Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

MS-TEAM: Overlege Kjell Morten Myhr, fysioterapeut Tori Smedal og MS-sykepleier Anne Britt Rundhovde Skår ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose.

MS-TEAM: Overlege Kjell Morten Myhr, fysioterapeut Tori Smedal og MS-sykepleier Anne Britt Rundhovde Skår ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose. Foto: Helse Bergen

Ny MS-veileder

For første gang er det utarbeidet en omfattende veileder for klinikere og pasienter.

Annons:

Veilederen er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS) i samarbeid med MS-forbundet og de nevrologiske miljøene i alle helseregionene.

– Hensikten med veilederen er å gi helsepersonell og personer med MS og deres pårørende relevant og nyttig kunnskap. Et mål med veilederen er også å bidra til at de med MS møter en helsetjeneste som gir et tilbud som er oppdatert og av god kvalitet, uavhengig av deres bosted, sier prosjektleder og fysioterapeut Tori Smedal ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose.

Bedre behandling
Også overlege og professor Lars Bø og MS-sykepleier Anne Britt Rundhovde Skår har deltatt i prosjektgruppen. Ifølge Smedal er det første gang at en så omfattende veileder om MS er gjort tilgjengelig.

MS er en kronisk sykdom som rammer unge voksne. De senere årene har det skjedd store fremskritt i MS-behandlingen. Bedre behandling gir større mulighet til å kunne forebygge forverring av sykdommen og økt mulighet til å effektivt behandle symptomene. Likevel er sykdommen uforutsigbar og sammensatt.

Veilederen er myntet på alle MS-pasienter – fra diagnosen stilles og problemstillinger som dukker opp gjennom et livslangt perspektiv.

Ønsker innspill
I veilederen er det blant annet behandlingsforløp for ulike problemstillinger som personer med MS kan møte. Forløpene gjør det lettere for brukerne å se hva som kan være mulige veier videre for det aktuelle problemet.

Smedal understreker at stoffet publiseres fortløpende, og at veilederen er i stadig utvikling. Ikke alle kapitler er helt ferdige, og Smedal sier dette er en slags «høring» hvor de ønsker tilbakemeldinger på innholdet.   

– Vi ønsker at veilederen skal være et levende verktøy i stadig endring og forbedring. Derfor har vi gått bredt ut og bedt om innspill fra både helsepersonell, brukere og pårørende. Det vil vi også gjøre i videre arbeid og ved revidering.

Veilederen er finansiert av Helsedirektoratet, Helse Vest og Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose.

Relaterte saker

Kommentarer

 • ferieplaner 08.06.2016 11.35.34

  Dr Digg: kopierad från inledande tekst: "Vi ønsker tilbakemeldinger og kommentarer, så send gjerne en epost til​ tori.smedal@helse-bergen.no​"

 • DrDigg 08.06.2016 10.10.28

  Finner ikke et kvekk om interessekonfliktene til bidragsyterne noe sted, Dette må i så fall være gjemt bort. Et viktig punkt som må på plass om man skal ta veilederen på alvor.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!