Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Spørsmålet om HPV-vaksinering av gutter har gått på rundgang hos helsemyndighetene, nå sist hos Prioriteringsrådet, som anbefaler at den innføres - men at prisen må forhandles ned.

Spørsmålet om HPV-vaksinering av gutter har gått på rundgang hos helsemyndighetene, nå sist hos Prioriteringsrådet, som anbefaler at den innføres - men at prisen må forhandles ned. Foto: Colourbox

Ja fra Prioriteringsrådet - trolig siste runde om HPV-vaksine til gutter

Prioriteringsrådet mener at HPV-vaksine også kan tilbys gutter gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Annons:

Hvorvidt også gutter skal tilbys HPV-vaksine har vært diskutert og utredet i flere år.

Må være kostnadseffektivt
Etter at daværende Kunnskapssenteret og også Folkehelseinstituttet på hver sin kant har utredet spørsmålet, fikk Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten  (Rådet) i oppdrag å vurdere spørsmålet.

Rådet sa torsdag ja, gitt en tilfredsstillende kostnadseffektivitet for hele HPV-programmet:

– Det omfatter vaksinekostnad og kostnad til gjennomføring av vaksinasjonene i kommunene. Det er en klar forutsetning at det framforhandles en akseptabel pris på vaksinen. Formålet er å gi individuell beskyttelse mot HPV-relatert kreft også for menn som har sex med uvaksinerte kvinner, menn som har sex med menn, redusere mengden HPV i befolkningen og eventuelt redusere forekomsten av kjønnsvorter, skriver Rådet i sitt vedtak.

Rådet ber også Folkehelseinstituttet vurdere om det er faglig fornuftig og forsvarlig å legge om programmet slik at det tilbys to vaksinedoser - og ikke tre - både til jenter og gutter.

De viser til at kunnskapsgrunnlaget om vaksinens effekt på HPV-relaterte kreftformer hos menn er mangelfullt, og skriver at de forutsetter at en eventuell omlegging av barnevaksinasjonsprogrammet gjøres slik at ytterligere kunnskap om vaksinens effekter kan framskaffes.

 Siste runde
HPV-vaksinering ble innlemmet i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 2009, som et tilbud til 11-12 år gamle jenter.

I lang tid har det også vært diskutert om gutter bør tilbys HPV-vaksine gjennom barnevaksineprogrammet for å øke beskyttelsen mot HPV-relatert livmorhalskreft hos jenter gjennom smittebegrensning samt for å forebygge annen HPV-relatert kreft, som også rammer menn.

Trolig var diskusjonen i Prioriteringsrådet  torsdag den siste av flere runder før Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer seg for om også gutter skal inngå i vaksinasjonsprogrammet med HPV-vaksine.

Problemstillingen har vært gjenstand for diskusjon og utredning over flere år: I 2011 fikk Kunnskapssenteret i oppdrag av Folkehelseinstituttet (FHI) å systematisere kunnskap på området.

Kunnskapssenterets rapport kom i januar 2015 og konkluderte med at prisen på vaksinen avgjør om det er kostnadseffektivt å innlemme gutter i barnevaksinasjonsprogrammet.

Folkehelseinstituttet ønsket å gjøre en egen gjennomgang i tillegg og nedsatte en arbeidsgruppe i fjor. Denne gruppen konkluderte i vinter med at gutter bør tilbys HPV-vaksine.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

ÅRSRAPPORT FOR KVALITETSREGISTERET

– Mindre overbehandling av prostatakreft

John-Aren Røttingen i Forskningsrådet

NY SENTERORDNING FRA FORSKNINGSRÅDET

Norges første kliniske forskningssenter til Bergen2

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!