Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Bryter grunnmuren sammen?

Alternativet til at byråkratene beveger seg ned fra tårnene og inn på legekontorene, er at spådommen om kollaps for fastlegeordningen innen fem år, går i oppfyllelse.

Annons:

Legeliv-kommentar: Gisle Roksund, fastlege, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, Skien

FASTLEGEORDNINGEN kan bryte sammen i løpet av de neste fem årene, advarte Tom Willy Christiansen under et seminar i Tromsø 31. august. Han var prosjektleder i Helse- og omsorgsdepartementet da fastlegeordningen ble satt i verk i 2001, og han mener at statlige myndigheter ikke har fulgt opp løftene som ble gitt den gangen om at det skulle være samsvar mellom oppgaver og antall fastleger, ifølge Dagens Medisin (14/2016).

Christiansen setter klare ord på hva mange fastleger opplever, nemlig at oppgavene og forventningene er i ferd med å vokse oss over hodet.

OPPGAVENE. Det er slått fast at den helsetjenesten som samlet er best, billigst og mest rettferdig, er den som er basert på en sterk og god primærhelsetjeneste – hvor pasientene kan velge sin allmennlege.

Det er også vist at kapasiteten i allmennlegekorpset og kontinuitet og lengden på lege-/pasientforholdet er de viktigste faktorene for å redusere henvisninger til sykehus for pasienter med kroniske sykdommer. Disse faktorene trumfer alt arbeid med retningslinjer og prosedyrer.

Samhandlingsreformen har gitt oss en rekke nye oppgaver som før ble gjort i spesialisthelsetjenesten. Det gjelder både diagnostikk, behandling og oppfølgning, både komplisert indremedisin, andre kronisk syke og pasienter med rus- og psykiske problemer. Samarbeidspartnere, politikere og byråkrater vil at vi skal samarbeide mer med andre, samt registrere og rapportere mer av vår aktivitet. Det er ikke nok at pasientene vet hva vi gjør. Sykehuskolleger vil at vi skal skrive bedre henvisninger og henvise både tidligere og senere enn vi i dag gjør.

FORTVILELSEN. Fastlegekorpset fortviler. På epostnettverket eyr snakkes ordningen ned, og ved lunsjbordene og i veiledningsgruppene diskuteres det: Hvor lenge holder du ut? Hvor lenge holder jeg ut?

Unge familiefedre og – mødre får ikke dagene til å gå i hop. Vi eldre bufrer ved å komme tidligere til og gå senere fra kontoret. De unge har utstyrt seg med hjemmekontorløsninger og setter seg foran PC-en når barna er i seng. Flere ganger per uke har de to–tre timers kontorarbeid om kvelden.

FORVENTNINGENE. Fastlegene opplever at forventningene ikke er tilpasset kapasiteten. Vi er tilført en rekke nye oppgaver, men har ikke hatt noen reell kapasitetsøkning. Økningen i antallet fastleger har holdt tritt med befolkningsveksten, men heller ikke mer. Regjeringen svarer på denne utfordringen med å ville opprette Primærhelseteam (1). Jeg har til gode å se det sannsynliggjort, enn si dokumentert, at opprettelse av nye team vil løse denne floken. Vi har allerede en rekke team og ansvarsgrupper. Øker vi antallet samarbeidspartnere for fastlegene, øker lett arbeidsmengden.

Mens både spesialisthelsetjeneste og kommunal pleie- og omsorgstjeneste har en raskt økende økonomi, har staten full kostnadskontroll på fastlegeordningen. Ordningen er ikke tilført friske midler på mange år og ligger formelig i stabilt sideleie.

RELASJONEN. Gullet i fastlegeordningen er den personlige relasjonen mellom lege og pasient. Det er pasienten som velger lege, og pasienten kan velge en annen dersom vedkommende ikke opplever at fastlegen gir den helsehjelp pasienten har behov for. Det er dette som gjør at fastlegeordningen skårer høyt på meningsmålingene. Lengden på lege-/pasientrelasjonen trumfer altså også alt annet arbeid med kvalitetssikrede prosedyrer og retningslinjer når det gjelder behov for spesialisthelsetjeneste.

All organisering av allmennlegetjenesten må derfor ha som hovedsiktemål å sikre kontinuitet i lege-pasientforholdet. Det er pasientene vi er til for, og diagnose, utredning og behandling er de viktigste oppdragene.

NED FRA TÅRNENE! Under konferansen i Tromsø sa representanter for statlige myndigheter at det ikke foreligger noe politisk løfte om økning av finansieringen i Fastlegeordningen, ei heller noen politisk vilje.

Ingen politisk vilje? Hva er byråkratenes ansvar i en slik situasjon? Vil ikke det nettopp være å fóre politikerne med informasjon der utenfra? Men da må de kanskje bevege seg ut av tårnene og inn på legekontorene.

Det kan kanskje synes vanskelig, men alternativet er verre: At Tom W. Christiansens spådom går i oppfyllelse.

Referanser: 1) St.meld 26 (2014-15) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Kronikk og debatt/Legeliv i Dagens Medisin 17/2016

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • LiS indremedisin (drittlei) 10.01.2017 00.16.01

  Helsevesenet må privatiseres. Det er få i den øvre middelklassen som ikke har fordel av dette. Det er et null-sum spill mellom oss i øvre middelklasse, og lavtlønnede innvandrere, samt resten av nedre middelklasse. Helsevesenet har ikke incitamenter til å gjøre ting bedre, alt går ut på å ikke skille seg ut ovenfor kollegial og byråkratisk kontroll, spille systemet for å melke mest mulig penger. Helsevesenet er styrt av mennesker som har intelligens og ferdigheter innenfor renkespill, men som ikke har et kritisk forhold til sin egen kunnskapshorisont, og som ikke var de flinkeste på skolen, eller de blant de skarpeste innenfor pekepinnsområder, som realfag. Helsevesenet er sterkt millitært og hierarkisk, noe som står i skarp kontrast med miljøer hvor det foregår innovasjon, som open source programmeringsmiljøer og generell polyteknologi. Helsevesenet er kafka-preget juridisk og gjennomregulert, noe som reduserer det rasjonelle grunnlaget for å investere personlig. Legg ned.

 • Doc 24.10.2016 23.47.16

  Enig med pst: Det er lite reelle valg mht. å velge fastleger som pasientene opplever at tar dem på alvor og representerer kvalitet for dem. Listene til de beste (?) legene er stort sett fulle hele tiden, og pasientene må sjekke helsenorge.no hyppig i håp om å finne en lege som er ok, abonnere på varsling via legelisten.no osv. At det har blitt et løft mht. kvaliteten er vel heller usikkert, her omkring, i alle fall. Pasientene venter på at det skal bli ledig liste - og fortviler over legen de har.

 • pst 24.10.2016 22.56.14

  Fastlegeordningen,,,,, til fordel for hvem? I all hovedsak for legen ? "Gullet i fastlegeordningen er den personlige relasjonen mellom lege og pasient. Det er pasienten som velger lege, og pasienten kan velge en annen dersom vedkommende ikke opplever at fastlegen gir den helsehjelp pasienten har behov for". For de som husker lengre enn nesetippen sin så var det slik at før innføringen av fastlegereformen kunne man skifte fastlege når man følte for det og til hvilken man måtte ønske. Etter innføringen av reformen har det vært slik at man har et visst antall skift/år og da til en lege som har ledige lister. Mao, et tilbakesteg for pasientene og en økt byråkratisering. Personlig kontakt med sin fastlege,,,, hmm,,, vel, om man kanskje går en gang/mnd.

 • Espen P. 23.10.2016 16.32.11

  Modige Ane: http://legeforeningen.no/lokal/troms/Skalpellen/Fastlegeordningen---endringer-haster/

 • lege 21.10.2016 17.05.08

  Full støtte til dette innlegget. Vi trenger flere fastleger med tid og interesse for pasientene. Helsepersonell med mindre eller annen kompetanse kan ikke ta over fastlegeoppgaver.

 • Oddmund Suhrke 21.10.2016 16.21.15

  Husker noen at helseminister Hanssen lovet flere tusen nye fastleger? Hans etterfølger bevilget i et par år midler til etablering av nye fastlegehjemler, men Høie fjernet disse midlene.. Man trenger ikke å være synsk for å påstå at når stammen i det opprinnelige fastlege-korpset slutter i løpet av et tiår, vil FLO mer eller mindre kollabere. Og spesielt i små og mellomstore kommuner, som allerede sliter. Dette blir en varslet krise. Som vil kreve tid og penger hvis det ikke settes inn tiltak raskt.

 • Psykolog 21.10.2016 13.08.39

  "Mens både spesialisthelsetjeneste og kommunal pleie- og omsorgstjeneste har en raskt økende økonomi" - greit å presisere at dette ikke stemmer. Like mye byråkrati, sparing og krav (uten midler) der.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: