Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

PILOT-SYKEHUS: Sykehuset Vestfold er nå utpekt til nasjonal pilot i pasientsikkerhetsprogrammet knyttet til sepsis. Arkivfoto: Vidar Sandnes

PILOT-SYKEHUS: Sykehuset Vestfold er nå utpekt til nasjonal pilot i pasientsikkerhetsprogrammet knyttet til sepsis. Arkivfoto: Vidar Sandnes

Følger opp lovbrudd med eget sepsis-team

Etter at tilsyn ga fem avvik for håndtering av pasienter med blodforgiftning, har Sykehuset Vestfold tatt grep for å bli bedre.

Annons:

Statens helsetilsyn har gitt Sykehuset Vestfold Tønsberg fem avvik ved tilsyn på akuttmottaket, der det ble undersøkt hvordan sykehuset håndterer pasienter med sepsis (blodforgiftning). Det viser tilsynsrapporten.

Ifølge Helsetilsynet er avvik lovbrudd.

Avvikene gikk på at sykehuset blant annet ikke sikrer en forsvarlig hastegradsvurdering, legeundersøkelse og forsvarlig behandling. Helsetilsynet konkluderte med forholdene som ble avdekket innebærer en for stor risiko for pasientenes sikkerhet.

– Dette tar vi på største alvor, sier klinikksjef for Medisinsk klinikk ved Sykehuset Vestfold, Jon Anders Takvam til Dagens Medisin.

Les også: Avdekker lovbrudd ved akuttmottak

Ny prosedyre
I sykehusets plan for å forbedre situasjonen er eget sepsis-team ett av tiltakene.

– Vi er nå i ferd med å utarbeide en egen prosedyre for sepsisforløp i akuttmottaket. Den skal ivareta dokumentasjon for tidspunkt for tilsyn og iverksettelse av behandling. Vi ønsker å sette ned et eget team som skal trå til i mottaket ved alvorlig sepsis, sier Takvam.

Han forteller at sykehuset nå er utpekt til nasjonal pilot i pasientsikkerhetsprogrammet knyttet til sepsis.

– Dette vil også styrke arbeidet med kvalitet i dette forløpet.

Ny ledelsesstruktur
Fire av avvikene gikk ifølge Takvam på dokumentasjon.

– Vi har nå gått gjennom dokumentasjon av iverksatt behandling. Helt konkret, så har vi sett at vi har mangel på dokumentasjon i akuttmottaket. Det femte avviket gjaldt at ledelsen ikke har god nok internkontroll. Dette jobber vi parallelt med; Fra 2017 skal akuttmottaket vårt organisatorisk overføres til medisinsk klinikk, og vi lager en ny ledelsesstruktur for mottaket. Det vil gi kortere vei til ansvarlig myndighet som har beslutningsansvar for alle deler av akuttmottaket.

Sykehuset i Vestfold er ett av få sykehus som har såkalte kvalitetsleger, det vil si leger som er frikjøpt i en prosentandel av stillingen for å drive kvalitetsarbeid.

– For øvrig er det slik at lenge før dette tilsynet ble varslet, så hadde kvalitetslegene som et av flere tiltak, som oppgave å se på nettopp sepsis i akuttmottak. Slikt sett var dette et kjærkomment og nyttig tilsyn, sier Takvam.

Landsomfattende tilsyn
I år og neste år gjennomfører Statens helsetilsyn landsomfattende tilsyn med helseforetakenes akuttmottak på i hvilken grad de gjenkjenner og følger opp pasienter med sepsis.

Så langt avdekker tilsynsrapporter fra syv helseforetak, som alle har fått fra ett til fem avvik, at sykehusene ikke sikrer forsvarlig håndtering og at pasientsikkerheten dermed svekkes.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
Jeg godkjenner publisering av artikkelkommentaren og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Trakk anken: Likestillingsombudets vedtak blir stående

OUS diskriminerte ansatt etter fødselspermisjon4

RAPPORT OM UNDERERNÆRING HOS ELDRE

– Det blir ikke gjort noe som monner1

Behandling i legevakt etter rusforgiftning

– Behov for bedre oppfølgingsrutiner

RETNINGSLINJER FOR IMMUNTERAPI

Reagerer på uklare råd om ny immunterapi

Strategi 2030 for Helse Midt-Norge

Svarer RHF-direktøren i video2

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!