som kunne gjøre noen type operasjoner på sykehuset og kunne godt forhandle bedre lønn. Jeg kjenner mange etniske norske og ikke norske leger som jobber så hardt og gjør så mye bra både i Norge og i utlandet (mange reiser verden rundt med lege uten grenser) at det er absurd at disse fantastiske legene er som Hanssen sier (opptatt av legens egne lønns- og arbeidsvilkår)

 • Lege 16.12.2016 14.58.38

  Leger er blitt litt som norske politikere i forhold til EU. Vi er dessverre flinkest i klassen til å etterleve de pålegg som kastes i mot oss. Skal Spekter og deres likesinnede få fortsette å drive fagmiljøene fra skanse til skanse?..

 • Thomas Dolven 16.12.2016 09.57.34

  Yes, BHH: Jeg søkte jobben som sykehuslege for den urealistisk høye lønnen og de gode arbeidsvilkårene! :-D

 • Knut 16.12.2016 09.30.19

  Ut i fra klinisk førsteinntrykk virker det lite sannsynlig at Hansen hadde vært i stand til å gjennomføre en 19 timersvakt i mottak. Likevel mener han leger er for opptatt av arbeidsvilkår og lønn... En lege i spesialisering (Lis-A) har vel en timelønn på ca 290 kr. Hvor mye får Spekters konsulent i timen mon tro, altså Hansen selv?

 • soma 16.12.2016 07.03.33

  Ja tenkt det Hansen, vi er så frekke at vi er opptatt av egne arbeidsvilkår. Det er nok mange leger som hadde latt deg bli med på en 20 timersvakt, så er det mulig at vi ender opp med en litt mer felles virkelighetsforståelse (egentlig 19, men det er gjerne 1 time ekstra for dokumentering, ulønnet så slapp av). Du kan sikkert komme på en mandag ettermiddag, så får du spart helgen. Det får ofte ikke vi, og som du vet/har rådført Spekter, om vil arbeidsgiversiden at man skal gjøre tettere og flere av disse vaktene. Lønn har aldri vært en kampsak for oss, så slutt å komme med avsporinger! Og i så tilfelle sett deg inn i tallene, norske leger ligger på gjennomsnittsbunnen i Europa.

 • Kåre 16.12.2016 00.44.05

  Hvor mange millioner har Bjarne mottatt i honorar fra Spekter de siste årene som på sin side lever av de regionale helseforetakene? Og hvor store beløp overføres fra helseforetakene til Spekter?

 • Lege 15.12.2016 21.15.00

  Seriøst, DM? Dere gir oss Bønna?

 • Daniel Buttkiss 15.12.2016 18.54.13

  Hva pokker har Pølse-Hansen og Lande Hasle der å gjøre ? 5. kolonister.

 • Knut Hansen 15.12.2016 17.20.00

  Når en tidligere helseminister, som i First house har jobbet for Spekter, sitter sammen med en tidligere helseminister og styrerepresentant i Helse Sør Øst, og en tidligere departementsråd, må det bli slik. Slik tenkes det på toppen av topper som har bygget administrasjon og retorikk.

 • Overlege 15.12.2016 17.16.44

  Maktkåringen er feil, juryen er avgåtte forvaltere av et system som snart faller sammen. Lande Hasle og BHH har skapt en stor administrasjon som ikke er i stand til å ta ansvaret for pasientene. Dagens medisin gjøre om på denne kåringen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!