Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ØNSKER LØSNING: – Jeg er kjent med at polske myndigheter ønsker å finne løsninger som gjør at norske studenter fortsatt kan studere medisin i Polen, uttaler helseminister Bent Høie.

ØNSKER LØSNING: – Jeg er kjent med at polske myndigheter ønsker å finne løsninger som gjør at norske studenter fortsatt kan studere medisin i Polen, uttaler helseminister Bent Høie.

Vil avklare student-situasjon med polske myndigheter

Helseministeren har kontaktet det polske helsedepartementet for å få svar på hvilke konsekvenser endringer i Polens medisinutdanning kan få for norske studenter.

Annons:

Utenlandsstudentforeningen ANSA har frarådet norske studenter å begynne på medisinutdannelse i Polen, kunne Dagens Medisin melde nylig. Bakgrunnen er at polske myndigheter jobber med endringer i medisinutdanningen, som ventes å gjøre det vanskeligere for disse studentene å få autorisasjon som lege i Norge når de er ferdig utdannet.

Kontaktet polske myndigheter
Nå kunngjør helseminister Bent Høie (H) at han har kontaktet polske myndigheter for å avklare situasjonen for de norske medisinstudentene i Polen.

– Jeg er kjent med at polske myndigheter ønsker å finne løsninger som gjør at norske studenter fortsatt kan studere medisin i Polen, uttaler helseministeren gjennom en nyhetsmelding på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider.

– Ukjent status
Statsråden opplyser samtidig at departementet, sammen med Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet, vil jobbe for å finne løsninger dersom eventuelle endringer i den polske medisinutdanningen slår uheldig ut for norske studenter. 

«Det polske helsedepartementet arbeider nå med et forslag om å gjeninnføre praksiskravet. Helse- og omsorgsdepartementet er foreløpig ikke kjent med formell beslutningsstatus for endringsforslaget, og søker å kartlegge det og vurdere håndtering. Vi avventer nå svar på brev sendt til det polske helsedepartementet, der vi stiller spørsmål som kan avklare situasjonen», heter det i nyhetsmeldingen fra departementet.

Kommentarer

 • Kjell O.Skavdal 24.07.2016 10.21.44

  Som gammel utenlandsstudent i medisin applauderer jeg at Høie engasjerer seg. Studentene våre i Polen må få en avklaring på sin situasjon!

 • Kalle 05.07.2016 12.06.51

  Sekundærvakt medisin. Jeg har de samme erfaringene. Gjennom turnus og som primærvakt går forskjellene på individnivå og ikke studiested. Man får gode lege fra sentral- og østeuropa og man får de fra Norge. Likeledes har jeg observert med bekymring nyutdannede leger i action fra utland så vel som de utdannet i Norge.

 • Sekundærvakt medisin 02.07.2016 22.25.35

  "Biffen" - "Det som kanskje er mer bekymringsverdig er vel at det per i dag utdannes en hel haug med leger i Polen som i liten grad er trent i klinisk kommunikasjon" Hva baserer du din påstand på? Er du medisinstudent, turnuslege? Jeg regner nesten med at du er en nykommer i helsefaget, da du ikke vet hva du snakker om. Nå har det blitt utdannet leger i Polen i > 20 år. Dvs at flere av bakvakter og tertiærvakter har studert i Polen og er dermed "lite trent" i klinisk kommunikasjon. Som bakvakt så ser man turnusleger som både er utdannet i Norge, Polen, Ungarn, Tsjekkia etc. Jeg har inntrykk av at alle er omtrent på samme plan når de starter i turnus. Man skal være forsiktig med å uttale sterke meninger om dette temaet, da dette er dine (fremtidige) kolleger.

 • Biffen 01.07.2016 18.20.51

  Det som kanskje er mer bekymringsverdig er vel at det per i dag utdannes en hel haug med leger i Polen som i liten grad er trent i klinisk kommunikasjon. De er pålagt noe klinikk i Norge, men dette er ganske tynne saker ut i fra det jeg har observert selv.

 • Odd 30.06.2016 15.15.49

  Hvilke løsninger på manglende språkkunnskaper kan man iverksette? Skal de polske pasientene lære norsk? I 2019 kan man ikke få godkjenning som lege uten praksiskrav, og da må også de norske studentene i Polen lære seg tilstrrekkelig polsk til å snakke med pasientene. Slik som polske leger i Norge.. Ikke alltid perfekt norsk, men tilstrekkelig. Som Terje viser at han kan.

 • Terje 30.06.2016 13.49.44

  CHCÅ ROZWIÅZANIA: – WIEM ZE POLSKIE WLADZE CHCÅ ZNALEZC ROZWIÅZANIA/SPOSØB KTØRY POZWOLI NORWESKIM STUDENTOM DALEJ SKUDIOWAC MEDYCYNE W POLSCE,WYPOWIADA BENT HØIE NORWESKI MINISTER ZDROWIA.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!