Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Mangel på moral og etikk

Før staten hisser seg opp over uforsvarlig etikk i det aktuelle legemiddelfirmaet, bør den rydde opp i moralen i sin egen bakgård.

Annons:

Innlegg: Oluf Dimitri Røe, kreftspesialist, overlege ved Sykehuset Levanger og associate professor ved Aalborg Universitetshospital

DAGENS MEDISIN (18/2016) skriver at «Legemiddelfirma holdt tilbake forsyninger av kreftmedisin» fordi firmaet ville presse prisen opp. Virksomheten har nå fått en bot på 5,5 millioner dollar for å holde tilbake medisin.

Fagmedisinsk direktør Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk at dette er «en fæl sak», og at «å bruke kreftpasienter som pressmiddel, viser en fullstendig mangel på moral».

PRESS. Ja, det er en fæl sak, og dette har gått ut over pasienter som ikke fikk sin kreftmedisin i tide. Men å bruke kreftpasienter som pressmiddel, gjør vår egen stat gjennom Beslutningsforum, der også Statens Legemiddelverk er involvert.

Effektive kreftmedisiner med lite bivirkninger holdes tilbake for å presse ned prisen noen tusenlapper. Hva er forskjellen på å bruke pasienter til å presse ned prisen – som å presse opp prisen?

LIDELSE. Pasientene lider like mye. I tillegg er det store grupper av kreftpasienter.

Til sammen kan det dreie seg om flere tusen pasienter som staten trenerer behandlingen til, noe jeg har dokumentert i en kronikk i Aftenposten. Pasienter med avansert lungecancer fikk godkjent immunmedisinen pembrolozimab, men den omfatter kun en undergruppe av lungekreftpasientene.

MORAL. Hva så med resten? Hva med nyrekreft og blærekreft (immunterapi), og hva med brystkreft (Kadcyla)?

Ordspråket med bjelken i sitt eget øye passer godt her. Før staten hisser seg opp over etikken i legemiddelfirmaet, som absolutt ikke kan forsvares, bør den rydde opp i moralen i sin egen bakgård.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 20/2016

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
Jeg godkjenner publisering av artikkelkommentaren og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Lise Askvik 17.12.2016 15:06:04

  Takk Oluf D. Røe, for kloke ord og uhyre viktige poenger. Det er ikke primært industriens ansvar at pasienter får tilgang på livsnødvendige gjennombruddsmedikamenter. Befolkningen betaler ikke skatt til industrien. Vi betaler skatt til staten. Derfor er det selvsagt ditt ansvar, Bent Høie, via Beslutningsforum, at pasientene får tilgang på den samme behandlingen som pasienter gjør i våre naboland. Det evner du i skuffende lav grad i dag. Industrien må gjerne bidra. Men ansvaret ligger på stat og statsråd. Når Høie og Beslutningsforum sutrende peker på industriens priskrav, som en forklaring på at folk dør i påvente av gode medikamenter, så sier det mye om myndighetenes manglende forhandlingsevne og svake lojalitet til trengende pasienter og fagfolk. Men de tusenvis av pasienter som dør fordi dere ikke finner overgangsordninger, blir ikke glemt. Vi vil ta kampen for helt nødvendige endringer i helsesystem og helseledelse: www.helsepartiet.no

Nyheter fra startsiden

Trakk anken: Likestillingsombudets vedtak blir stående

OUS diskriminerte ansatt etter fødselspermisjon4

RAPPORT OM UNDERERNÆRING HOS ELDRE

– Det blir ikke gjort noe som monner2

Behandling i legevakt etter rusforgiftning

– Behov for bedre oppfølgingsrutiner

RETNINGSLINJER FOR IMMUNTERAPI

Reagerer på uklare råd om ny immunterapi

Strategi 2030 for Helse Midt-Norge

Svarer RHF-direktøren i video2

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!