Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

SYKEHUSINNLAGTE: Kreftpasienter gir signifikant dårligere skår enn andre sykehusinnlagte på standard på sykehuset, på pleiepersonale og på organisering. Illustrasjonsfoto: Arkiv

SYKEHUSINNLAGTE: Kreftpasienter gir signifikant dårligere skår enn andre sykehusinnlagte på standard på sykehuset, på pleiepersonale og på organisering. Illustrasjonsfoto: Arkiv

Kreftpasienter mindre fornøyd enn andre innlagte

Annons:

Det viser undersøkelser Kunnskapssenteret har gjennomført i 2014 og 2015.

Tiden fra henvisning til første sykehustime ble opplevd som mer akseptabel av kreftpasienter i fjor enn året før. Men ventetiden er den eneste av ni faktorer som kreftpasienter opplever signifikant mer positivt enn andre sykehusinnlagte.

Dårligere skår
På en skala fra 0-100 der 100 er best, var gjennomsnittsskåren for 1531 kreftpasienter på 75. Blant 11353 svar fra andre sykehuspasienter var gjennomsnittlig skår på 65.

Kreftpasienter gir signifikant dårligere skår enn andre sykehusinnlagt på standard på sykehuset, på pleiepersonale og på organisering.

Det er ingen signifikant forskjell i opplevelsen av legene, informasjon, behandling av pårørende, utskrivning eller samhandling mellom kreftpasienter og andre pasienter på sykehus.

Ikke like fornøyd med fastlegene
Pasienter som var innlagt for utredning og behandling for kreft i fjor, mener det største forbedringspotensialet ligger på hvordan fastlegene informerer om behandling og utredning.

Gjennomsnittlig skår, samlet for kreftpasienter i og utenfor pakkeforløp, lå på cirka 50.

På spørsmålet om henvisende lege eller fastlege samarbeidet bra med sykehusene, ble det i gjennomsnitt gitt en skår på cirka 75.

Høyest skår ble gitt på spørsmålet om utredning og behandling for kreft samlet sett har vært tilfredsstillende. I gjennomsnitt ga pakkeforløps-pasientene 82 som skår her, mens tallet var 78 for de øvrige kreftpasientene.

Det var bare ventetiden som ble opplevd som signifikant bedre av kreftpasienter i pakkeforløp enn av kreftpasienter som ikke inngikk i pakkeforløp.

Pakkeforløp for kreft
Kunnskapssenterets undersøkelse i 2014 ble gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet og omfattet spørreundersøkelser i befolkningen og blant fastleger og innlagte sykehuspasienter – en såkalt nullpunktmåling.

Hensikten var å finne ut hva de mente om blant annet informasjon, venting og samhandling ved utredning og behandling for kreft før pakkeforløpene ble innført.

Undersøkelsen blant sykehusinnlagte i fjor viser ifølge Kunnskapssenteret positive endringer, for alle spørsmålene sammenlignet med svar avgitt i 2014, men som sagt var det bare ventetiden som viste en signifikant forskjell.

Ifølge rapporten er det ikke mulig å si om det er pakkeforløp for kreft som er årsaken til høyere skår i fjor, eller om andre forklaringsfaktorer ligger til grunn.

Les mer om resultatene fra undersøkelsene i rapporten her.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Feil 07.12.2016 11.54.51

  Kreft er alvorlig, der alvorlighetsgraden nok har noe, å si.... For kvalitetskravene. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/03/23/nye-kvalitetskrav-for-kreftkirurgien/. I forhold til, ledelsens ansvar for dokumentert standard på organisering, helse og merkantilt personell, kommunikasjon inn og ut, etc., dvs.... Alle kvalitetskravene. Som man ikke kommer forbi, da de har avgjørende betydning på hvor effektivt pasientforløpene, blir.... Utfra kvalitetskravene. Når man skal evaluere resultatene de gir, fra ledelsens klare ansvar for å oppfylle alle, de... Dokumenterte kvalitetskravene. Som igjen betyr, spesifikke krav til pasientvolum, organisering og kompetanse, bruk av tverrfaglige team, grad av spesialisering og andre forhold, i samarbeidets vri..... Med kvalitetskravene. I front og ikke vrangforestillende ledelses-ansvars- fraskrivende, på gli.... http://www.vg.no/nyheter/innenriks/tvang-i-psykiatrien/psykiatriavsloeringen-flaut-at-man-ikke-har-faatt-frem-dette-selv/a/23864589/ .

Nyheter fra startsiden

STYRELEDEREN I HELSE NORD BLE TRUET

Iverksetter gransking etter trussel-saken 3

DATA FRA GLOBAL BURDEN OF DISEASE

– Har ikke tatt hjernesykdommer alvorlig nok

Vi besøkte det amerikanske toppsykehuset

Bli med inn på Mayo Clinic5

RAPPORT OM FASTLEGENES TIDSBRUK

Fastlegene reagerer på uttalelsene fra KS8

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!