Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

VANSKELIG Å SELGE: – Det kan hende at vi får problemer med å selge til befolkningen at to grupper med samme type kreft er ulike, fordi den ene har en biomarkør som den andre ikke har, uttalte helseøkonom Jon Magnussen under debattmøtet DM Arena om helseøkonomi.

VANSKELIG Å SELGE: – Det kan hende at vi får problemer med å selge til befolkningen at to grupper med samme type kreft er ulike, fordi den ene har en biomarkør som den andre ikke har, uttalte helseøkonom Jon Magnussen under debattmøtet DM Arena om helseøkonomi. Foto: Per Corneliussen

– Persontilpasset medisin utfordrer likhetstankegangen

Det kan bli vanskelig å overbevise befolkningen om at pasienter med samme type kreft skal få ulik tilgang til behandling, mener helseøkonom.

Annons:

OSLO/DIAKONHJEMMET: Persontilpasset medisin kommer til å utfordre tankegangen om likebehandling, som hittil har vært rådende i prioriteringen av helsetjenester i Norge. Det mener professor i helseøkonomi Jon Magnussen ved NTNU.

Helseøkonomen eksemplifiserer problemstillingen med kreftlegemidler som har god effekt på enkelte pasienter, men som har liten eller ingen effekt på flertallet.

– Dette utfordrer vår tankegang om hva som menes med likhet. Frem til i dag har vi hatt en måte å forstå likhet på, som sier at alle som har den samme sykdommen er like. Det kan hende at vi får problemer med å selge til befolkningen at to grupper med samme type kreft er ulike, fordi den ene har en biomarkør som den andre ikke har, uttalte Magnussen under debattmøtet DM Arena om helseøkonomi tirsdag.

Krav til politikere
– Jeg tror ikke det er noe som slår an i det brede laget av folket, å si at de som har den ene biomarkøren skal få behandling, og de som har den andre biomarkøren ikke skal få behandling. I alle fall ikke når dette trolig vil være såpass upresist at det vil være sannsynligheter knyttet til begge gruppene.

Ifølge Magnussen vil denne utfordringen stille strenge krav til politikerne som vedtar prioriteringskriteriene, om at de er lojale mot kriteriene etter at de er innført:

– Det kommer ikke til å ta lang tid før den første personen er på TV2, som ikke får behandling fordi legen sier at en bestemt biomarkør ikke er til stede.

Nytt fond – samme penger
Helseøkonomen ytret seg dessuten kritisk til forslag om å opprette fond – på siden av sykehusbudsjettene – for å finansiere kostbare legemidler.

– Det finnes ikke noe som er på siden av sykehusbudsjettet, for det er akkurat de samme ressursene. De pengene man bruker på siden av sykehusbudsjettet, kunne også vært brukt til andre velferdstjenester. Det å fondsfinansiere legemidler, betyr egentlig ikke annet enn at man ikke legger de samme kriteriene – nytte, ressursbruk og alvorlighet – til grunn for disse legemidlene, uttalte Magnussen.

Ny stortingsmelding
Magnussen ledet utvalget som i fjor høst leverte rapporten «På ramme alvor», som tok for seg begrepet «alvorlighet» i helseprioriteringsspørsmål.

Denne rapporten ble bestilt av helseminister Bent Høie (H) etter at statsråden gikk bort fra kriteriet «helsetap» i utredningen «Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten» fra 2014. Helseministeren ventes å legge frem sin stortingsmelding om prioritering før sommeren.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

SYKEHUSENE INNFRIR IKKE HØIES PAKKEFORLØPS-KRAV

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen1

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!