Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

DELER BEKYMRING: Helsetilsynets direktør Jan Fredrik Andresen og pasientombud Anne-Lise Kristensen deler bekymringen om de lange saksbehandlingstidene på helsesaker.

DELER BEKYMRING: Helsetilsynets direktør Jan Fredrik Andresen og pasientombud Anne-Lise Kristensen deler bekymringen om de lange saksbehandlingstidene på helsesaker. Foto: Arkiv/Pasientombudet

Helsesaker hoper seg opp - Helsetilsynet og pasientombud bekymret

Både Statens helsetilsyn og pasientombudet i Oslo og Akershus er bekymret for konsekvensene av den lange behandlingstiden på helsesaker hos Fylkeslegen i Oslo og Akershus.

Annons:

Som Dagens Medisin skrev forrige uke, så er antallet saker i kø hos helseavdelingene hos fylkesmannen stor.


Les mer: Bruker måneder på å behandle helsesaker

Pasientombudet: – Flere saker har ligget i over et år
– Vi ser at i det absolutte flertallet av sakene så er saksbehandlingstiden mye lengre enn veilederen for saksbehandlingstid anbefaler. Fylkesmannen skyver stadig på fristene, og de signaliserer selv at de har en utfordring med saksbehandlingstiden, sier Anne- Lise Kristensen som er pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombud i Oslo

– På helsesiden ser vi at det er en saksbehandlingstid på mellom seks og 19 måneder. De fleste har en behandlingstid på mellom 11 og 13 måneder.

“Lang saksbehandlingstid er i en del saker en klar utfordring med tanke på pasientsikkerheten.”

- Jan Fredrik Andresen, Statens helsetilsyn

Kristensen bekrefter at det er såkalte rettighetssaker – saker der pasienter har rett til nødvendig helsehjelp i pasient- og brukerrettighetsloven, som det er knyttet størst bekymring til, og hvor det har hopet seg mye opp, sier Kristensen.

 – Rettighetssakene, som har en anbefalt saksbehandlingstid på maks tre måneder, tar nå sju måneder. Flere saker har ligget i over et år, sier Kristensen.

– Vi er alvorlig bekymret for rettsikkerheten til pasientene. Vi tror de gjør hva de kan, men dette er et ressursspørsmål. Det kommer stadig flere saker og det er ikke bemanning nok, sier hun.


Helsetilsynet: – Vi følger med
Også direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn sier de er bekymret, og at det er for lang behandlingstid hos flere fylkesmenn.

– Statens helsetilsyn er bekymret for lang saksbehandlingstid hos fylkesmennene. Vi følger med på saksbehandlingen hos alle fylkesmennene. Avvik fra kravene til saksbehandlingstid tas opp med de aktuelle embetene, slik at vi får en drøfting av hvilke tiltak som fylkesmennene planlegger for å bringe saksbehandlingen innenfor de frister som er fastsatt.

 Statens helsetilsyn har gitt veiledning i prioriteringsutfordringene og om hvilken rekkefølge ulike saker skal håndteres i.

 – Høyeste prioritet har hendelsesbaserte tilsynssaker og rettighetsklager hvor det er viktig å gripe inn raskt, klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A hvor det er av spesiell betydning for brukeren at saken behandles raskt og gjennomgang/overprøving av tvangstiltak etter pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, sier Andresen.

 – Lang saksbehandlingstid er i en del saker en klar utfordring med tanke på pasientsikkerheten.


Fylkesmann og fylkeslege vil ikke uttale seg
Som Dagens Medisin har skrevet, vil ikke fungerende fylkeslege Petra Turet Olsen kommentere saken overhode overfor Dagens Medisin.

Heller ikke fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vil uttale seg.

– Svarstad Haugland kommer ikke til å kommentere kapasitetsproblemene, sier kommunikasjonssjef Liv Ødegaard hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 – Hvorfor ikke?

– Fordi hun vil ta dette internt.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Dr S 20.05.2016 16.09.33

  Situasjonen er skammelig og uttrykk for at norsk offentlig forvaltning ikke kan passe seg selv og at ingen er satt til å passe den - eller bryr seg. Det er all grunn også å vurdere kritisk også det som omsider kommer ut av et slikt system! Ansattes, pasienters og etterlattes rettsikkerhet er IKKE ivaretatt.

Nyheter fra startsiden

HELSEKLAGE STREVER FORTSATT MED LANG SAKSBEHANDLINGSTID

Klagesaker må vente i opptil 2,5 år på behandling

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Høie om LIS-krisen: – OUS har ansvaret7

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

– For dårlig samhandling bidrar til unødige reinnleggelser10

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

Bare 1 av 6 helsepersonell oppgir bierverv2

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Ap-politiker: – Bent Høie må på banen9

550 LIS-LEGER VED OUS KAN STÅ UTEN JOBB

– OUS må selv rydde opp3

LEGER I SPESIALISERING VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS:

– Halvparten av LIS-legene risikerer å miste jobben8

550 LIS-LEGER KAN STÅ UTEN JOBB

OUS: – Vi skviser ikke ut leger1

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILLIONER

Har fortsatt tillit til Sykehuspartners direktør13

3200 kvinnelige leger og medisinstudenter bak opprop

Slår alarm om seksuell trakassering i norsk helsevesen8

IKT-SKANDALEN I HELSE SØR-ØST

Sykehuspartner skjulte 333 millioner3

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILL.

– Helt utilgivelig9

Klar for finalen i sangkonkurransen

Medisinstudent kan vinne The Voice

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!