Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Spørsmålet om HPV-vaksinering av gutter har gått på rundgang hos helsemyndighetene, nå sist hos Prioriteringsrådet, som anbefaler at den innføres - men at prisen må forhandles ned.

Spørsmålet om HPV-vaksinering av gutter har gått på rundgang hos helsemyndighetene, nå sist hos Prioriteringsrådet, som anbefaler at den innføres - men at prisen må forhandles ned. Foto: Colourbox

Ja fra Prioriteringsrådet - trolig siste runde om HPV-vaksine til gutter

Prioriteringsrådet mener at HPV-vaksine også kan tilbys gutter gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Annons:

Hvorvidt også gutter skal tilbys HPV-vaksine har vært diskutert og utredet i flere år.

Må være kostnadseffektivt
Etter at daværende Kunnskapssenteret og også Folkehelseinstituttet på hver sin kant har utredet spørsmålet, fikk Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten  (Rådet) i oppdrag å vurdere spørsmålet.

Rådet sa torsdag ja, gitt en tilfredsstillende kostnadseffektivitet for hele HPV-programmet:

– Det omfatter vaksinekostnad og kostnad til gjennomføring av vaksinasjonene i kommunene. Det er en klar forutsetning at det framforhandles en akseptabel pris på vaksinen. Formålet er å gi individuell beskyttelse mot HPV-relatert kreft også for menn som har sex med uvaksinerte kvinner, menn som har sex med menn, redusere mengden HPV i befolkningen og eventuelt redusere forekomsten av kjønnsvorter, skriver Rådet i sitt vedtak.

Rådet ber også Folkehelseinstituttet vurdere om det er faglig fornuftig og forsvarlig å legge om programmet slik at det tilbys to vaksinedoser - og ikke tre - både til jenter og gutter.

De viser til at kunnskapsgrunnlaget om vaksinens effekt på HPV-relaterte kreftformer hos menn er mangelfullt, og skriver at de forutsetter at en eventuell omlegging av barnevaksinasjonsprogrammet gjøres slik at ytterligere kunnskap om vaksinens effekter kan framskaffes.

 Siste runde
HPV-vaksinering ble innlemmet i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 2009, som et tilbud til 11-12 år gamle jenter.

I lang tid har det også vært diskutert om gutter bør tilbys HPV-vaksine gjennom barnevaksineprogrammet for å øke beskyttelsen mot HPV-relatert livmorhalskreft hos jenter gjennom smittebegrensning samt for å forebygge annen HPV-relatert kreft, som også rammer menn.

Trolig var diskusjonen i Prioriteringsrådet  torsdag den siste av flere runder før Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer seg for om også gutter skal inngå i vaksinasjonsprogrammet med HPV-vaksine.

Problemstillingen har vært gjenstand for diskusjon og utredning over flere år: I 2011 fikk Kunnskapssenteret i oppdrag av Folkehelseinstituttet (FHI) å systematisere kunnskap på området.

Kunnskapssenterets rapport kom i januar 2015 og konkluderte med at prisen på vaksinen avgjør om det er kostnadseffektivt å innlemme gutter i barnevaksinasjonsprogrammet.

Folkehelseinstituttet ønsket å gjøre en egen gjennomgang i tillegg og nedsatte en arbeidsgruppe i fjor. Denne gruppen konkluderte i vinter med at gutter bør tilbys HPV-vaksine.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

SYKEHUSENE INNFRIR IKKE HØIES PAKKEFORLØPS-KRAV

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen1

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!