Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

EGENANDEL: Det har kommet kraftige reaksjoner på at pårørende har blitt avkrevd egenandel for frakt av døde til sykehus for obduksjon.

EGENANDEL: Det har kommet kraftige reaksjoner på at pårørende har blitt avkrevd egenandel for frakt av døde til sykehus for obduksjon. Foto: AHUS

Stopper praksis med egenandel til obduksjon

Pårørende skal ikke lenger kreves for egenandel ved frakt av døde til obduksjon. Men enn så lenge er dette bare en midlertidig stans i praksisen.

Annons:

Som Dagens Medisin har skrevet, førte en endring i praksis til at pårørende måtte betale egenandel for frakt av avdøde til obduksjon.

Les mer: Stille om «likavgift», krever svar

Både fagfolk og representanter for samtlige partier i Stortingets helse- og omsorgskomite har reagert kraftig på praksisen, som startet da den nye obduksjonsloven trådte i kraft fra 1.januar i år.

Les også: «Uakseptabelt», «Har ikke ord», «Meningsløs dødsskatt»

Også Legeforeningen stilte krav om at helseministeren måtte ordne opp i dette.  

Det kom fram at begravelsesbyråer hadde problemer med å få dekket hele transportregningen i forbindelse med kjøring til obduksjon, og regningen ble da lagt på de pårørende.

Det var da den nye obduksjonsloven trådte i kraft, at denne praksisen startet. Målet med loven er å øke antall obduksjoner i Norge.

- Midlertidig
Etter at Dagens Medisin skrev om saken i mars, sa Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet at de skulle se på saken.

Lite har skjedd i saken, men på spørsmål fra Krf-representant Olaug Bollestad, om hva helseministeren har tenkt å foreta seg i denne saken, svarer helseminister Høie at man nå stanser praksisen midlertidig.

I sitt skriftlige svar i Stortinget skriver Høie:

– Jeg holder fast ved at det er et mål å øke antallet medisinske obduksjoner og at det er viktig at obduksjon vurderes ved alle dødsfall.

– Vi er blitt gjort oppmerksom på at noen mener at det har skjedd en praksisendring i Arbeids- og velferdsetaten som medfører at begravelsesbyråer kan oppleve problemer med å få dekket hele transportregningen i forbindelse med kjøring til obduksjon. Arbeids- og sosialdepartementet har derfor midlertidig stanset Arbeids- og velferdsetatens behandling av krav om dekning av utgifter til båretransport i forbindelse med obduksjoner.

– Det er ikke ønskelig at de etterlatte skal påføres kostnader som følge av en obduksjon. I samarbeid med arbeids- og sosialministeren vurderer jeg derfor endringer i reglene for dekning av utgifter til båretransport ved obduksjon og eventuelle budsjettkonsekvenser som følge av en slik endring.

Slik fungerer det i dag, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet:

 • Det er folketrygden som dekker utgiftene til båretransport hvis transportavstanden fra dødssted til gravstedet overstiger 20 kilometer.

 • Det gjøres fradrag for en egenandel som utgjør 10 prosent av full gravferdsstønad, som nå er 2208 kroner.

 • Utgifter til båretransport ved medisinsk obduksjon dekkes også av folketrygden etter de samme reglene. Det er ikke en særskilt egenandel knyttet til båretransport ved obduksjon. Det er transporten under ett, fra dødssted via obduksjonssted til gravsted, som skal vurderes opp mot 20 kilometer-grensen og eventuelt fratrekkes egenandel.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Byråkrat 12.05.2016 12.34.23

  Ved henting utenfor tettbygd strøk vil det også tilkomme et fradrag svarende til 50% av normalfradraget for transporten mellom dødssted og obduksjonssted. Om gravstedet ligger innenfor tettbygd strøk og mindre enn 20 km fra obsuksjonssted tilkommer ingen ekstra egenandel.

Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat