Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Streikens tapere

En konflikt har alltid flere sider, men arbeidsgiversiden – og dernest regjeringen – går ut av legestreiken som de store taperne.

Annons:

SPEKTER-DIREKTØR Anne Kari Bratten har gjennom hele den nesten fem uker lange sykehusstreiken vært opptatt av at det er arbeidsgiver som har det overordnede ansvaret for pasientsikkerheten i spesialisthelsetjenesten.

Nå må Bratten – sammen med norske sykehusdirektører og ditto ledergrupper – ta det samme ansvaret for arbeidsmiljøet ved landets sykehus.

Det er neppe noen vågal påstand at det vil bli en krevende prosess: Stemningen er mildt sagt dårlig. Tilliten er tapt.  

TVUNGEN LØNNSNEMND i sykehussektoren gir tapere på alle sider av bordet.

Trolig må partene, når nemndas avgjørelse er på plass, styre videre etter hovedprinsippene i dagens avtaleverk. Det vil gi grunnlag for videre strid om forståelse og tolkninger av disse, og en ytterligere forverring av samarbeidsklimaet ved sykehusene. I verste kan saker bli fremmet for retten.

Legene streiket i neste fem uker. De vant ikke frem med sine krav i denne omgang – men maktet å vinne opinionen og andre arbeidstakergrupper med sine argumenter – og med sin fremtoning. Man har kjørt et saklig løp og vunnet på det.

DET er så store økonomiske ressurser i det norske samfunnet. Vi har så uendelig mye kompetanse. I det store bildet er vi et land med små forskjeller og konflikter.

Derfor er det både litt ufattelig – og definitivt veldig trist – at konfliktnivået i spesialisthelsetjenesten er såpass høyt som det vi nå har vært vitne til. Vi sløser med våre store ressurser og unike mulighet til å skape en helsetjeneste av aller ypperste kvalitet.

Og igjen – for å følge Spekter-sjefens egen retorikk: Dette er et lederansvar.

PÅ TOPPEN sitter regjeringen og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Høyre-nestlederen har klokelig holdt seg unna konflikten, men bør ikke være overrasket over den grunnleggende mistilliten ved norske sykehus.

Høies mål har vært å skape «Pasientens helsetjeneste». Det har styrt hele hans arbeid som statsråd.

Det har vært nødvendig å være tydelig på denne ambisjonen – for å stake ut en ny kurs for helsetjenesten.

MEN i dette bildet: Har alle dem som arbeider både dag og natt for pasienten, fått den oppmerksomheten og fokuset de burde? Har deres bekymringer og gjentatte advarsler – om samarbeidsproblemer, utfordringer med styringsmodeller, overbelegg, IKT og annet – fått tilstrekkelig oppmerksomhet, virkelig blitt lyttet til og håndtert på en god nok måte?

Etter at streiken nå er avsluttet, får Høie denne ballen i sine hender. Han sitter med det øverste lederansvaret.  

STREIKEN måtte til slutt ende med tvungen lønnsnemd. Om tidspunktet å gripe inn var korrekt, blir av mer akademisk betydning. Partene stod steilt på sitt – og det ville ha vært meningsløst å holde konflikten gående til jul.

Førstog fremst må man respektere fagmyndighetens vurdering av de faktiske forholdene. Mener Helsetilsynet det er fare for liv og helse, plikter regjeringen å gripe inn og få en slutt på konflikten.  

Selv om mange er opptatt av dette i kveld og dagene som kommer: Hvordan kortene mellom Spekter og Akademikerne Helse har blitt spilt det siste døgnet, er også av underordnet betydning.

SAMME kveld som tidenes legestreik er historie, vil sinnene være i kok hos de fleste aktører.

Det må legges nye planer på alle sider av bordet. Akademikerne Helse og Legeforeningen vil måtte forsvare «resultatet» til sine medlemmer, noe som vil være mer krevende enn når man hadde en felles fiende.  

Spekter må gi signaler til sine direktører om løpet som skal legges i tiden som kommer.

Det er selvsagt enklere sagt enn gjort: Men i en slik stund bør noen hoder også holdes kalde. Aktørene må evne å løfte blikket: Alle parter bør vurdere sine standpunkter på nytt – og evaluere egen strategi.

For man skal faktisk jobbe under samme tak i tiden som kommer. Og den viktigste aktøren i norsk spesialisthelsetjeneste er verken legen eller direktøren. Det er hun og han som trenger helsehjelp.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Aut.HP 26.10.2016 08.26.22

  Arbeidstidsutvalget skulle det være, ja:-) Avslutter mitt engasjement i dette kommentarfeltet nå.

 • sykehuslege 21.10.2016 10.48.44

  Aut.HP: hva er det du mener med "arbeidsmiljøutvalg" som har "foreslått endringer i lovtekst"?? Hvis du sikter til arbeidstidsutvalget så kjenner jeg godt til det som står der, som forøvrig er grundig kritisert fra flere hold, det var heller ikke enighet innad i utvalget (som for det meste bestod av repr fra arbeidsgiversiden, inkludert spekterdirektør, vi vt jo alle hva hun står for)

 • Doktern 20.10.2016 22.46.48

  Aut.HP: Hvilken reell mulighet har en til å nekte en vaktplan eller sette grenser for arbeidsgiver når en går i et 3 måneders vikariat?

 • Aut.HP 20.10.2016 13.53.23

  Jeg gjentar med selv: Vernebestemmelsene i AML gjelder uansett. Det er ikke fritt fram for arbeidsgiver. Jeg skjønner og deler delvis misnøyen og skepsisen til Spekter, og jeg ser at de rett som det er henviser til det Arbeidsmiljøutvalget har foreslått av endringer i lovteksten, ikke noe som enda er vedtatt. Men her må man altså spille etter reglene samme hvor mye man misliker motparten. Man må bruke de verktøy man har med tillitsvalgte, verneombud, nemd, evt. stevning m.m. Hvilke andre muligheter er det? Hverdagen i trepartsamarbeidet har blitt tøffere etter NAVO/Spekter kom inn i bildet, det gjelder for alle i spesialisthelsetjenesten.

 • Lege 20.10.2016 11.52.32

  aut hp; verneombud og tillitsvalgte vil stå uten reell innflytelse om spekter får gjennomslag for sin endring (ny-tolkning) av tariffavtalen i rikslønnsnemda . Arbeidsgiver sier de vil "drøfte"; dette betyr bare at arbeidsgiver påberoper seg retten til å diktere - utenom aml Forstår du ikke hva det innebærer?

 • Aut. HP 20.10.2016 09.05.34

  doktern: du hevder jeg tar feil: leger er desverre ikke så unike som du vil ha det til når det gjelder å bli presset på arbeidstidsordning, permisjoner og gjennomsnittsberegning. Det er nettopp denne navlebeskuingen jeg reagerer på. lege: du gjør ditt beste for å ufarliggjøre en person med andre meninger enn deg selv? jeg er dessverre ikke noe troll, selv om du gjentar det til det kjedsommelige. brattentlfosvosv: man kom ikke i mål denne gangen, men det er ikke usaklig å påpeke at det finnes et rammeverk som skal brukes av ledere, verneombud og tillitsvalgte.

 • doktern 19.10.2016 20.01.40

  Til Aut.HP: De andre forbundene står ikke i den situasjonen og de støtter oss blant annet for å hindre at de kommer i den situasjonen selv. Du tar feil.

 • lege 18.10.2016 23.24.31

  Aut.HP er et nett-troll, evt en svært dårlig informert debattant, og dermed intet å bry seg om.

 • Bareåtaentelefontilbratten 18.10.2016 22.00.47

  Aut.HP: Det er dokumentert gang på gang hvordan det blir med individuelle planer, vi vet hvordan det blir! Det er usaklig av deg å sitte der ved tastaturet og "tro" noe om hvordan det kommer til å bli.

 • Aut. HP 18.10.2016 21.40.38

  Legeforeningen har avtale om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, men ikke fra vernebestemmelsene: Fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det gjør at jeg synes det overdrives med skrekkscenarioer om hvordan arbeidsgiver skal presse på. Her kan tillitsvalgte og verneombud trå til og gjøre en viktig jobb, noe jeg tror de vil gjøre. Det er ikke fritt fram for arbeidsgiver som noen skriver. Doktern: De andre forbundene organiserer arbeidstakere i Spekter har stått i den klemma du beskriver siden HF'ene oppstod.

 • Lis 18.10.2016 18.07.31

  Høie og regjeringen mener kostnaden ved konsulentbruk er for høy, ikke forbruket at konsulenttjenester. Derfor har de fjernet momsen på konsulenttjenester til helsevesenet, og dermed åpner de for enda mer utstrakt bruk av konsulenter fra det private næringsliv.

 • Lege 17.10.2016 22.20.16

  Debattaggressivitet er det spekter som står for. Akademikerne har hele veien holdt en saklig og rasjonell tone.

 • Doktern 17.10.2016 21.30.34

  Vi skal ikke rope for mye ulv ulv? Arbeidsgiveren prøver å få det til slik at vi må jobbe inn ferie, kurs og permisjoner ved å gjennomsnittsberegne arbeidstiden vår over et år. INGEN annen gruppe arbeidstakere har blitt presentert for en så hårreisende plan i moderne historie.

 • Aut, HP 17.10.2016 21.00.41

  Streiken er over, men skyttergravene er veletablerte. Jeg mener utfordringen for sykehuslegene blir å ikke rope for mye ulv, ulv og å være mer ydmyke i sin framferd. Debatt-aggresiviteten og personkarakteristikkene kan vi klare oss uten. Løsninger finnes, men krever vilje fra begge parter. Grunnen til at jeg kommenterte denne lederen i utgangspunktet var at jeg synes Dagens medisin og de store mediehusene ikke utøver nok kritisk journalistikk. Samt at redaktørens beskrivelse var langt unna det jeg opplevde i praksis på arbeidsplassen. Og til alle som sier dette ikke er lønnskamp: beklager, men så naiv er jeg ikke...

 • Doktern 17.10.2016 20.18.50

  Ser at det er urettferdig og det var ikke min intensjon at han skulle ta alt ansvaret. Det er mange helseministre på rad som har gjort en svært slett jobb. Han er ikke noe bedre eller verre enn resten av dem.

 • lege 17.10.2016 18.55.08

  Høie er styrt av byråkratiet og embetsverket, og fremstår derfor som det han er; en nikkedukke. Det er allikevel urettferdig å henge ut bare Høie, da dette gjelder alle helseministre de siste 10-15 år. Noen har klart å markere seg innimellom, men i de store sakene gjør de som de får beskjed om.

 • Doktern 17.10.2016 18.30.34

  Det tok byråkratiet 2 uker å svinebinde og kneble Høie.

 • Egel 16.10.2016 23.06.22

  Fra 2012: Også Høyre er kritiske til konsulentbruken. Bent Høie, leder for helsekomiteen på Stortinget, er tydelig på at konsulentbruken er for høy.
 – Vi foreslår hvert eneste år å kutte i dette, sier han. Ville være interessant om han har fulgt opp dette videre.

 • lege 16.10.2016 22.53.34

  Kanskje vi alle skal bli flinkere til å etterspørre slik info, sende e-poster til nyhetsredaktører og be de følge opp, hvem andre kan vi spørre ? Håper dagens medisin tar ballen! Finnes det tidsskrift / aviser med spesiell interesse for samfunnsøkonomi og helsepolitikk som kunne tenkes å være interessert i dette? (Finansavisen er vel mest opptatt av raske biler, rike menn og usaklig fullstendig useriøs legehets - jfr lørdagens nummer).

 • Egel 16.10.2016 22.42.11

  konsulentbruken i 2013 var på hele 912 millioner(https://www.nrk.no/norge/brukte-912-millioner-pa-konsulenter-1.11417718). Skulle gjerne sett 2015 og 2016 tall.

 • Lege 16.10.2016 22.01.10

  Til lege: Enig. Kanskje noe for Dagens Medisin?

 • lege 16.10.2016 20.52.21

  Kunne ønske vi hadde gravende journalister som kunne ta tak i dette. Å kamuflere denne type utgifter , klassifisere det som interne dokumenter og på den måten unndra seg offentlighet: kan ikke skjønne annet enn at det må være kriminelt.

 • lege 16.10.2016 18.56.27

  Ti lege; Slike dokumenter heter nok "interne dokumenter" og undras offentlighet. Om det er lov bryr neppe helseforetakene seg om.

 • lege 16.10.2016 17.43.46

  "Hvor mye penger som går til konsulenter og hvor mye som går til administrasjon, samt hvordan dette har utviklet seg de siste 10-20 år, sammenlignet med penger til f.eks kliniske lege- og sykepleieårsverk tror jeg neppe Helseforetakene vil offentliggjøre. Årsaken er åpenbar." - Skjønner denne, men dette er jo offentlige skattefinansierte virksomheter, gjelder ikke offentlighetsloven da??

 • lege 16.10.2016 15.02.48

  Til Lege: Hvor mye penger som går til konsulenter og hvor mye som går til administrasjon, samt hvordan dette har utviklet seg de siste 10-20 år, sammenlignet med penger til f.eks kliniske lege- og sykepleieårsverk tror jeg neppe Helseforetakene vil offentliggjøre. Årsaken er åpenbar.

 • Lege 16.10.2016 08.50.11

  Hvordan går man fram hvis man ønsker å vite om eget helseforetak bruker konsulenter til "ressursstyring" ? Hvem skal man spørre? E-post til direktøren? Budsjettene er vel sikkert offentlig tilgjengelige, men tipper konsulentutgifter skjules ?

 • Egel 15.10.2016 18.23.41

  Lege: helt ærlig så trur jeg ikke de har oversikt og det vil være naivt å tro det.. Det er bare å se på uttalelser i media, samt besparelsen sannsynligvis er utregnet av dyre konsulenter som gjør et dårlig stykke arbeid. Det er bare å vise til hvor mye man skulle spare på aktivitetstyrt bemanning, ingen har nådd måltallene. Kan også se kor dårlig det gikk med konsulenter som skulle utarbeide planer ved nordlandssykehuset. Poenget til syvende og sist er ikke disse besparelsene, disse er bare brukt som argumententer for legitimere eller rasjonalisere handlingen til spekter. Utfallet og ønsket til spekter ligger mellom linjene, arbeidsgiver får så mye makt at det må føre til at arbeidstaker bare har med å ti stille og jobbe ellers får de alle vakt helger, alle helligdager, ikke fornyet vikariat også videre. jeg er ganske sikker på at hvis leger og ledelse gikk sammen kunne de funnet en gylden middelvei. PS: lurer på hvor mye penger som brukes på konsulenter i helsevesenet?

 • lege 15.10.2016 15.55.02

  Til Egel: men spekter-gjengen , de er vel økonomer hele gjengen? De ser så lettvinte ut tallene dine, men har ikke arbeidsgiver (og arbeidstidsutvalget?) tatt høyde for at ytterlige press på en allerede sliten legegruppe vil føre til økt sykefravær (vi har jo lavt sykefravær og mye å gå på der), mindre overtid (ihvertfall mindre av den betalte overtia, ubetalt overtid utført av LIS vil nok bestå slik jeg kjenner leger), frasigelse av UTA etc?

 • Egel 15.10.2016 13.02.13

  Doktoren: netto forskjellen er mindre enn som så siden 60% er uforutsett og vil bestå uansett metode. Så nettoforskjellen er 61,6 kr pr time med grunnlønn på 700.000kr. Så kan spørre seg er det verdt å skape så mye misnøye for så lite penger. Vi leser om leger som allerede sier opp sin uta og leger som vurdere å slutte. Sykemeldingsprosenten vil øke fra lave ca 2 %. Hvem skal jobbe inn dette når ventelistene øker for utredning,poliklinikk ,operasjoner, kvalitetsarbeid osv. Leger som er igjen kan ikke beordres siden dette ikke uforutsett(bortsett fra sykdom), vikarer er en mulighet men tilgjengeligheten er dårlig osv. Poenget er at sykehusene sparer ca 50-100 mill i året i et budsjett på 140.000 mill. Men det de tror de sparer vil bli oppbrukt på et øyeblikk av dyre vikarer og sending av pasienter til det private. Totaltsett vil man komme dyrere ut med spekters måte, bare vent å se.

 • Doktern 15.10.2016 11.16.21

  Egel: 0,108% er 17% lavere enn o,13%. Er dette en minimal forskjell for deg?

 • Lis lege 15.10.2016 07.24.08

  Til Egel: Jeg skal innrømme at jeg muligens har forskanset meg litt vel dypt i skyttergraven. Men det må være lov å påpeke hykleri, sirkelargumentsjon og bruk at tomme floskler. Når det er sagt så syntes jeg det er fint at du bidrar til å bringe oss vekk fra metadiskusjonen.

 • Egel 14.10.2016 23.53.08

  Når det kommer til avlønningen enten man velger spekter eller legeforeningens forslag er den økonomiske gevinsten for avdelingen minimal, da 60%er uforutsett og differansen mellom 0,108% og 0,13 % av grunnlønn er minimal. Problemet oppstår for når de som ikke har kapasitet til å gå mer vakter tvinges til å jobbe inn vakter de har lovpålagt fri fra, det vil ende i sykemelding. Dette vil føre til at man må redusere inntak, operasjoner, poliklinikk osv.(pasientsikkerhet?) I tillegg oppstår det problemet at disse tunge ukene på et eller annet tidspunkt må avlastes med lette uker pga timetall, hva gjør ledelsen i november og desember når de brant kruttet på våren? Utfallet av alt dette kan ikke bli noe annet en privatisering av helsevesenet, flukt av helsepersonell fra offentlig til privat virksomhet eller i verste fall et farlig sykehus.

 • Egel 14.10.2016 23.38.45

  Når ikke all sannhet kommer frem i media tar det seg dårlig ut at en ikke klarer å ha en konstruktiv diskusjon her inne, et fora for å få frem sannheten og egne erfaringer. Måten all helsepersonell jobber på er komplisert og det er da ikke lett for uvitende eller uforstående lett å skape seg et inntrykk om hvor skoen trykker hvis man blir møtt med negative kommentarer. Nok om det, for 2 år siden sa spekter opp tariff avtalen, da innså spekter at det ikke var mulig å organisere legene etter aml uten å ansette atskillig flere, vi snakker om det dobbelte. Noen her foreslår et vaktdøgn delt i tre, det er ikke mulig siden det går utover dagdriften og at en vil gå tom for leger som kan gå vakt etter noen uker. En spør hvor mye reell overtid utgjør ut av legelønninger, da må æ svare samme prosent som sykepleiere når man ser i ssb. Men tru mæ vi går ikke den ekstra vakten for pengene sin del, men for pasienten sin del og hvis det er noen som går mye ekstravakter er det fordi de kan. Se nest

 • Innspill 14.10.2016 22.23.32

  Til Lis lege: Å hisse på seg en lege er jo lettere enn å stjele godteri fra småbarn ;) Og jeg mente ikke kun de streikende legene, men hele legestanden når det gjelder å stå samlet. Jeg synes det er annerledes enn å rakke ned på enkeltpersoner som ytrer seg her i kommentarfeltet. Kan fint leve med å være hyklerisk, hvis det er definisjonen på det. Kan ikke vente på den første nyhetssaken som f.eks omhandler leger (merk flertall) på samme avd/sykehus som går ved vaktslutt, pga ingen betalt overtid. Eller at leger (ikke bare enkeltindivider her og der) ikke forlenger UTA-avtalene sine. DA skal jeg bøye-og åle meg i støvet, og erkjenne at det ikke bare var snakk dere kom med! Ellers håper jeg jo også at nemda kommer frem til en avtale som dere kan godta.

 • Uvitende 14.10.2016 21.32.13

  Kristin U: Takk :) Meget oppklarende og kort og godt forklart. Da forstår jeg :)

 • Uvitende 14.10.2016 21.24.19

  Lis lege: Nei, jeg er bare meg, uvitende. Begrepet stråmannsargumenter kjenner jeg ikke til, så kan ikke svare på det, går vel bare ut fra at det er negativt. Forstår tildels "Innspill" sitt innlegg når man i stedet for å svare, heller karakteriserer innlegget. Jeg er helt for kollektive avtaler og støtter legene i denne streiken, men når argumentet er "en sliten lege, (...)" må det jo være lov å undre seg over hvorfor ikke alle disse timene dere jobber ikke får konsekvenser, uavhengig av hvem som har planlagt timene? Jeg er i alle fall like trøtt og sliten etter (bare) 14 timer på jobb, uavhengig om det er jeg som har bestemt det eller om jeg er pålagt overtid. Og heldigvis har jeg ikke ansvar for andres liv og helse og det ansvaret det innebærer. Når det er slagordet for streiken,og veldig innforstått innenfor legestanden- må det vel kunne være greit å forklare det for en utenforstående??

 • Kristin Utne 14.10.2016 21.22.17

  Uvitende: Vi streiker ikke mot 60 timers uker eller 19 timers vakter, men angir at om vi skal gå så lange uker må de avløses av mindre belastende uker. Vi mener det er uforsvarlig å gå flere slike uker etter hverandre. Vi kan godt diskutere om vi burde jobbe mindre, men striden i denne konflikten står rundt hvor tett slike tunge uker og vakter kan legges.

 • Lis lege 14.10.2016 19.58.23

  Til uvitende: Du fører med stråmannsargumenter. Er du og Innspill kanskje samme person?

 • Uvitende 14.10.2016 19.36.29

  Kan noen svare på hvorfor 19 timers vakter/60 timers uker, enten utgjør ingen risiko eller stor risiko for pasientsikkerheten og legenes helse? Det virker som det er avhengig av hvem som har bestemt/godkjent vaktplanen?

 • Doktern 14.10.2016 19.28.06

  Spekter påstår jo at pasientsikkerhet er et ledelsesansvar. M.a.o. det er ledernes ansvar om 8-timers vakter går ut over pasientsikkerheten. Hvorfor skal vi bry oss? Det må være mulig å være lege og samtidig ha et liv utenfor jobben. Selv har jeg allerede sluttet på sykehus pga det jeg opplever som kronisk underbemanning og tildels uforsvarlige vakter. Jeg jobber nå i det private med 40-timers arbeidsuke uten vakter og tjener mer enn det dobbelte av det jeg gjorde på sykehus.

 • Lis lege 14.10.2016 19.27.48

  Artig kommentar fra Innspill. Starter med en advarsel mot karakteristikker... fortsetter med påstander om vi ( streikende leger) får som vi fortjener, at vi er ego, ikke tenker på felleskapet og mangler ryggrad. Makan til hykleri!

 • Lis lege 14.10.2016 19.06.58

  Til Utbrent Lis. Den første setningen din forstår jeg ikke. Når det gjelder tredelte vakter og avleveringsmøter er det nok avhengig av spesialitet, sykehusstørrelse og organisering.

 • Innspill 14.10.2016 18.42.35

  Debattklimaet blir ganske drøyt hvis noen drister seg til å ytre seg annerledes eller kommer med andre synspunkt/meninger enn det tilsynelatende flertallet som deltar i debatten her. Å kalle noen for nett-troll og andre ting fordi de mener noe annet, bidrar ikke til en god debatt. Lov å være uenig, men karakteristikker som dette bør man være for god for. Hvis det er det samme som skjer på arbeidsplassene rundt omkring, (ref. til diverse saker om arb.miljø på sykehus, )tenker jeg bare stakkars dere og dere får det dere fortjener. De stakkarene som prøver å få til endring må tydeligvis lide, hvis de som har makten ( i det interne legehirearkiet) får det for seg at ingen andre må komme med gode ideer/ forslag til endringer o.l. Tror aldri dere kommer til å gå i takt,- dessverre heller ikke i denne saken dere har streiket for. Dere er altfor opptatt med å være tenke på dere selv, ego foran fellesskap- og egentlig ikke noen ryggrad til å virkelig stå opp for en sak. Og jada-fyr løs! :)

 • Utbrent LiS 14.10.2016 16.14.14

  Det er helt utrolig hvordan folk med legetittel som deg under her kan få seg til å drive regelrett mobbing, dvs innlegg som er kjemisk renset for annet enn ad hominem. Tredelte vakter er bra for meg. Jeg støtter tredelte vakter. Nei, jeg vet da f@en hva det medfører mtp kontinuitet og overlevering fra dagtid. Jeg syns selv at verdien av å få beskjeder om pasienter ved et overleveringsmøte som oftest er heller begrenset, og disse 19times vaktene med konstant telefonterror tar livet av meg. Hierarki er nødvendig i den forstand at noen må ha posisjon til å fatte en avgjørelse. Typisk i norske sykehus er at turnuslegene har legekompetansen, men akuttsykepleierene har makta. Typisk er at turnuslegene møter all misnøyen, fordi når systemer er overbelastet og ineffektive, så gnisser folk på hverandrer. Hadde det vært mulig å privatisere akuttmottak, hadde jeg sørget for så sjukt mye bedre drift enn hva sykehus i Norge får til. Bare det å finne sykepleiere er vanskelig. wtf?

 • lege 14.10.2016 15.14.55

  Jeg anbefaler de som svarer på nettroll "Aut HP" å heller bruke tiden på noe nyttig eller morsomt. Nett-troll lar seg ikke påvirke av fakta.

 • Kirurg 14.10.2016 14.38.45

  Det neste utspillet fra Aut. HP blir vel nå at vedkommende ikke tror på tallene som Utne her har lagt frem for legers vakansbetaling og andelen som jobber ekstra andre steder.

 • Lis Lege 14.10.2016 14.02.44

  Til Aut HP. Det meste du skriver er meningløst floskler som overtid skal være untaket og sirkulære påstander som leger må gjøre legearbed og ledere må være ledere. Det er håpløst å diskutere med noen som har så begrenset evne til å fremlegge logiske resonementer som det du tilsynelatende har. Anbefaler deg å lese Helsefagets Strateger av Rune Slagstad og gidder nå ikke bruke mere tid på dine trollaktige utsagn.

 • Kristin Utne 14.10.2016 13.45.52

  Autorisert helseperonell: Vakansvakter utgjør 37 293 kroner per lege (Spekters egne tall). 60% av disse er grunnet akutt sykdom, og kan ikke planlegges. Problemet med Spekters planleggingsønsker er at disse vaktene uansett ikke forsvinner. De vil presses in i normal arbeidsplan, og dermed kan vi ikke si nei til dem. Altså økt arbeidsbyrde uten at vi kan si nei. Vi taper lite økonomisk på dette, fordi vi uansett vil få økt vaktlønn med flere vakter, men mister muligheten til å si nei til overtid. Dette vil bety at endel leger, som idag jobber lite ekstra overtid, vil ha problemer med å stå i jobben.

 • Kristin Utne 14.10.2016 13.36.55

  Autorisert helsepersonell: 6 % av sykehusleger jobber privat i tilegg til offentlig stilling. Dvs 840 av 14 000. De fleste av disse går ikke lenger full stillimg i det offentlige, eller har gått ut av vakt.

 • Aut. HP 14.10.2016 12.39.29

  sykehuslege: leger må gjøre legearbeid, ledere må være ledere ikke klinikere, spesialsykepleiere, sykepleiere, helsearbeidere mm. må delta i en oppgavefordelig med fokus på pasientens beste. Hva er legearbeid, hva kan man samarbeide om, hva kan andre gjøre? Overtid skal være unntaket ikke regelen. Doktern: Dreier ikke alle tariffoppgjør om lønn? Jeg mener det er naivt eller evt. taktisk bortforklarende å hevde noe annet. Men Legeforeningen vil ikke framstå griske og risikere å miste folks sympati. Skal lønn betales etter prinsippet "jeg skal ha fordi alle andre har"? "Alle andre" har ikke advokatlønn, den er uspiselig for mannen i gata. Hva med kollegene dine og budsjettet til arbeidsplassen? Ser du ikke at det er en helhet av yrkesgrupper som skal avlønnes? Lis lege: Jeg underkjenner ikke legerollen, men kanskje mange leger gjør det motsatte? La ledere lede sykehusene og helsepersonell inkl leger stå for det kliniske arbeidet. Noe hierarki vil det være, men ikke tette skott

 • lege 14.10.2016 12.24.26

  Jeg anbefaler alle om er interessert status quo på våre sykehus å søke på Rune Slagstad på tidsskriftet.no, og så lese artikelen "Helsefeltets strateger". Den forklarer endel av dagens situasjon, og hvordan vi er kommet dit.

 • Ser ikke skogen for bare trær ? 14.10.2016 11.22.45

  Enig med kommentar under. det er ganske mange som ikke har oppfattet situasjonen for leger i sykehus de siste årene. Det er ganske mange som bør ta en prat med seg selv. Med stort arbeidsområde kan det bli lett å ikke se skogen for bare trær. Trepartssamarbeid er trepartssamarbeid. Et trepartssamarbeid er et reelt trepartssamarbeid. ikke et liksom-trepartssamarbeid. Ikke et topartssamarbeid.

 • Lis lege 14.10.2016 11.15.21

  Til Aut Helsepersonell: Problemet med tredelte vakter er 1. Det gir for lite kontinuitet i pasientbehandlingen og medfører fare for ansvarspulverisering. 2. Det er allerede et alvorlig strukturelt problem rundt lavt operasjonsvolum per lis lege med tanke på utdanningen. Sykehusledelsen vet ikke en gang hva utdaning av lis innebærer så, så forvente at de skal prioritere utdanning opp mot drift er en illusjon. Du ønsker åpenbart at legene både lønnsmessig og statusmessig skal nærme seg andre yrkesgrupper på sykehus. Du underkjenner legerollen og hopper bukk over at det er leger som har det overordnede ansvaret for pasientbehandlingen. Nåde oss når vi blir syke i ditt helsevesen, der ansvarsforholdene er pulverisert, og legene er degradert til kun å administrere pasientforløp. Jeg skulle gjerne hørt hvem du tenker skal lede utreding og behandling i ditt hierakiløst helsevesen.

 • Doktern 14.10.2016 11.03.40

  Til Aut.helsepersonell: Som Spekter, Legeforeningen og Akademikerne er enige om, dreide ikke denne streiken seg om økonomi. Men siden du er opptatt av det. Hvis Bratten med lønn på 2,2 mill i 2015 hadde arbeidet en slik vakansvakt på 19 timer hadde hun tjent 54340 kroner. En advokat tar seg betalt fra 1500kr og oppover i timen. Med en slik pris ville de tjent 28500 på en vakt hvis en ikke la til overtidsbetaling (overtid blir jo 40-100% ekstra, avhengig av avtalen). Hvem er det som tjener mye penger her? Du må da skjønne at vi skal ha betalt ekstra for overtid slik som alle andre i dette landet!

 • sykehuslege 14.10.2016 10.59.06

  Til aut.helsepersonell: ja, gjerne jobbe mindre og gjerne null overtid, men hvem ser du for deg skal gjøre legeoppgavene da?

 • Aut. helsepersonell 14.10.2016 09.31.53

  Reaksjonene på mine innlegg bekrefter mitt poeng at mange leger i denne debatten ikke tillater andre synspunkter enn sine egne. De vil definere sannheten og virkelighetsforståelsen i denne saken. Kommer man med upopulære og avvikende oppfatninger brukes det hersketeknikker og en klassisk "ovenfra og ned"- holdning over for meningsytreren. Jeg har respekt for mine kollegaer uansett yrkesgruppe og har et godt team-samarbeid på min arbeidsplass i spesialisthelsetjenesten. Men jeg har problemer med hierarkiet i helsevesenet som ikke nødvendigvis den enkelte lege forsøker å opprettholde, men som strukturene og kulturen tviholder på. Og det stygge trollet røret på hodet sitt i dette kommentarfeltet, på pauserommene og hos maktpersoner (Legeforeningen, ledere, helsebyråkrater m.m.). I dette tariffoppgjøret forsøker bl.a. man å få på plass rammer så legestanden kan planlegge arbeidstiden sin bedre. Andre yrkesgrupper i sykehus snur hver krone, her må det tenkes helhet ikke bare på seg selv.

 • Aut. helsepesonell 14.10.2016 09.18.49

  lege: jeg ser du gjentar påstanden din om at jeg er et nett-troll, det får stå på din regning. Jeg spør igjen: kan du være mer konkret på hvilke fakta du savner? Kirurg: Jeg har selv jobbet ved landets største HF, og flere andre de siste 20 årene. Ingen kan finne tall på friuke-misbruket, hvordan skulle det måles? Men det er en realitet. La meg spørre deg tilbake: Hvor mye av årslønnen din utgjør vakanstilleggene? Og ja, jeg synes overtidsbetalingen du skisserer er meget bra. Og det tar av driftsmidlene til alt personale, derfor er denne planlagte overtiden noe som må ryddes opp i. Lis lege: Flott at du bruker friuken med familien, men mange av dine kolleger gjør ikke det og det undergraver denne ordningen. Hvorfor ikke jobbe mindre timer/uke og droppe friuken? Hva med tre-delte vakter? Dag-Kveld-Natt? Mer jevn arbeidbelastning og mer jevne friperioder..

 • Utbrent LiS 14.10.2016 09.01.39

  Lege nr 100. Nei, jeg skulle ikke holdt ut 70 timers uker hos deg i allmennpraksis. Jeg er ikke komfortabel med å skulle lege ekspert på alle områder av medisin uten å være det.

 • Utbrent LiS 14.10.2016 08.55.29

  Hei Sykehuslege. Jeg har jobbet på flesteparten av de stedene som figurerer høyt på tilsynslister og får negativ omtale i denne blekka her. At overleger mesker seg selv er en tendensiøs, men ikke urimelig påstand. Løpet som LiS varer minst like lenge som medisinstudiet i seg selv. Man har ingenting igjen om man ikke fullfører. Man får ikke rett til å operere knær utenfor sykehus, om man ikke blir ferdig med gruppe 1, samme hvor mange endoskopiske inngrep man har utført. Man investerer enormt, og må forlenge tiden som slave, fordi man ikke får plass eller får fri til kurs. Kurs som for en stor del er urimelig monopolisert, og av en eller annen grunn ikke godkjennes om man tar det utenfor Norge. Man er fullstendig bondefanget, og de fleste er happy med det, fordi de håper at de skal klatre til topps på bløtkaka selv. Annet arbeidssted? Jeg har investert hele ungdommen min i å bli lege. Skal jeg bli kvakksalver? Begynne med funksjonell medisin?

 • Dag Mejdell og Hege Gjessing ? 14.10.2016 08.24.13

  I dette betente forholdet : arbeidstaker / arbeidsgiver for leger i sykehus. Er det rett og rimelig at tidligere flerårig styreleder i Spekter : Dag Mejdell skal få gå helt fri for ansvar over dette infiserte forholdet ? Er det rett og rimelig at tidligere president i legeforeningen : Hege Gjessing skal få gå helt fri for ansvar over dette infiserte forholdet ? Nå er det gått nekrose i forholdet. Eller, mer forståelig, noe som er gått koldbrann i, er ikke levedyktig. Dette døende forholdet må opp på systemnivå. Foretaksmodellen må amputeres, og erstattes med en ny styringsmodell for sykehus. Foretaksmodellen var tvingende nødvendig da den kom, men ingenting vokser inn i himmelen.

 • Vetle 13.10.2016 20.12.15

  Har hørt om leger som går ut av vakt p.g.a alder beholder ofte vakt-tillegget Håper det er feil.

 • Lege nr 100 13.10.2016 18.42.49

  Ingen av oss LEGER både in och utanfør sjukhuset menade jag

 • Lege nr 100 13.10.2016 18.40.54

  Utbrent LIS, eeeehehehe 😀😀Du skulle inte hålla ut 1 uke i allmenpraksis hos oss. 70 timer per uke, alle uker! Ingen av oss har ferie på jobb.

 • sykehuslege 13.10.2016 17.49.57

  Til utbrent LIS: du må ha vært veldig uheldig med arbeidsplassene dine? Overleger som tråkker på alle andre enn seg selv? Før jeg posta slike bitre innlegg ville jeg seriøst sett meg om etter et annet arbeidssted. Det finnes mange fine sykehusavdelinger og greie overleger som samarbeider fint med førstelinjetjenesten. Hvor er det du holder til?

 • Utbrent LiS 13.10.2016 16.50.13

  Jeg er enig med "autorisert helsepersonell." Spesielt fra overlegenes side, så er dette med vaktlønn et viktig poeng. Overlegene tråkker på alle andre for å meske seg selv. I bunn og grunn er det store problemet at systemet er offentlig. Hadde det ikke vært offentlig, hadde jeg bare tatt jobb for noen som kunne lært meg noe, ikke trådd vann på sykehus fordi det er for jævlig å jobbe som velferdspusher. Det eneste allmennlegene kan, er jo å shunte pasienter i systemet, de er jo ikke flinke til noe som helst, og det er fordi systemet har gitt dem en slik posisjon gratis. Fordi helsevesenet går ut på at folk skal betale for helse, men ikke få helse. For ellers kollapser alt. Det offentlige pyramidespillet.

 • Lis lege 13.10.2016 11.02.57

  Vedrørende å gi Bratten telefonummeret til Øsfold. (Som lege skriver sarkastisk). Bratten er løgneaktig. Hun dyrker også offerollen dersom hun får mulighet. (Det har hun vist med utspill i media). Tillitsvalgte i Østfold har vært konistente i sin formidling i flere år. Men de tilitsvalgte og legne ser bare ut til å være en motpart som skal kues i hennes verdensbilde. Vi kan ikke forvente at lønnsnemd, byråkrati eller politikerene skal hjelpe oss ut av dette. Vi må tvinge dem ved å si opp delen av tariffavtalen som gir unntak fra AML. Disse untakene er helt nødvendige for sykehusdrift og utdanning av Lis. men vi har ingen andre maktmidler. Vi må i tillegg streike ved vært eneste oppgjør. Dersom legeforeningen inngår et kompromiss når det gjelder rullerende arbeidsplan, så vil foreningen gå i oppløsning.

 • lege 13.10.2016 10.37.34

  Til Kirurg: "Autorisert helsepersonell" er et klassisk nett-troll, som dog pleier å være mere orientert om fakta enn dette. Ikke noe poeng å bruke tid på dette trollet.

 • Kirurg 13.10.2016 10.18.03

  Til autorisert helsepersonell: Påstander av den typen du kaster frem må du kunne dokumentere. Du hevder at leger ofte jobber andre steder i friukene sine. Hvor stor andel tror du dette gjelder? Jeg jobber ved landets største HF og kjenner personlig til uhyre få kollegaer med lønnet arbeid utenfor helseforetaket, de aller fleste har faktisk behov for å koble av fra jobben i friukene. Du hevder videre at legene har gullkantede tillegg. Hvilke tillegg snakker du om? Fint om du kan være helt konkret her. Er det slik at du mener vakanstilleggene våre på 0,013 % av årslønn (tilsvarer timelønn på ca 825 kr for de meste erfarne LIS-legene og 920-950 kr timen for overlegene) er uhyrlige og ekstremt gullkantede? Hvilke yrkesgrupper med tilsvarende utdanning og ansvar er det i så fall du sammenligner oss med?

 • lege 13.10.2016 08.53.59

  Det er dokumentert flere ganger, sist i dag i NRK, at sykehuset østfold har satt opp timeplaner som medfører at legene må jobbe inn egen kurs- og fritid, og har da måttet jobbe flere 60-timers uker på rad. Anne Kari Bretten tror altså ikke på dette, Kan noe gi henne telefonnr til sykehuset østfold? Hun har tydeligvis vanskelig for å komme i kontakt med ledelsen og tillitsvalgte der.

 • Lis lege 13.10.2016 07.49.43

  Til autorisert helsepersonell: Jeg bruker friuka mi sammen med barna mine. Denne høsten blir, flere kvelder vekk fra familien min pga av arbeid fordi vi har årsplan. Lønna blir den samme. Alle kurs (og permisjoner) fører til opphoping av lange uker og vakthelger. Du har åpenbart ikke mye respekt for dine kollegaer, dersom du finner dette rimlig.

 • Doktern 12.10.2016 22.53.05

  Resultatet av en godt organisert streik ble dessverre ikke helt hva vi håpet på, men vi har fått vite hvordan våre arbeidsgivere tenker og hva de spekulerer i. Min vurdering av det hele er at nå må Legeforeningen være en fagforening for å verne de ansatte - og da må AML gjelde. Vi taper noen kroner, men kan da jobbe dugnad andre steder enn for helsebyråkratene i norske sykehus. Ta faget og arbeidstiden tilbake - og gi oss de lederne vi trenger. Jeg gleder meg til å si opp UTA!

 • Aut. helsepersonell 12.10.2016 21.47.52

  lege: jeg er desverre ikke noe troll, og ikke fra Spekter. Hvilke faktafeil, mener du? Naresh: Ja, alle fagforeningene støtter offisielt LF, selvfølgelig. Det gjelder spesielt at tillitsvalgt skal godkjenne arbeidsplan, noe jeg kan si meg enig i. Noe annet hadde vært oppsiktsvekkende. Støtten er ikke like stor blant den enkelte arbeidstaker. De ser at legene bruker friuka til å jobbe andre steder, ikke planlegger ferieavvikling og kursakvtivitet og tar ut gullkantete overtidstillegg. Legeledere sitter som bukken med havresekken og skal være leder og kliniker samtidig, hvor ligger lojaliteten? Hos arbeidsgiver eller hos fagforeningen. Hvilken hatt har de? Spesialsykepleier: Sykepleiere er naive i sin lønnskamp, også du med ditt utsagn. LF er dønn kyniske og strategiske, ære være dem for det. Legene er heldige som har dem i ryggen.

 • Aut. helsepersonell 12.10.2016 21.34.09

  Bra med litt engasjement! Denne streiken handler om lønnskamp fra Legeforeningen, men ingen journalister har spurt direkte om dette. Hvorfor ikke? Jeg vil gjerne høre svaret. Hva streiker de andre i Akademikerne for? For Legeforeningen? Hva får de ut av dette? Burde ikke Legeforeningen ta sin streik alene? Strategiske hensyn?

 • Lege P 12.10.2016 21.08.57

  I mange år har nå Helsemonopolene/foretakene og Spekter presset. Frykten vokser, lojalitetskravene skjerpes. Legeforeningen har sittet passive - til nå. Dagens regjering og tidligere regjeringer har visst dette, eller burde ha visst hva som har skjedd. Kortsiktige gevinster er prioritert foran langsiktig stabilitet og tillit.

 • Naresh Sugandiran 12.10.2016 20.17.57

  Til aut. helsepersonell, som lurer på om sykepleiere, bioingeniørene og hjelpepleiere støtter legene i denne streiken: Her er en del interessante lenker som kanskje du bør besøke: https://www.nsf.no/vis-artikkel/3060062/17036/Norsk-Sykepleierforbund-stotter-Akademikernes-konflikt-med-Spekter (Norsk Sykepleierforbund) https://www.nito.no/aktuelt/2016/9/nito-stotter-streikende-sykehusansatte/ (NITO som organiserer bioingeniørene) http://www.fagforbundet.no/?article_id=138413 (Fagforbundet som organiserer hjelpepleiere)

 • Turnuslege 12.10.2016 19.34.42

  Jeg vurderer å boikotte Spekter, og begynne å føre timer for mittgratis overtidsarbeid! Gjør flere dette får de smake pisken. Og inn med AML!

 • Bra analyse 12.10.2016 18.53.53

  Tillitskrisen er kostbar og kommer til å fortsette. Alle arbeidstakergrupper støtter legene i denne streiken. Endelig blir det tydelig for alle hvordan dette foregår.

 • lege 12.10.2016 15.18.25

  Aut helsepersonell: Troll, ingen grunn til å bruke tid på denne. Faktasvikten i innlegget tyder på at Spekter står bak

 • Spesialsykepleier 12.10.2016 15.11.44

  Jeg støtter 100 % legene i sykehus denne gangen ! Og alle sykepleiere rundt meg, både i sykehus og ellers. Helsesøsterledere, og andre sykepleier-ledere. Jeg har aldri opplevd maken til slik sympati før.

 • Aut. helsepersonell 12.10.2016 14.57.19

  Vunnet andre arbeidstakergrupper med argumenter og framtoning? Denne påstanden oppfatter jeg som uriktig. Min opplevelse er at de som har forsøkt å ytre seg konstruktivt kritisk til grunnlaget for streiken har blitt sablet ned både verbalt/med kroppsspråk av legekolleger som ikke evner så se saken fra andre sider enn sin egen. Jeg tviler på at sykepleiere, hjelpepleiere, bioingeniører osv støtter denne streiken. Saklig løp? Ja, det er viktig at tillitsvalgt skal godkjenne arbeidsplan/turnus. Men Legeforeningen har vært flinke til å vri debatten over på enkeltskjebner som mediene liker istedenfor å løfte blikket og se det store bildet. Egentlig kjemper legeforeningen for å unngå å gå ned i lønn, de har basert sin gode årsinntekt på overtidsbetaling når de ikke fikk økt grunnlønnen tidligere år. De vil tydeligvis ha alle fordelene med vaktarbeid og ingen ulemper. Avtalene deres bidrar til å opprettholde det usunne hierarkiet i helsevesenet: tette skott mellom profesjonene er resultatet

 • lege 12.10.2016 09.57.59

  Luer på hva politikerne har tenkt å gjøre med dette. Ny kampanje med smilefjes? Mest sannsynlig ingenting, da alle partier har sittet med ansvar de siste årene og er medskyldig i den tillitskrisen som nå kommer til å vare svært lenge og medføre et dårligere offentlig helsevesen.

 • Lege 11.10.2016 23.10.42

  Nilsen bratten strand ; enig med innlegg under - de er ikke i posisjon til å mene noe som helst som angår arbeidstagerne i helsevesenet framover ! For å få i gang noe som helst samarbeid, "dialog", må arbeidsgiversiden stille med nye folk

 • Til lege ! 11.10.2016 22.43.41

  Enig med deg. Bratten er ingen megler. Både hun og styrelederen i Spekter, Herlof Nilsen fra Helse Vest, kan ikke ta tak i denne reperasjons-jobben. De to kan ikke vise seg på en eneste konferanse mer, å snakke om trepartssamarbeid med troverdighet. Hva kan egentlig de to snakke om fremover, med troverdighet ? Slipp yngre krefter til.

 • Sykehuslege 11.10.2016 22.33.31

  Om denne streiken i det hele tatt skal ha gitt noe må vi om lønnsnemden legger til rette for individuelle planer være helt klare på at avvik fra AML videre er helt uaktuelt! Ja vi går litt ned i lønn, MEN tenk dere 35,5 timers arbeidsuke!! Nærmest som friuke å regne :)

 • Lege 11.10.2016 22.30.02

  Ett er sikkert. Bratten er avslørt en gang for alle og må bort.

 • Enig med Markus Moe ! 11.10.2016 22.19.01

  En fattig trøst oppi det hele, tillitskrisen mellom arbeidstakersiden / arbeidsgiversiden for leger i sykehus er kommet frem i lyset. Og, da kan Helsemyndighetene rydde opp. Sammen med begge parter. Det triste er at denne mistilliten har bygget seg opp på både helseminister Jonas Gahr Støre sin vakt, og Høie sin vakt. Begge har sovet i timen. Selvfølgelig kan Helseforetaks modellen endres. Nå vet alle mer enn nok, regjeringen må lage en ny sykehus-styrings ordning.

 • Odd 11.10.2016 21.55.43

  Helt riktig! Hvorfor klarer ikke politikerne å forstå at de snart må ta ansvar for skakkjøringen av sykehusene?

Nyheter fra startsiden

NORSK UNDERSØKELSE BLANT FORSKERE

Medisinere strengest på forskningsetikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!