Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

DE STØRSTE PARTIENE ER FOR: Torgeir Micaelsen (Ap), Sveinung Stensland (H) og Kari Kjønaas Kjos (Frp) er villig til å akseptere hemmelige priser. Foto: Per Corneliussen og Stortinget/Terje Heiestad.

DE STØRSTE PARTIENE ER FOR: Torgeir Micaelsen (Ap), Sveinung Stensland (H) og Kari Kjønaas Kjos (Frp) er villig til å akseptere hemmelige priser. Foto: Per Corneliussen og Stortinget/Terje Heiestad.

Helsekomiteens flertall aksepterer hemmelige priser

Mens helsepolitikerne fra KrF, Sp og Venstre vil ha full åpenhet om legemiddelpriser.

Annons:

Det er klart etter at Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har behandlet prioriteringsmeldingen som regjeringen la frem i sommer.

I innstillingen går det frem at komiteens flertall, som består av Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittsforståelse har «forståelse for at det i dagens legemiddelmarkedet kan være utfordrende for Norge å velge full åpenhet dersom dette medfører høyere priser».

«Undergraver demokratiet»
Politikerne fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre mener derimot at åpenhet i prioriteringsbeslutningene er avgjørende for å sikre tillit og legitimitet til prioriteringsbeslutninger.

De mener dagens hemmelighetslinje om legemiddelpriser og rabatter «undergraver demokratiske prinsipper og det etiske verdigrunnlaget til norsk helsetjeneste».

– Det er mange gode argumenter for hemmelige priser, men det rokker ved hele prioriteringsplattformen. Vi må ha et sterkt offentlig helsevesen og det må være åpenhet, det har med tillit å gjøre, sier Kjersti Toppe (Sp), første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen til Dagens Medisin.

Sp alene om forslag
Hun fremmet derfor forslag om at Stortinget skulle be regjeringen legge frem en sak for Stortinget som sikrer åpenhet om legemiddelpriser og rabattavtaler mellom legemiddelindustrien og staten. Dette ble nedstemt.

– Jeg mener Stortinget har gjort en feil i å tillate hemmelighold, og mener derfor at det er nødvendig med omkamp, sier Toppe.

Senterpartiet og Venstre mener at endringer gjort i legemiddelloven som tillater hemmelighold for legemidler som finansieres over blåreseptordningen, må reverseres.

Les også: Helsedirektoratet vil ha åpenhet om prisene

Vil ha åpenhet som hovedregel
Tidligere i år ble også alle landets helseforetak varslet av Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) om at legemiddelpriser inngitt i offentlige anbud ikke lenger skal være offentlige. Nå er praksisendringen ute på høring.

Både KrF, Sp og Venstre mener at åpenhet bør være hovedregelen, slik praksis også er i Danmark, Sverige, WHO og OECD. Det samme mindretallet mener at hvilke anbudskonkurranser som kan gjennomføres med et unntak om hemmelighold, må avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Stud med 11.11.2016 21.40.42

  Legemiddelindustrien ønsker hemmelige priser. Politikerne i H, FrP og Ap ønsker hemmelige priser fordi dette sannsynligvis vil gi rimeligere(!) priser. Høres dette logisk ut?Jeg antar at representanter fra legemiddelindustrien har forklart at hemmelighold er til det beste for alle. Men hvordan skal vi kunne ha en offentlig prioriteringsdebatt når vi ikke vet hva ulike behandlinger koster?

Nyheter fra startsiden

ÅRSRAPPORT FOR KVALITETSREGISTERET

– Mindre overbehandling av prostatakreft

John-Aren Røttingen i Forskningsrådet

NY SENTERORDNING FRA FORSKNINGSRÅDET

Norges første kliniske forskningssenter til Bergen2

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!