Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Etter streiken

– Ingen er tjent med at stridighetene bryter løs ved de ulike sykehusene

Annons:

RØYKEN har så vidt lagt seg etter tidenes lengste legestreik i sykehusene, og ledere og ansatte forsøker å områ seg på sine respektive arbeidsplasser. Vi har i dagens avis forsøkt å få direktører og tillitsvalgte fra hele landet i tale, for å gjøre opp en slags foreløpig status over situasjonen.

Tilbakemeldingene bærer først og fremst preg av usikkerhet om hvordan man skal forholde seg til den uavklarte situasjonen. For resultatet av konflikten vil kanskje ikke komme før utpå nyåret, da med en kjennelse fra Rikslønnsnemnda. Derfor er det lite å si på at mange er usikre på hva fremtiden vil bringe.

LIKEVEL tegner det seg et bilde av en gjennomgående større frustrasjon hos tillitsvalgte enn ledere. Sistnevnte rapporterer en positiv grunnholdning, med tro og håp om godt vær. Ingen av delene er spesielt overraskende.

Fra direktørhold er Østfold-sjef Just Ebbessen den klareste på hvorfor arbeidsgiverne vendte tommelen ned til kravet fra Akademikerne Helse/Legeforeningen. Ebbessen deltok på legesiden under konfliktene på 1990-tallet. Han var kjent som en knallhard – og dyktig – forhandler. Legene oppnådde den gang blant annet å forhandle seg til en enormt god overtidsavtale, etter å ha stengt akuttmottaket på Ullevål sykehus. Om noen skulle være i tvil: Ebbesen lærte seg sin «tillitsvalgtbok» under sin tid i Yngre legers forening (Ylf). Kjenner man argumentene, kan man flytte seg over på den andre siden av bordet. Det er som kjent av sine egne man skal ha det.

DET er viktig for både direktører og leger å løfte blikket nå som streiken er over og man skal nærme seg en normalsituasjon. Det spesielle er at konflikten mangler en løsning, og at stridighetene nå flyttes inn i sykehusene. Slik sett blir det opp til de ulike sykehusene å tolke utfallet av streiken. Da må man besinne seg og være raus mot motparten. Ingen er tjent med at stridighetene bryter løs ved de ulike sykehusene.

Opinionen støttet legene. En samlet arbeidstakerside frykter et tøffere arbeidsliv og ga tilslutning til kravet om «kollektive avtaler». Spekter vant ikke frem med retorikken om at legene kjempet for egne lønns- og arbeidsvilkår. Streiken har dokumentert fraværet av et godt samarbeidsklima mellom partene i norsk spesialisthelsetjeneste. Det er først og fremst et lederansvar. Derfor må direktører ved sykehus rundt om i landet bruke tid på å bygge opp den tapte tilliten.

POLITIKERNE må også ta inn over seg denne situasjonen. Dagens Medisins avsløringer om ventelistekaoset i spesialisthelsetjenesten har dokumentert et system som forteller halvkvedede viser – og ikke informerer om reell ventetid. Mangelen på innsyn om faktiske forhold – i dette tilfellet ventetid – er symptomer på en styringskultur som i for stor grad er opptatt av å tegne et glansbilde av virkeligheten.

Arbeiderpartiet forsøker å ta den manglende åpenheten ved norske sykehus alvorlig. Forslaget om en åpenhetsreform inneholder gode momenter og intensjoner. Grepet med at åpenhet og kvalitet skal kunne måles med et symbol – type smilefjes – er forsøkt latterliggjort. Helseminister Bent Høie (H) kritiserte først Aps smilefjes-forslag med at «noen ganger kan det bli for enkelt og kjapt». Dernest mente Høyres helsepolitiker Kristin Ørmen Johnsen at en smilefjes-ordning ikke var en idé Torgeir Michaelsen hadde sugd fra eget bryst. I regjeringens stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet benyttes virkemiddelet. Dermed var ideen visstnok ikke så dum, likevel.

MED ett år igjen til stortingsvalget vil det komme flere politiske utspill for å fri til sykehussektoren. Kvinnsland-utvalget har frist til desember med å levere sin rapport om fremtiden for de regionale helseforetakene (RHF-ene).
Forslaget vil forhåpentligvis danne grunnlaget for en bred samfunnsdebatt om organiseringen av – og verdigrunnlaget til – norsk spesialisthelsetjeneste.

Publisert første gang i Dagens Medisin, utg. 17/2016.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Forhandler? 29.10.2016 00.15.45

  Ebbesen har aldri ledet forhandlinger på vegne av Dnlf. Aarseth var forhandlingsleder sammen med forhandlingsdirektør. Ebbesen var som styrerepresentant i yngre legers forening i opposisjon mor Aarseth. Det er ikke nytt at han går egne veier.

 • Uopprettelig skade 27.10.2016 13.25.59

  Gratulere Jebbesen, Nilsen, Hansen, Larsen, Bratten (alle -ene) og Strand og alle dere andre. Dere har klart det, vinden har snudd. De siste årene har vi klart det nesten utenkelige, de unge, flinke ferdige spesialistene har hatt sykehuset som 1.valg til tross for vakter og høy arbeidsbelastning. Nå søker de seg ut så fort de bare kan, sykehusene har blitt for utrygge. De kommer til å bruke livene sine til å kurere de litt syke istedenfor de som vireklig trenger dem. Ett spennende fagmiljø er ikke nok. Nå må vi snart igang med å lete etter nye talenter som skal læres opp, minst 5 år tar det. Kostnadseffektivt? Tja trolig bare helsebyråkrater og direktører som syns det. Mismotet og motløsheten har tatt meg. Operasjonslistene slankes og dagene blir kortere. Igjen gratulere hva nå målet egentlig var.

 • Inhabil 27.10.2016 08.38.04

  Bent Høie inhabil? Herlof Nilsen er direktør i Helse-Vest og styreleder i IKT. Helse- Vest. Nå har Helse Vest med direktør Nilsen nylig gitt et lån til styreleder Nilsen i IKT Helse-Vest .Men styre i i Helse -Vest har funne ut at han ikke er inhabil. "forstå det de som kan" Noe tolker lovene som fanden tolker bibelen

 • Hva med Spekter. 27.10.2016 00.35.20

  Det som forundrer meg, er at både ved legestreiken og ved lokfører streiken, får ikke streiken økonomiske konsekvenser for selve spekter. De står ikke til ansvar for sin del av ulempene streikene medfører for pasienter og reisende. For meg fremstår inndelingen av statlig HF/Stats eid selskap(NSB), og Spekter som forhandler som en modell hvor forhandler ikke er ansvarlig for resultatet om det går nedenom og hjem med bedriftene/HF'ene. mens det er streik. Det gir jo veldig et veldig skjevt forhold ved forhandlingsbordet. Og dette godtar vi at foregår med offentlige midler?

 • Er Bent Høie inhabil ? 27.10.2016 00.34.45

  Er helseminister Bent Høie så god privat kamerat med Direktør i Helse Vest og styreleder i Spekter Herlof Nilssen, at han er inhabil i alle saker som gjelder Helseforetakene ? Dette må opp på bordet.

 • Ny sykehusstyrings-modell 26.10.2016 15.32.52

  Allerede har den enkle, vanlige, gammeldagse "munnkurv-strategien" startet. Ved sykehus der det aldri kommer en og annen ytring, om gleder eller sorger, offentlig. Der bør det ringe en bjelle for topp-sjefen, Bent Høie. Der er "munnkurv-strategien" ekstra aktiv. Og det blir vanskelig å få løftet gleder eller sorger opp på systemnivå. Uansett, Høie må nok starte, først som sist, med en ny styrings-modell av sykehus. Dette blir ikke smertefritt, men nødvendig.

 • lege 26.10.2016 14.12.42

  Det tragikomiske nå er at ledende helsepolitikere nå bruker tid på å krangle om smilefjes, som om det er en viktig helsepolitisk utfordring. Rune Slagstad har tidligere forklart hvorfor dette skjer i "Helsefeltets strateger". Det er nok en svært lang vei tilbake til et tillitsbasert offentlig helsevesen.

 • Ung Lege 26.10.2016 14.01.38

  Bratten nekter for at det er ett tilittsproblem i helsevesenet. Det burde det regnes som en avskjedssøknad. Når Spekter hevder at individuelle vaktplaner, egentlig er kollektive,så er det Orwelsk nytale. Når de hevder at Legeforeningen kun vil åpne opp for en måte å organisere arbeidstiden på, så er det løgn. Når de hevde at ” langtidsplanlegging vil vanskelig la seg gjøre dersom Legeforeningens nye krav kommer inn i tarfiffavtalen”, så er det uforståelig. Rullerende planer har hittil vært enerådende og er også et implisitt premiss for hele avtalen. Når de hevdes at Spekter ikke har Spekulert i tvungen lønnsnemd er det rett å slett ikke troverdig, da arbeidgiver beviselig har unnlatt å søke dispensasjoner. Legene fremstilles også som grådige, og Legeforeningen har ifølge Bratten en umoden fagforeningskultur. Et grunnleggende premiss for tillit, er ærlighet. Det er vi har sett er systemstisk uærlighet, sverting og løgn fra arbeidsgiversiden. Det blir nok ingen tillit uten nye koster.

 • Falitterklæring 26.10.2016 13.21.31

  Selvfølgelig vil sykehus direktørene si, ved mitt sykehus, ved min helseregion, går det bra. Vi har ingen tillitskrise. Alt annet er jo en falitterklæring for dem selv.

 • Feil 26.10.2016 12.53.30

  Uavhengig av alle organisatoriske og verdimessige ledelses grep som nå skal tas for å tette igjen alle de tilsvarende konfliktfylte og maktbaserte - høl.... http://www.dagensperspektiv.no/2016/maktkamp-og-tillitsbrudd-i-sykehusene-hva-na .... Vil pasientene fortsatt i økende grad komme i strie strømmer rekende med media fokuset innprentet om den ypperste kvalitet på sin hvite helsetrøye og kravstore - fjøl.... http://www.dagbladet.no/nyheter/pa-denne-rusavdelinga-far-de-drikke-og-royke---vi-onsker-a-gi-dem-en-verdig-avslutning-pa-livet/64030218 .... Mens pengestrømmen ikke på noen måte vil holde tilsvarende tritt med rekepillingen da den som alltid er uavhengig politisk konstant for å unngå all unødvendig DRG-ende - søl.... https://distriktslegen.com/2013/03/12/drg-tallene-som-styrer-helsevesenet/ …. Der i den hvite operaen på kulturmiddag med blenda status godt lege - øl.... http://www.side3.no/--a-drikke-l-jevnlig-reduserer-risikoen-for-alzheimers-og-parkinson/3422788465.html ....

 • V.T 26.10.2016 12.30.47

  Og tro at Kvinnsland sitt arbeid skal løse konflikter eller komme med noe nytt er som og tro på julenissen

Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat