Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

BLODPRØVE: Det trengs mer forskning før en blodprøve kan sile ut alvorlig kolssyke som ikke ser ut til å ha nytte av inhalasjonssteroider. Illustrasjonsfoto: Colourbox

BLODPRØVE: Det trengs mer forskning før en blodprøve kan sile ut alvorlig kolssyke som ikke ser ut til å ha nytte av inhalasjonssteroider. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Medisinslutt ga ikke forverring hos alle kolspasientene

Nivået av eosinofile celler i blodet, som kan måles ved en blodprøve, predikerte kols-forverring hos alvorlig kolssyke som sluttet med inhalasjonssteroider.

Annons:
“– Vi må ha flere studier før vi kan anbefale å ta bort inhalasjonssteroider hos alle med alvorlig kols og et lavt nivå av eosinofile celler i blodet.”

- Svein Høegh Henrichsen, allmennmedisiner og seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Data fra en ny studie kan gi holdepunkter for at en blodprøve, som viser nivået av eosinofile celler, kan bidra til å redusere overbehandling med inhalasjonssteorider hos alvorlig kolssyke.

Antallet eosinofile celler var forbundet med forverring (eksaserbasjoner) etter at kolspasienter med alvorlig til svært alvorlig kols sluttet med inhalasjonssteroider. Det er konklusjonen i studien som er publisert i Lancet Respiratory Medicine.

Artikkelforfatterne antyder at et nivå på 4 prosent eller 300 celler per μL eller mer kan identifisere pasienter som vil få en forverring av sykdommen hvis de slutter med inhalasjonssteroider.

Hos de fleste av de cirka 20 prosent av pasientene i studien som ikke opplevde forverring med steroidslutt, var nivået av eosinofile celler lavere enn disse nivåene.

Mer forskning trengs
Svein Høegh Henrichsen, tidligere leder av Norsk forening for allmennmedisin sin referansegruppe for astma og kols og leder av fagrådet i Lunger i Praksis, har lest studien.

– Studien viser at vi kanskje kan bruke en blodprøve som måler totalt antall eosinofile blodceller for å finne frem til de som har mest nytte av steroider – for å forebygge eksaserbasjoner –forverring. Dette er imidlertid en studie som er gjort «post-hoc», det vil si at hovedformålet med studien ikke var å se om blodprøven var nyttig, sier seniorrådgiver Svein Høegh-Henrichsen i Helsedirektoratet til Dagens Medisin.

Han mener funnene er interessante, men at studien ikke er tilstrekkelig til å kunne konkludere.

– Vi må ha studier der hovedmålet er å se på denne problemstillingen. Andre studier som har sett på bruken av eosinofile blodceller har vist stor variasjon og usikkerhet. Vi må derfor ha flere studier før vi kan anbefale å ta bort inhalasjonssteroider hos alle med alvorlig kols og lavt nivå av eosinofile celler, påpeker Høegh-Henrichsen.

Medisiner ikke viktigst
Han understreker at de norske kols-retningslinjenes vesentligste budskap er at ikke-medikamentell behandling er viktigere enn legemidler.

– Vi har lenge vært opptatt av at kols-pasienter har vært overbehandlet med medikamenter. For ti år siden fikk inntil 75 prosent kombinasjonsbehandling med inhalasjonssteroider og bronkodilatatorer – i strid med retningslinjene. Den viktigste behandlingen ved kols i alle stadier er fortsatt røykeslutt og trening, og medikamenter kan brukes for å øke effekten av treningen.

– Ved mer alvorlig kols, og særlig hos de med hyppige forverrelser og mye slimdannelse, kan imidlertid steroider være indisert. Noen studier, som TORCH, tydet på at steroider kunne redusere antall forverrelser.

Den mangeårige allmennlegen legger til at det lenge har vært kjent at røyking blokkerer effekten av steroider.

– Ved forverringer av kols må pasienten derfor opp i høye doser steroider i tablettform for å dempe inflammasjonen. Gjeldende norske retningslinjer konstaterer således at steroider ikke er indisert ved mild til moderat kols. Vi sier videre at kols på dette punktet skiller seg fra de som har astma, de skal alltid ha inhalasjonssteroider.

Lancet-studien er finansiert av Boehringer Ingelheim.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Politikk og økonomi

Henla sak mot Helsepartiet2

FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

– Helseatlas er ingen gapestokk

PROTESTERER MOT HJERTESENTER I BODØ

UNN-leger ut mot PCI-anbefaling4

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Ulik bruk av mulig livreddende behandling

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Minst 1 av 3 med kols er for dårlig fulgt opp2

KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

10 kvinner får rettshjelp etter feilaktige operasjoner

FIKK FEILAKTIG FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

Dansk ekspert gransker de 21 feilaktige OUS-operasjonene2

PÅSTANDER OM HEMMELIGHOLD OG FRYKTKULTUR

Helsepartiet ekskluderte 13 medlemmer17

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!