Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

VIL ENDRE SYSTEMET: Kjersti Toppe mener det bør vurderes å flytte Beslutningsforum ut av helseforetakene og inn under forvaltningen. Arkivfoto: Vidar Sandnes

VIL ENDRE SYSTEMET: Kjersti Toppe mener det bør vurderes å flytte Beslutningsforum ut av helseforetakene og inn under forvaltningen. Arkivfoto: Vidar Sandnes

Sp vil endre Beslutningsforum

Kjersti Toppe (Sp) vil ha RHF-direktørene ut av Beslutningsforum og overlate ansvaret til departementet. Hun mener dagens system gir skjulte prioriteringer.

Annons:

Når Beslutningsforum gjør vedtak om å ta i bruk, nye legemidler, kan det ha store økonomiske konsekvenser for sykehusene. Dette gjelder særlig når beslutninger kommer midt i budsjettåret, slik at sykehusene ikke har hatt mulighet til å planlegge.

– Når vedtak i Beslutningsforum ikke er i samsvar med økonomiske bevilgninger til helseforetakene fører det til skjulte kutt og nedprioriteringer av andre pasientgrupper på sykehus, fordi budsjettet uansett må gå i hop, sier Kjersti Toppe (Sp), første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen.

– Politisk ansvar
Da Helse- og omsorgskomiteen nylig behandlet Prioriteringsmeldingen som regjeringen la frem i sommer, fremmet Toppe forslag om at stortinget skulle be regjeringen om å utrede å flytte Beslutningsforum ut av helseforetakene og inn under forvaltningen. Forslaget ble nedstemt av de andre partiene.

– De som gjør prioriteringen må også stå økonomisk til ansvar. Det som skjer nå er at Beslutningsforum sier ja, mens departementet ikke bevilger en eneste krone. Da skjer det skjulte prioriteringer som ikke kommer frem, argumenterer Toppe.

Sp har støtte fra Krf og Venstre i at det er et politisk ansvar å sørge for at helseforetaksressurser er i tråd med prioriteringsvedtak som er gjort.  

– Tatt for mye Møllers tran
Oppgavene og ansvaret for prioriteringsbeslutninger som i dag ligger til Beslutningsforum er av en slik størrelse at de naturlig hører inn under den offentlige forvaltningen og departementet sitt ansvarsområde, mener Sp-representanten. Toppe ser for seg at et eget forum organisert rett under departementet bør ta disse avgjørelsene, ikke de fire RHF-direktørene, slik det er i dag.

I 2013 grep daværende helseminister Jonas Gahr Støre inn og overprøvde Helsedirektoratet i at ipilipumab skulle tas i bruk mot føflekkkreft.

– Beslutningsforum kom som en reaksjon på at systemet ikke fungerte, ønsker du deg tilbake dit?

– Nei, men regjeringen har gått for langt i å holde beslutningsforum adskilt fra departementet. De tok for mye Møllers tran når de løftet det helt ut av forvaltningen. Når Beslutningsforum nå får større ansvar må vi være helt sikre på at systemet er godt nok. Det er det ikke i dag, når departementet skyver ansvaret fra seg. Det er håpløst, mener Toppe.

Heller ikke Arbeiderpartiet er fornøyd med helseminister Bent Høies svar om at det utelukkende er sykehusenes ansvar å «finne» penger når nye legemidler innføres, uten ekstra midler. Ap ber derfor regjeringen komme tilbake til Stortinget med en «grundig drøfting» og forslag til hvordan sykehusene i større grad kan kompenseres.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Idioti 17.11.2016 20.54.02

  Slagkraftig? Handler disse beslutningene om annet enn økonomi per leveår? Legg det ned. Politikere må mene noe om hvilken nivå det skal være på helsetjenester. Har vi råd til en behandling som koster 1,5 mill per ekstra år som fører til at et barn kan ha sin forelder noen år ekstra? Har vi råd til å la være? Har vi råd til så mange direktører med mer enn 1,5 kr per år? Hva med medierådgivere?

 • Kaldt vann i blodet 17.11.2016 06.04.44

  Slagkraftig beslutningsforum, sies det. Medlemmene i det eksisterende forum har så mange andre oppgaver at de ikke har tid til å gjøre en god og samvittighetsfull jobb. Døgnet har ikke mer enn 24 timer for disse menneskene heller. Posisjonen har de nok fått i kraft av lojalitet til "systemet"

 • Mer og mer åpenbart 16.11.2016 20.50.01

  Dette er nok et bevis. Vi skal ha en ny styrings-modell for sykehus. Vi skal ha en ny, norsk, styrings-modell. Kanskje det holder med en kraftig justering av foretaksmodellen, men jeg begynner å bli usikker.

 • Ikke enig 16.11.2016 18.39.34

  Ikke enig med Toppe. Vi må ha et slagkraftig organ som beslutningsforum til å ta tøffe beslutninger. Hvis ikke blir det bare populisme, populimse. Lobbyvirksomhet for x-antall grupper som skal fremme sin sak... Vi må ha en uavhengig gruppe som vurderer kost-nytte.... Og jo, folk er så naive at om man plusser på noe, så tar man ikke fra noe annet.... Derfor trenger vi beslutningsforum og Toppe viser sin naivitet her som er veikt og feigt!

 • T:V 16.11.2016 16.35.00

  Enig med Toppe dette er for viktig til og overlate til noen småkonger.

 • Ok med skjulte prioriteringer ? 16.11.2016 14.31.30

  Det er jo de skjulte prioriteringene hun vil til livs. Skal vi ha anarki eller demokrati ? Det er vel ikke noen som er så naive, tror at når man plusser på noe så tar man ikke fra noe annet ?? Og er det kun noe få "konger på haugen" som skal bestemme hva "noe annet" er ?

 • Nils 16.11.2016 14.20.13

  Helt enig med 'nei!'. Denne typen beslutninger bør holdes unna politikere. Toppe fremstår bare som en typisk politiker her og virker ikke som en som tør/har evnen til å ta vanskelige avgjørelser... Hva er gale med dagens beslutningsforum? Så vi skal aldri si nei til noen? Alle skal få alt uten å være rasjonale kost-nytte-effekten av et tiltak/medisin???

 • Nei! 16.11.2016 13.27.20

  Helt uenig! Som nevnt i teksten var ipi-saken et grelt eksempel. Hold denne typen beslutninger langt unna politikerne (og dermed også forvaltning). De tør ikke si nei.

 • Lege 16.11.2016 10.44.12

  Kjersti Toppe er en klar kandidat til ny Helseminister etter valget. En klok politker som tør å si det hun mener.

 • Ja! 16.11.2016 10.32.11

  Kjersti Toppe har helt rett. Det har flere sider, og er et resultat av stram styring. Sykehusene er ikke i stand til å ta ansvar i dagens system.

 • Ny styringsmodell for sykehus. Nå. 16.11.2016 09.30.06

  Her har Kjersti Toppe et ryddig hode. Her er enda en viktig sak som viser åpenbart behov for ny styringsmodell for sykehus.

Nyheter fra startsiden

ÅRSRAPPORT FOR KVALITETSREGISTERET

– Mindre overbehandling av prostatakreft

John-Aren Røttingen i Forskningsrådet

NY SENTERORDNING FRA FORSKNINGSRÅDET

Norges første kliniske forskningssenter til Bergen2

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!