Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

NYE KRAV: Flyt-skjema fra Helsedirektoratet for å forklare de nye kravene til helsepersonell med utdanning utenfor EØS/EU og Sveits som søker autorisasjon.

NYE KRAV: Flyt-skjema fra Helsedirektoratet for å forklare de nye kravene til helsepersonell med utdanning utenfor EØS/EU og Sveits som søker autorisasjon.

Nye autorisasjonskrav for søkere utdannet utenfor EU/EØS

Helsedirektoratet stiller fra nyttår flere krav til helsearbeidere som har utdanning fra land utenfor EU/EØS-området.  

Annons:
FAGPRØVE SIKRER LEGER: – Hensikten med fagprøven er å sikre at søkerne har god nok fagkompetanse og på den måten ivareta hensynet til pasientsikkerheten på en bedre måte, sier divisjonsdirektør Karin Straume i Helsedirektoratet.
Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

Fra 1. januar 2017 stilles det nye krav for alt helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits, som vil oppnå autorisasjon i Norge, skriver Helsedirektoratet på sine sider

– Hovedformålet med ny autorisasjonsordning er å sikre at helsepersonell utdannet utenfor EU/EØS og Sveits har de kvalifikasjoner som forutsettes for å ivareta hensynet til pasientsikkerheten og kvalitet i tjenestene, sier Karin Straume, divisjonsdirektør for kompetanse og personell i Helsedirektoratet.

Den nye ordningen ligner tilsvarende ordninger i Sverige og Danmark, sier Straume.


Må søke i to steg
Etter den nye ordningen må helsepersonell først søke for å avgjøre om utdanningen de har er jevngod med norsk utdanning, skriver direktoratet.

Deretter kommer de videre til steg to, hvor det er flere kriterier som må oppfylles for å oppnå autorisasjon. Blant annet et kurs i nasjonale fag og en fagprøve, for noen helsepersonellgrupper.

De nye kravene gjelder alle som sender inn søknad om autorisasjon etter 1. januar 2017.

 
Fagprøve for leger, sykepleiere og tannleger
Straume opplyser at et kurs i nasjonale fag om det norske helsevesenet er påkrevd etter dagens praksis for leger, tannleger, farmasøyter og sykepleiere som søker autorisasjon med utdanning fra land utenfor EU/EØS. Det nye er at kurset nå også må gjennomføres av alle 29 helsepersonellgrupper.

For leger, tannleger og sykepleiere er det et ifølge Straume et nytt tilleggskrav at søkerne må bestå en fagprøve.

– Hensikten med fagprøven er å sikre at søkerne har god nok fagkompetanse og på den måten ivareta hensynet til pasientsikkerheten på en bedre måte. Fagprøven kontrollerer om kandidatene har tilsvarende teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som kandidater med fullført norsk utdanning i faget forventes å ha.  

– Fagprøven kan avdekke faktiske mangler i søkerens kompetanse, fungere som en kvalitetssikring av jevngodhetsvurdering og bidra til å avdekke om beslutning om jevngodhet er fattet på grunnlag forfalskede dokumenter.

 

Følgende tilleggskrav må innfris av søkerne:
Søkere må dokumentere at de har fullført følgende kurs og prøver:

1. De må dokumentere norske språkkunnskaper som tilsvarer B2 på Europarådets nivåskala for språk (Bergenstesten).

2. Gjennomføre og bestå kurs i nasjonale fag. Kurs i nasjonale fag er et kurs om norsk helse- og omsorgstjeneste. 

Sykepleiere, leger, tannleger og farmasøyter må i tillegg:

3. Gjennomføre og bestå kurs i legemiddelhåndtering. Kurs i legemiddelhåndtering handler om norsk regelverk for legemidler og rekvirering.

Helsefagarbeidere, sykepleiere, leger og tannleger, må også:
4. Gjennomføre og bestå en fagprøve, som er praktisk, muntlig og skriftlig. Ifølge Straume er prøven en modifisert OSCE-test (objektiv strukturert klinisk eksamen). 


Må gjøres i løpet av tre år
«Tilleggskravene må gjennomføres i løpet av en periode på tre år. Fristen vil løpe fra det tidspunktet søkerens utdanning blir vurdert som jevngod eller søker er vurdert som kyndig. Innenfor tidsfristen har søkeren totalt tre forsøk på å gjennomføre kurs i nasjonale fag, kurs i legemiddelhåndtering og fagprøve,» heter det på direktoratets sider.   

– Kravene må gjennomføres i løpet av tre år fra avgjørelsen om jevngodhet eller kyndighet. Dette er fordi innholdet og kravet til utdanning og kvalifikasjoner endres over tid. Dersom søkeren bruker mer enn tre år på tilleggskravene, vil søker måtte få en ny jevngodhetsvurdering. Søkerne vil kunne jobbe på midlertidig lisens, forklarer Straume. 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Tidligere legevaktsoverlge 09.11.2016 17.57.25

  Det er selvsagt feil at det ikke stilles krav til helsepersonell utdannet i EU. Det er arbeidsgivers ansvar å sikre seg at en søker kan norsk og kjenner norske regler. Og er faglig kvalifisert. En autorisasjon er selvsagt ikke tilstrekkelig. Jeg har hatt leger fra EU med doktorgrad og referanser, men som ikke er skikket til å jobbe på legevakt. Men vi er pålagt å følge EU-direktivene når det gjelder autorisasjon. Dessverre oppfyller ikke alltid arbeidsgiver sitt ansvar når det er krise i bemanningen,.

 • Utenfor auropa 15.10.2016 13.02.58

  som helspersonelloven paragraf 49 sier at hvis et individs utdanning er erklart jevngod eller kyndig i forhold til den norske utdanningen, får man direkte godkjenning. gjennomføring av fagprøven betyr at det er en annen måte å beregne jevngodhet for de som kommer fra andre land utenfor eøs-euu. det må enten være fagprøven som utvisning av jevngodhet eller den andre prosessen som var gjennomført før...

 • Asad 06.10.2016 12.29.25

  Det er særlig diskriminering for de som kommer utenfor Europa. Hvis dere ønsker å forberede kvaliteten, bør dere fokusere litt på de som jobber her i Norge. Fagprøven koster masse penger mer en 50.000. Et eksempel av urettferdighet og diskrimering mot utlendinger.

 • Knut 04.10.2016 10.43.16

  Selvfølgelig er det språkkrav til EØS søkere og. Det er også ofte intervju, særlig på legeturnus, så arbeidsgiver kan få et inntrykk over reelle norskkunnskaper.

 • Nemanja Jeremic, MPharm 01.10.2016 14.30.54

  Ingen språkkrav for de som kommer fra EØS fortsett!? Latterlig, og ikke minst veldig uforsvarlig.

 • Utenlandsk lege 01.10.2016 00.28.18

  HVA er forskjellen mellom den aktuelle og det som var for 15år siden? Det var akkurat det samme. Jeg vil egentlig foreslå at det innføres samme regler for ALLE som utdannes i utland. Jeg var (ironisk nok) mange ganger tolk mellom norske pasienter og danske leger!!! Og måte alt for ofte minne til noen skandinaviske kollegaer at i Norge er IKKE OK å ta seg en øl i lunsjpausen på jobb!!!

 • Bull dust 30.09.2016 21.37.37

  What a load of shit. Am I really the only one who can see how pathetic this whole system is? If you have a textbook-and-translator medical education from somewhere in the eastern bloc EU, you are all of a sudden so super-qualified that you are given norsk authorization without even speaking the language or working one day as a doctor! But, come from North America/Australia/New Zealand you are incompetent, require a 12 month, independent review of your entire degree, and then have to do a course to learn that women have the right to medical care and Norwegians eat brown cheese... then go and do your internship/turnus again. Does the general population know this goes on? Why are the media not all over this?? IT'S A F$&KING SCANDAL!!! Does the mother sitting in the Legevakt know that the doctor she is about to take her 2yo to barely speaks norwegian and in fact has never worked as a doctor before this job? Apparently helsedirektorat is ok with this? What a joke.

 • Forslag 30.09.2016 10.47.51

  Forslag til Helsedirektoratet : Kan ikke vi ha samme krav "kvalifikasjoner som forutsettes for å ivareta hensynet til pasientsikkerheten og kvalitet i tjenestene" til samme kandidater fra land i Øst Europa som Romania, Ukraina osv?? Etter min mening må de også kunne bestå fagprøven for å kunne jobbe som helsepersonell i Norge. Kvaliteten på utdanning er ikke det samme som i Norge.

Nyheter fra startsiden

NORSK UNDERSØKELSE BLANT FORSKERE

Medisinere strengest på forskningsetikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!