Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Illustrasjon: Colourbox

Illustrasjon: Colourbox

EU godkjenner ny astmamedisin som injiseres

EU-kommisjonen gir markedsføringsgodkjenning til legemiddelet reslizumab.

Annons:

Reslizumab (Cinqaero) brukes som tilleggsbehandling for pasienter med alvorlig eosinofil astma.

Legemiddelet reduserer forverringsraten til pasientene med alvorlig astma, og forbedrer lungefunksjonen, skriver legemiddelmyndigheten European Medicines Agency (EMA) på sine sider.

NØDVENDIG: – Denne typen biologiske preparater vil nok få en plass i behandlingen av pasienter som sliter med sin sykdom, til tross for at de bruker konvensjonelle preparater på en adekvat måte, sier Ole Henning Skjønsberg, professor i lungemedisin ved Universitetet i Oslo
Foto: Privat

Ifølge EMA er de vanligste bivirkningene økt blokreatinfosfokinase, myalgi (muskelverk) og anafylaktiske reaksjoner.


– Har forhåpninger
– Undersøkelser som er gjort av denne typen medikamenter har vist en gunstig effekt på antall forverrelser og en bedring av lungefunksjonen, og en har forhåpninger om at disse preparatene skal hjelpe det lille antallet pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av de ordinære astmamedisinene, sier Ole Henning Skjønsberg, professor i lungemedisin ved Universitetet i Oslo.

Ifølge Skjønsberg er det en liten andel av det store antallet pasienter som har astma som vil være aktuelle for denne behandlingen.

– De aller fleste astmapasienter har god effekt av de konvensjonelle medikamentene, sier han.

– Spennende tid
– Denne typen biologiske preparater vil nok få en plass i behandlingen av pasienter som sliter med sin sykdom, til tross for at de bruker konvensjonelle preparater på en adekvat måte. En rekke biologiske preparater, som også angriper andre deler av betennelsesprosessen, er under utvikling og utprøving, forklarer professoren.

– Jeg tror vi kommer til å gå en spennende tid i møte når det gjelder behandling av pasienter som har problemer med å få kontroll over astmasykdommen sin.


Fem placebo-studier
– Markedsgodkjenningen av EU-kommisjonen var gjort på bakgrunn av effektivitet- og sikkerhetsdata fra fem kliniske placebokontrollerte studier, melder legemiddelselskapet Teva i en pressemelding om godkjenningen.

Ifølge svenske LäkmedelsVärlden administreres legemiddelet med injeksjoner, til pasienter med alvorlig astma med eosinofil inflammasjon, der høydose kortisonbehandling ikke har hatt fullgod effekt.

Skal opp i Beslutningsforum
Legemiddelet ble nylig lagt til hurtig metodevurdering i Beslutningsforum for nye metoder.

Legemiddelet er et humant anti-interleukin 5 (IL-5) monoklonalt antistoff. Ved å hemme IL-5 hindres modning og overlevelse av eosinofile granulocytter (en type hvite blodceller), luftveisinflammasjon og remodelering, står det i metodevarselet til Beslutningsforum.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

ÅRSRAPPORT FOR KVALITETSREGISTERET

– Mindre overbehandling av prostatakreft

John-Aren Røttingen i Forskningsrådet

NY SENTERORDNING FRA FORSKNINGSRÅDET

Norges første kliniske forskningssenter til Bergen2

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!