Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Legeliv: – For mye av det gode

Blant mange unge kolleger er det en utbredt frykt for å gjøre «feil» og ikke finne alvorlig sykdom tidlig nok. Klinikere må i større grad få ryggdekning til å si nei

Annons:

Gisle Roksund, fastlege, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin

Han snur seg i døra rett før han er i ferd med å forlate kontoret – minner meg nesten om Peter Falk i TV-krimserien som drapsetterforsker Colombo på 1970-tallet: «Forresten, hvor lenge varer en MR, dr. Roksund?» – Hva mener du, spør jeg, det tar 17 minutter å gjennomføre undersøkelsen. – Nei, jeg mener hvor lenge kan jeg stole på at det ikke feiler meg noe alvorlig? presiserer han.

Tja, hva skal jeg svare? Vi rekvirerer stadig ulike undersøkelser og utredninger for å være på den sikre siden, selv om metaundersøkelser (1) viser at normale diagnostiske testresultater ikke har noen effekt på verken pasienters bekymring for sykdom, angst eller varighet på symptomer. Hver dag bedriver vi alle «for-sikkerhets skyld»-medisin, overdiagnostikk og overbehandling. Mer eller mindre.

Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA) har nylig offentliggjort et meget spennende policy-dokument om overdiagnostikk og relatert medisinsk overaktivitet (2). Som sannsynligvis det første college i verden har NFA vedtatt et dokument som definerer fenomenet, setter det i en internasjonal kontekst, gir en rekke eksempler og beskriver hva som kan og bør gjøres for å redusere skadevirkninger.

UNNGÅELIG. Unngåelig overdiagnostikk forekommer der retningslinjer og tilgjengelig kunnskap ikke blir brukt – som bildeundersøkelser uten faglig indikasjon. Unngåelig overdiagnostikk oppstår der retningslinjene er så defensive, eller fordi sykdomsdefinisjonene er så omfattende, at det inkluderer tilstander som aldri vil føre til helseskade for pasientene om de forblir uoppdaget, som villscreening for kreft.

FORTJENESTEDREVET. Fortjenestedrevet overdiagnostikk bygger ofte på kommersielt påvirket forskning, som for eksempel unødvendige utredninger ved selvbegrensende symptomer som følge av private helseforsikringer, og apotekenes screeningkampanjer for å finne «risikoutsatte» individer.

FRYKTDREVET. Sykdomsmakeri – disease mongering – er en variant av fortjenestedrevet overdiagnostikk og betegner helse- og legemiddelindustriens tendens til å overdrive alvor eller utbredelse av mindre plager og normale livsprosesser.

Angst for sykdom er utbredt blant både leg og lærd, og fører til fryktdrevet overdiagnostikk fordi man er mer redd for unnlatelsesfeil enn for overdrivelsesfeil, som overdreven bruk av blodprøver og bildediagnostikk.

TILSLØRING. Tilslørende overdiagnostikk medfører at sosiale problemer omskrives til individuell sykdom.

Dette er vanlig når for eksempel fastleger av ulike grunner mener det er nødvendig å begrunne velferdsgoder med tilslørende sykdomsdiagnoser. Inngangskriteriene til mange velferdsgoder er sykdom eller skade.

SKADELIG. Dokumentet diskuterer hvorfor ikke alt som kan gjøres, skal gjøres, og hvorfor ikke alt som virker, er nyttig. Overdiagnostikk kan skade. Unyttige tiltak som ikke er direkte skadelig, bør også unngås.

Det fremmes en rekke forslag til tiltak. Legers faglige kunnskap og autoritet til å unngå utredninger og behandling utover det som er faglig indisert, må styrkes. Legers språkbruk om risiko og forebygging må være nøktern. Myndighetene må ta et oppgjør med myten om at tidlig diagnostikk og behandling er et udelt gode. De bør erkjenne at bestrebelser på å unngå alle tilfelle av falske negative funn, fører til at forekomst av falske positive funn øker. Retningslinjer bør utformes slik at man forsøker å unngå skade ved diagnostikk og behandling.

USIKKERT PROSJEKT. All helseopplysning og informasjon om helsetjenestene bør ta høyde for at livet er et usikkert prosjekt – og for at alle medisinske tiltak har bivirkninger og begrensninger. All sykdom kan ikke forebygges eller oppdages umiddelbart, selv der helsetjenestene er meget gode.

Her er mye stoff til videre diskusjon. Jeg håper både fagfolk, journalister, myndigheter og politikere leser dokumentet og diskuterer disse sidene av den moderne helsetjenesten.

Når jeg snakker med unge kolleger, er nettopp frykten for å gjøre «feil» og for ikke å finne alvorlig sykdom tidlig nok, fremherskende. Myndighetene må i større grad gi klinikere ryggdekning til å si nei.

Gratulerer til NFA for et fremtidsrettet og modig dokument!

Referanse:
1) Evid Based Med 2014;19:14 doi:10.1136/eb-2013-101393
2) http://legeforeningen.no/PageFiles/253324/160506%20Policydokument%20overdiagnostikk%20.pdf

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Feil 21.06.2016 19.55.34

  Det er voldsomt, "Lege". Frykten for å gjøre feil og ikke finne alvorlig sykdom tidlig er nok en av hovedårsakene til at mange leger gjør svært alvorlige feil vurderinger. Man starter med feil diagnose og medisinering og når "pasientene" responderer "feil" på medisinene gjør legene nye feil. Da kommer "pasientene" inn i en vrangforestillende sirkel av medisinske følgefeil. Men dette står det overhodet ingenting om i de ellers så blogg pregede journalene. Til disse vanskelige "pasientene". Journaler som hele tiden øker i ett vanvittig byråkratisk suppe volum omfang, etter hvert som "pasientene" bare blir dårligere og dårligere. Og til slutt hjelper det ikke å be "pasientene" om å jogge heller. For da er korridorene mørklagt og blokkert. Av ensidige oppfattede medisinske rare meninger om hvordan helsevesenet og omverden - vi i hvitt vet jo det best - "optimalt" logistikkmessig - skal fungere… http://www.aftenposten.no/norge/Mattilsynet-Bloggere-gir-ulovlige-medisinske-rad-566930b.html

 • Lege 21.06.2016 12.56.54

  Det var da voldsomt, " Feil".

 • Feil 21.06.2016 09.21.43

  En vanlig form for overbehandling er denne; "Pasienten" har lettere søvnproblemer. I stedet for å anbefale en joggetur før leggetid utskriver legen sovemedisin. Sovemedisinen har negativ effekt på søvnproblemene. I stedet for igjen å anbefale joggetur før leggetid anbefaler nå legen sovemedisin med lett anti depressiv effekt. Medisinen har negativ effekt på søvnproblemene. Pasienten har nå alvorlige søvnproblemer og som følge av det får vedkommende depresjoner og problemer med virkelighetsforståelsen. Og i stedet for igjen anbefale en joggetur før leggetid anbefaler nå legen en cocktail av medisiner mot søvnproblemer, depresjoner og vrangforestillinger. Bivirkningene ved medisinene gjør at "pasienten" blir sosialt isolert. Får tvangstanker og selvmordstanker. Anbefales innlagt på psykiatrisk avdeling med belte bruk og tvangsmedisinering. Så i stedet for å ta seg en joggetur…. http://www.aftenposten.no/norge/Krever-oversikt-over-feil-som-skyldes-for-fulle-sykehus-535725b.html

 • Lege 18.06.2016 19.16.02

  Det er så uheldig med diskusjoner over- eller underdiagnostik. Begge deler forekommer, og begge deler tar liv og livskvalitet. Det er ikke mange måneder siden direktøren i Statens Helsetilsyn uttalte at det er underbehandling (og underdiagnostikk) som tar flest liv. Jeg opplever mye at underdiagnostikk- hvor pasientene har gått igjennom traumene med å bli bagatellisert eller psykologisert (som ofter foregår samtidig) - og kommer for sent til utredning og behandling. Jeg synes ikke at fastlegene er spesielt påpasselige med å utrede. Spesielt ser jeg at kvinnelige pasienter (og særlig middelaldrende kvinner) kommer uheldig ut i forhold til menn. For mye fokus på overdiagnostikk fører fort til underdiagnostikk. Hold fokus på rett diagnostikk- og nyanser debatten.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!