Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde

Foto: Lasse Moe

Sier ja til BRAF- og MEK-hemmerne

Det bestemte Beslutningsforum om medisinen for føflekk-kreft med BRAF-mutasjon.

Annons:
VERKTØY: – Som andrelinjebehandling er dette et viktig verktøy for de som har BRAF-mutasjon. Det er også allerede noen som har aggressiv sykdom som trenger dette med en gang, sier Marta Nyakas, overlege ved kreftsenteret på utprøvingsenheten ved Radiumhospitalet.
Foto: Per Corneliussen

Beslutningsforum sa i dag ja til kombinasjonsbehandlinger med BRAF- og MEK-hemmere, for behandling av føflekk kreft med BRAF V600-mutasjon.

Behandlingen var foreslått som et andrelinjealternativ for pasientene som har metastatisk føflekk-kreft og har positiv BRAF-mutasjon.

Rabatt
Ifølge Kunnskapssenteret måtte det offentlige helesevesenet fremforhandle en rabatt på 64 prosent for at behandlingen skal være kostnadseffektiv per kvalitetsjusterte leveår (QALY).

- Fikk dere en god rabatt, eller har dere strukket grensen for hva dere er villig til å betale?

- Vi har ikke strukket grensen. Det er dyrt, men ikke slik at det går over vår grense, sier lederen av Beslutningsforum, Lars Vorland, som ikke vil kommentere rabattstørrelsen, men sier at de har "lagt SLV sine vurderinger til grunn".

BRAF-hemmere alene har vært i bruk siden 2012 og Vorland sier det derfor var naturlig å godkjenne dette i dag.

– Vi anbefaler å bruke kombinasjonsbehandlingen fordi da utsettes pasientens resistensutvikling, sier han.

BRAF- OG MEK-hemmere

BRAF- og MEK-hemmerne virker på tumorceller med en aktiv BRAF-mutasjon, for å hemme signalveien MAPK, inne i tumorcellen, på to forskjellige punkter. Dermed hemmer behandlingen ukontrollert celledeling og cellevekst.

MEK-hemmerne brukes i kombinasjon med BRAF-hemmeren for å utsette resistensutvikling og redusere bivirkninger.  

Tre forskjellige kombinasjonsbehandlinger:
Dabrafenib, BRAF-hemmer (Tafinlar) og trametinib, MEK-hemmer (Mekinist).

Vemurafenib, BRAF-hemmer (Zelboraf) og kobimetinib, MEK-hemmer (Cotellic).

Marta Nyakas forteller at det finnes en siste kombinasjonsbehandlinge som er under utvikling:

– Den siste som ikke er godkjent enda, men hvor vi holder på med fase-3 studien, er encorafenib (BRAF-hemmer) og binimetinib (MEK-hemmer).

(Kilde: Marta Nyakas / ONKONYTT, 11.FEB - 2015)

Les også: Behandling av saken ble utsatt ved forumets forrige møte, i mars

Les hva onkolog Marta Nyakas uttalte da legemiddelet var på sakslisten: – Det vi står igjen med nå er BRAF-behandling alene, som er et dårligere alternativ

– Dyr medisin
BRAF-kombinasjonsbehandlingene ble allerede evaluert i Kunnskapssenterets fullstendige metodevurdering av inoperabel eller metastatisk føflekk-kreft i november, 2015. Uten prisreduksjon er kombinasjonsbehandlingen med BRAF- og MEK-hemmere estimert til å være dyr.

– Vi håper at legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) har kommet frem til en pris, som anses som rimelig av begge parter, sa onkolog Marta Nyakas, overlege ved kreftsenteret på utprøvingsenheten ved Radiumhospitalet til Dagens Medisin, før helgen.

Viktig behandlingsalternativ
– Jeg håper at de godkjennes. Vi bruker immunterapi i førstelinje. Som andrelinjebehandling er dette et viktig verktøy for de som har BRAF-mutasjon. Det er også allerede noen som har aggressiv sykdom som trenger dette med en gang, sa Nyakas til Dagens Medisin.

Aktuelle for halvparten
Nyakas viser til at 322 pasienter som hadde føflekk-kreft med metastaser døde i 2014.

– Om lag halvparten av de var aktuelle for BRAF-behandlinger, sier hun.

Overlegen har forsket på flere alternativ av BRAF- og MEK-hemmere. Hun presiserer at kombinasjonsbehandlingene utelukkende er for melanompasienter, og at det er ikke snakk om å behandle flere pasientgrupper med medikamentene.

Hemmer signal og resistens
Beslutningsforum behandlet i dag to alternative kombinasjonsbehandlinger, en av legemiddelprodusenten Roche og en fra Novartis.

Forumet opplyser at det etter prisforhandlingene er dabrafenib (Tafinlar) og trametnib (Mekinist) som har best pris og skal brukes. Dersom det blir prisendringer, skal kombinasjonensbehandlingen med den laveste prisen brukes.

– Dersom begge selskapene har lagt seg på omtrent samme pris, så blir forhåpentlig begge kombinasjonene godkjent. Vi vil gjerne ha begge variantene fordi de har litt forskjellig bivirkningsprofil, sier Nyakas.

Hver av kombinasjonsbehandlingene består av to legemidler. BRAF-hemmeren brukes for å hemme MAPK-signalveggen i tumoren, mens MEK-hemmeren brukes for å forhindre resistensutvikling hos pasienten til BRAF-hemmeren, slik at en kan bruke behandlingen lenger.

 

Interessekonflikt: Marta Nyakas opplyser at hun har deltatt i studier på tre medikamentkombinasjoner av BRAF- og MEK-hemmere.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!