Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

MANGEL: Professor Anders Waage forteller om store problemer med leveranser av medisiner til sine kreftpasienter.

MANGEL: Professor Anders Waage forteller om store problemer med leveranser av medisiner til sine kreftpasienter.

Legemiddelfirma holdt tilbake forsyninger av kreftmedisin

Et legemiddeselskap bøtelegges for bevisst å ha holdt tilbake forsyninger av blant annet benmargskreftmedisiner for å presse opp prisene. – Hele dette opplegget har virket merkelig og uforståelig, og det er bra at vi får en forklaring nå, sier professor Anders Waage (bildet).

Annons:

Og samtidig har norske benmargskreftpasienter i lengre tid ikke hatt tilgang til medisiner.

Det har nemlig i lengre tid vært svært vanskelig å få tak i legemiddelet Alkeran til norske pasienter. Legemiddelet brukes i behandlingen av myelomatose – benmargskreft.

«En fæl sak»
Legene har måttet prioritere pasienter, og noen har ikke kunnet få behandling for kreft. Samtidig viser det seg at et legemiddelfirma har holdt tilbake forsyninger av medisiner for å presse opp prisen, opp til hele 1500 prosent, for Alkeran og flere andre kreftmedisiner: Aspen Pharmacare, et stort legemiddelselskap med base i Sør-Afrika, er nå bøtelagt av italienske myndigheter. Boten er på nær 5,5 millioner dollar, ifølge statnews.com.

“Å bruke kreftpasienter som pressmiddelviser en fullstendig mangel på moral”

- Steinar Madsen, Legemiddelverket

– En fæl sak, konstaterer fagmedisinsk direktør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

– Å bruke kreftpasienter som pressmiddel, viser en fullstendig mangel på moral.

– Leveringsproblemer
Ekspert på benmargskreft, kreftforsker Anders Waage, forteller at det har vært svært store problemer med levering av legemiddelet i Norge.

– Dette er en bekreftelse på det mange har hatt en mistanke om. Det er en alvorlig sak som har vært svært uheldig for behandlingen av myelomatose-pasienter i Norge. Det har medført utsettelse av behandling og mange beskjeder og kontrabeskjeder til pasienter med myelomatose og lymfom. Vi har hatt flere møter for å diskutere prioritering av pasienter.

– Hele dette opplegget har virket merkelig og uforståelig, og det er bra at vi får en forklaring nå, sier Waage, som er avdelingssjef ved Avdeling for blodsykdommer på St. Olavs Hospital og professor ved Institutt for kreftforskning, NTNU.

Alkeran brukes som standard ved høydosebehandling av pasienter med benmargskreft, og er hovedmedikamentet for alle pasienter under 65 år. Det er cirka 380 nye tilfeller av krefttypen hvert år, og 40 prosent av dem trenger høydosebehandling, anslagsvis 150 i året, sier Waage.

Får fra India
Steinar Madsen sier man ennå ikke kan fastslå helt om dette har rammet Norge direkte, men bekrefter de langvarige problemene med å få tak i legemiddelet.

– Når situasjonen vil normalisere seg, er det vanskelig å si noe om. Det har vært mange uklare meldinger og vi tør ikke si noe sikkert. Vi får nå tak i legemiddel fra India hvor kvaliteten kan være usikker. Men ettersom dette er livsviktig behandling, må vi gjøre det vi kan for å skaffe forsyninger til Norge. Norge er et lite land, og vi ser at vi ofte ikke får informasjon på et så tidlig tidspunkt som vi ønsker. Vi har små muligheter til å vurdere om den informasjonen vi får, er riktig. Noen ganger får vi ingen troverdig forklaring i det hele tatt.

1500 prosent
Det hele startet med at Aspen kjøpte legemidlene av GlaxoSmithKline, og startet forhandlinger med det italienske legemiddelverket om prisen på flere kreftmedisiner, deriblant Alkeran.

Etter at forhandlingene ble avsluttet i 2014, kunne Aspen øke prisene  opp til 1500 prosent, ifølge en 96-siders redegjørelse fra konkurranselovgivnings-myndighetene – som også la til at patentet på medisinene hadde utløpt for lenge siden.

«Aggressiv strategi»
I en uttalelse fra italienske myndigheter til mediene heter det at «Aspens forhandlingsstrategi var så aggressiv at den utgjorde en reell trussel mot forsyninger av legemidlene til det italienske markedet».

Selskapet var eneste leverandør av de omtalte legemidlene på det italienske markedet, noe som styrket myndighetenes mistanke om at selskapet misbrukte sin posisjon. Nå har pasientorganisasjoner bedt Europakommisjonen om å se på om lignende tilfeller har skjedd andre steder.

I juli publiserte Det europeiske råd en rapport som anbefalte at legemiddelmangel bør undersøkes som en del av større bekymringer når det kommer til tilgang til medisiner, skriver statnews.com.

Statnews.com skriver at de ikke har lykkes i å få tak i representanter for selskapet.

Kommentarer

 • pst 05.11.2016 13.22.07

  Det kan jo fremdeles virke som en del der ute er overrasket over at farmasien driver butikk,,,, og kun butikk. De har jo ikke noe annet ansvar enn å oppfylle kvalitetskravene til de produktene de skal selge. Slutt å være naiv......

 • GC 04.11.2016 22.52.35

  Jeg forstår ikke helt hvordan man kan manipulere prisene på generisk medisiner så kraftig uten at konkurrenter kommer på banen. Noen som har en forklaring på hvorfor er det kun ett selskap som produserer dette? Er produksjonen spesielt kostbar/komplisert?

 • Farmasøyt 04.11.2016 21.36.00

  Alle legemidler som er markedsført i Norge står i Felleskatalogen uavhengig av om det er mangel på det eller ikke, Dr. Ray Agell. At det er mangel på et legemiddel er altså uavhengig av om det er markedsført eller ikke. For at et legemiddel ikke skal markedsføres lenger må nemlig firmaet avregistrere eller melde inn legemidlet som midlertidig utgått til Legemiddelverket. Og det har altså ikke firmaet gjort i dette tilfellet for Alkeran, og derav står altså legemidlet i Felleskatalogen. Alt om markedsføring av legemidler etc. står nærmere forklart på www.slv.no

 • Dr.Ray Agell 04.11.2016 18.35.54

  Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen bekrefter ovenfor Dagens Medisin de langvarige problemene med å få tak i Alkeran, men legemidlet står oppført i felleskatalogen for legemidler! Se:http://www.felleskatalogen.no/medisin/alkeran-aspen-pharma-trading-ltd-545889

 • Th 04.11.2016 15.40.38

  Da analyserer man legemiddelet og lager priatkopier og evt. selger dette åpent ut på markedet til 50% av opprinnelig pris slik at dette høyst umoralske selskapet ikke tenker tanken på å gjenta denne forkastelige oppførselen.

 • Thomas Henden 04.11.2016 14.56.43

  Når legemiddelindustrien ikke har moral, hvor lett blir det da forsvare skolemedisinen overfor for alle dem som tror på overtro, konspirasjoner vedrørende vaksiner osv?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!