Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Legeliv: – Nøkkelen er samarbeid

– Som ansatt har man et ansvar for å gjøre lederne oppmerksomme på problemer, skriver Guttorm Brattebø.

Annons:

Guttorm Brattebø, avdelingsoverlege og sjef for Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland

Noe av det trivelige med å arbeide innen prehospital akuttmedisin, er at man treffer så mange kjekke kolleger og andre samarbeidspartnere. Som oftest er samarbeidet godt, men noen ganger kan det være mer krevende, ofte grunnet knappe ressurser. Dette er vi vant med i helseforetakene, men det er jo heller ikke slik at man «svømmer i melk og honning» i kommunene.

Nylig var jeg med på et møte der ordførere og kommuneoverleger møtte helseforetaket og diskuterte de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus. En aktuell problemstilling nå som den nye NOU-en «Først og fremst» er på høring.

VIKTIG KJEDE. Våre ambisiøse helsepolitiske målsettinger sier at befolkningen skal ha et likt helsetilbud, uavhengig av blant annet geografi og sosial status. Dette er utfordrende i vårt langstrakte og grisgrendte land. For å oppnå målene, har vi for eksempel etablert en landsdekkende og godt utbygd luftambulanseordning. Denne er kostbar, men gjør at mange pasienter kan nyte godt av avansert og tidskritisk behandling. Men den kan ikke erstatte eller redusere kravene til de andre delene av den akuttmedisinske kjede.

Grunnleggende og god førstehjelp er alltid grunnlaget for videre effektiv og avansert behandling. I Norge har en ganske stor del av befolkningen gjennomgått førstehjelpsopplæring, eksempelvis i skolen, speideren eller i Forsvaret. Mange er også helsefaglig utdannet, og undersøkelser har dokumentert evne til å yte slik hjelp ved behov. Også vanlige folk bryr seg.

BINDELEDDET. I kjeden som skal redde liv, er det en annen viktig del som skal danne bindeleddet mellom lekfolks førstehjelpsinnsats og den profesjonelle akuttmedisinske behandling som ambulanse- og luftambulansetjenesten skal yte: De kommunale tjenestene.

Både den nye akuttmedisinforskriften og NOU-en slår fast at siden kommunal legevakt, fastleger og pleie- og omsorgstjenestene jo er på plass i kommunene hele tiden, bør de utnyttes optimalt. I tillegg kommer ressurser som brannvesen og andre i en eller annen type vakttjeneste. Flere kommuner har laget lokale systemer for å utnytte ressursene i situasjoner der ambulansetjenesten er opptatt og dermed har lang responstid. Det kunne tenkes at avstanden til nærmeste by eller sykehus ville være den viktigste forklaringsfaktoren for i hvilken grad en gitt kommune er opptatt av dette, men den store variasjonen synes å bero på andre forhold.

FORSKJELLENE. Er det om vi synes at «glasset er halvfullt eller halvtomt», som avgjør om vi ser muligheter fremfor problemer? Dette er noe vi kjenner igjen fra helseforetakene, med avdelinger som i utgangspunktet burde være ganske like – med samme bemanning og knappe ressurser) – i virkeligheten kan være ganske forskjellige. Det ene stedet kan de ansatte være tilsynelatende fornøyde med både arbeidsmiljø og oppgaver, og med lavt sykefravær, mens den andre enheten sliter med mye fravær, lite engasjement og misnøye.

Noen vil hevde at forskjellen skyldes ulike ledere, og betydningen av god ledelse er få uenige om. Likevel er det et poeng at man som ansatt også har et ansvar for å gjøre lederne oppmerksomme på problemer og å foreslå løsninger.

ENDRINGSNØKKEL. Blant ansatte finnes det personer med ressurser som kan være nøkkel til endring, men disse kan føle seg ubetydelige eller bli overdøvet av andre mer høyrøstede og mindre tilfredse kolleger. Som nyansatt husker vi at det ikke alltid er så lett å si fra eller komme med forslag om man blir møtt med at «Her gjør vi det slik vi alltid har gjort det».

Hvordan skal vi da få til forbedring?

Det eneste vi vet, er at noe må endres for å få til en forbedring, selv om ikke enhver endring medfører en forbedring.

SAMSPILL. Det er i dette spennende området at mulighetene også ligger. Det er jo artig å prøve noe nytt, som å forsøke å kopiere andre som tilsynelatende har lyktes med noe vi ikke har fått til.

Innovasjon er også det siste tilskuddet på listen over de oppgaver vi som helsevesen skal levere. I vår del av samfunnet er det kanskje mer det å finne opp nye måter å gjøre ting på, enn å finne opp nye «dingser» som kan selges. Men siden ressursene er begrenset, er mulighetsrommet forholdsvis snevert, dog ikke mindre enn at noen altså har klart å få til mer enn andre.

Nøkkelen er samarbeid, og klarer vi å bedre det, ja da vil kjeden som redder liv, bli enda sterkere. Dette er oppgaven vår, og om vi samtidig klarer å ha det gøy, må det jo kunne bli bra.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!