Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

USIKKER: – Rapporten er et godt arbeid, men jeg er usikker på om den tilfører merverdi i en praktisk klinisk hverdag, sier overlege Kjell-Morten Myhr.

USIKKER: – Rapporten er et godt arbeid, men jeg er usikker på om den tilfører merverdi i en praktisk klinisk hverdag, sier overlege Kjell-Morten Myhr. Foto: Marit Hommedal

– Ikke praktisk anvendelig for klinikere

– Kostnadsanalyser som sammenligner første- og andrelinjebehandling har liten praktisk verdi for klinikere, sier nevrolog.

Annons:

Denne måneden publiserte Kunnskapssenteret metodevurderingen av legemidler for behandling av multippel sklerose (MS).

Rapporten som ikke rakk Legemiddelinnkjøpssamarbeidsmøtet for MS-legemidler i januar.

Overlege og professor Kjell-Morten Myhr ved Haukeland universitetssjukehus, synes det er lite hensiktsmessig at rapportens kostnadseffektivitetsanalyser sammenligner legemidler fra først- og andrelinjebehandling.

– Jeg har tatt en grundig titt på rapporten. Den er stor, har mange forskjellige delanalyser. Rapporten er et godt arbeid, men jeg er usikker på om den tilfører merverdi i en praktisk klinisk hverdag, sier Myhr.

UTYDELIG SKILLE: – I klinisk praksis er det ikke et tydelig skille mellom første- og andrelinjebehandling, sier Elisabeth Couto i Kunnskapssenteret.
Foto: Per Corneliussen


– Ikke praktisk anvendelig
– Kostnadsanalysene har ikke tatt hensyn til om medikamentene brukes som førstelinje eller andrelinjebehandling. Det er ikke praktisk anvendelig for klinikere å sammenligne eksempelvis interferon beta-1b, natalizumab, fingolimod og alemtuzumab, påpeker overlegen.

Myhr forklarer at å eksempelvis trekke frem et førstelinjemedikament som mer kostnadseffektivt enn et andrelinjemedikament har lite for seg, fordi en gjør kliniske beslutninger på bakgrunn av indikasjon i forhold til pasientens sykdomsutvikling under førstelinjebehandling.  

– Det er ikke slik en gjør valg i en praktisk klinisk hverdag. Vi velger ikke førstelinjemedikamenter i stedet for andrelinjemedikamenter, men omvendt, på grunn av terapisvikt under førstelinjebehandling. 


Spesialistgruppen må vurdere
Myhr forteller at LIS-spesialistgruppen nå må diskutere hvilke hensyn de skal ta som følge av rapporten.

– Kostnadsanalysen og forholdet mellom de forskjellige medikamentene var ikke overraskende. Nå må vi diskutere rapporten i LIS-gruppen og finne ut hvordan den kan nyttes inn i praktisk klinisk informasjon, sier Myhr.

– Jeg tror ikke rapporten får stor innvirkning på praksisen til oss som er aktive innen norsk MS-behandling. Det er rene medisinske indikasjoner som påvirker hvordan vi velger å behandle med eventuelt avvik fra LIS-anbefalinger. Men den kan være nyttig for økonomi- og administrasjonsansvarlige ved sykehusene, siden den illustrerer godt at eksempelvis noen behandlinger har dyre oppstartskostnader, men som på sikt kan lønne seg å prioritere, sier Myhr.

Han viser til at eksempelvis et legemiddel som alemtuzumab kom godt ut i kostnadsanalysene, selv om det har dyre engangskostnader ved oppstart av behandling, fordi det på sikt kan bli rimeligere dersom en ikke trenger mange oppfølgingsbehandlinger. 


Kunnskapssenteret: – Ikke tydelig skille
Kunnskapssenteret svarer følgende om hensikten ved å sammenligne første- og andrelinjebehandling:  

– Vår rapport oppsummerer det publiserte kunnskapsgrunnlaget for MS-medisiner og er basert på hvordan kliniske studier på MS-medisiner er gjennomført. Disse kliniske studiene sammenligner første- og annenlinjebehandling, og en blanding av pasienter hvor noen ikke hadde blitt behandlet med MS-medisiner, mens andre hadde mottatt førstelinjebehandling, svarer Elisabeth Couto som har jobbet med metodevurderingen ved Kunnskapssenteret, i en e-post til Dagens Medisin.

– I klinisk praksis er det ikke et tydelig skille mellom første- og andrelinjebehandling. Alemtuzumab er godkjent for bruk som førstelinjebehandling, selv om medisinen brukes mest i andrelinjebehandling. Imidlertid brukes alle dagens andrelinjepreparater også som førstelinjebehandling ved svært aktiv sykdom, sier hun.


Venter på Bestillerforum
Rapporten på MS-legemidler var etterlengtet under Legemiddelinnkjøpssamarbeid-møtet (LIS) for MS-legemidler i januar, da spesialistgruppen kom med sine anbefalinger for hva slags legemidler som bør brukes i det offentlige. Lederen for LIS, Torfinn Aanes, kunne derfor ikke utelukke at de måtte gjøre en ny anbudsrunde på bakgrunn av metodevurderingen.

LIS venter nå på om Bestillerforum vil be om et nytt anbud.

– Rapporten er levert til de som har bestillt rapporten, fra Kunnskapssenteret til Bestillerforum. Forumet med fagdirektørene vil behandle denne rapporten. Vi avventer deres tilbakemelding, på om vi vil gjøre en ny mini-konkurranse blandt de som var med i anbudskonkurransen, sier Anne Helen Ognøy, farmasøytisk rådgiver i LIS.

Interessekonflikter: Kjell-Morten Myhr har deltatt som rådgiver, mottatt reisestøtte eller foredragshonorar fra Novartis Norway, Biogen Idec, Genzyme, Roche, Bayer, Novartis, Merck-Serono, Sanofi-Aventis, Pronova Biocare og Norsk MS-forbund.
Han sitter i forskningsutvalget i Norsk MS-forbund, the Multiple Sclerosis International Federation, er styremedlem i ECTRIMS, medlem av LIS-MS-Spesialist gruppe og sitter i styret for arbeidsgruppen som reviderer nasjonale MS-retningslinjer i Helsedirektoratet.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!