Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

OPPGITT: – Spekter har mistet all troverdighet i likestillingsspørsmål, mener leder Christer Mjåset i Yngre legers forening.

OPPGITT: – Spekter har mistet all troverdighet i likestillingsspørsmål, mener leder Christer Mjåset i Yngre legers forening. Foto: Per Corneliussen

Ylf: Gravid lege pålagt å jobbe vakt inntil ni timer

Yngre legers forening sier – stikk i strid med det Spekter hevder – at gravide leger ikke får tilrettelegging av arbeidet, slik loven sier.

Annons:

Nylig fikk en gravid lege i spesialisering (LIS) beskjed om at hun er pålagt å jobbe vakt i inntil ni timer.

«Spill for galleriet»
Leder Christer Mjåset i Yngre legers forening (Ylf) mener Arbeidsgiverforeningen Spekter ikke har noen troverdighet igjen i likestillingsspørsmål.

Bakgrunnen er en dom i Arbeidsretten, som fastslo at gravide leger ikke har rett til automatisk vaktfritak i siste trimester.


Nylig sa Spekter-direktør Anne Kari Bratten til Dagens Medisin at om gravide opplever at arbeidsgiver ikke tilrettelegger for dem, kunne legene ta personlig kontakt med henne. Men så enkelt er det ikke, mener Mjåset:

– Saken er at de fleste gravide ønsker å jobbe. At Bratten går ut og sier at man kan ringe henne personlig dersom arbeidsgiver ikke tilrettelegger for dem, er bare et spill for galleriet, sier Mjåset. 

– Vi har femten år med lovstridig praksis overfor gravide leger i helseforetakene, og sak på sak å vise til. Vi har også flere eksempler på at det ikke nytter å gå til Spekter: I saken fra St. Olavs Hospital som utløste arbeidsrettssaken før jul, nektet arbeidsgiver å tilrettelegge for en gravid lege i spesialisering. Spekter fikk tilbud om å ordne opp, men ønsket det ikke.

“Spekter har ingen troverdighet igjen i likestillingsspørsmål etter denne saken”

- Christer Mjåset


Pålagt å jobbe
– Bratten sier at gravide som trenger det, fortsatt skal få tilrettelagt arbeidet?

– Dette viser at hun ikke forstår hva som skjer i helseforetakene. Samme dag som oppfølgingsløftet hennes kommer, ser vi at det Ylf hele tiden har hevdet, faktisk skjer: En leder sender en epost til en LIS-lege, der lederen stadfester at gravide i siste trimester er pålagt å jobbe vakt i inntil ni timer, i dette tilfellet fram til midnatt. Hun bes sykmelde seg om hun ikke makter å stille, men det bemerkes at dette vil medføre forlenget spesialiseringstid.

– LIS-en ønsker forståelig nok ikke at vi tar kontakt med Bratten for å løse saken, ei heller vil hun stå frem. Det vil være å gå forbi egen leder, og hun frykter dette vil få konsekvenser for ansettelsesforholdet.

Dette er saken

Tvistesaken som gikk for Arbeidsretten, handlet om i hvilken grad gravide leger i siste trimester av svangerskapet har rett til vaktfritak etter overenskomstens del A2 § 3.6.4 mellom Legeforeningen og Spekter.

Spekter mener bestemmelsen ikke gir rett til vaktfritak, kun en daglig arbeidstid som ikke overstiger ni timer.

Legeforeningen mener gravide i siste trimester har rett til å bli fritatt for vaktarbeid hvis den gravide ønsker det.
– Dommen fastslo at gravide leger ikke har rett til vaktfritak.


Toppen av isfjellet?
Dagens Medisin har sett epostutvekslingen mellom den gravide LIS-legen og hennes leder.

– I løpet av den ene uken debatten har stått, har vi allerede fått to slike saker fra gravide leger, men vår registrering vil ganske sikkert bare være toppen av et isfjell.


– Hva gjør Ylf nå?
– I første omgang må vi ta tak i hver enkelt sak og følge dem opp. Samtidig er det viktig å konfrontere elefanten i rommet her: For hvorfor har Spekter latt en sånn rettsak gå gjennom dersom de ikke ønsker å innskrenke rettighetene til gravide leger? Spekter har som nevnt hatt et utall av muligheter til å løse dette på andre måter. Mange er provosert over at man behandler gravide slik. Det er den brede støtten vi har fått, et tegn på.


Twitter-protest
Nylig protesterte et stort legekorps leger på Twitter, og la ut bilder av seg selv med pute på magen, under emneknaggen #velkommenpåvakt.

– Bratten mener dere kunne ha snakket med Spekter i stedet for denne kampanjen?

– Spekter har ingen troverdighet igjen i likestillingsspørsmål etter denne saken, sier Mjåset.

«KAN IKKE KLANDRE SPEKTER»: – Det var Legeforeningen selv som brakte denne saken inn for Arbeidsretten, sier direktør Anne Kari Bratten.
Foto: Pressefoto, SpekterSpekter: – Legeforeningen avviser samarbeid


– Jeg har aldri fått en eneste henvendelse fra Christer Mjåset, sier direktør Anne Kari Bratten i Spekter.


– Spekter har invitert Legeforeningen til et samarbeid for å oppklare misforståelser rundt denne saken, noe de har avvist. Vi tar til etterretning at Mjåset velger å presentere en enkeltsak vi ikke er kjent med, for deretter å kommunisere sitt syn på Spekter og meg gjennom Dagens Medisin – fremfor å ta dette opp direkte med oss slik vanlig praksis er blant partene i arbeidslivet, og slik avtaleverket mellom oss forutsetter, sier Spekter-direktør Anne Kari Bratten.


– Vil ta nok et initiativ
– Jeg har aldri fått en eneste henvendelse fra Christer Mjåset.

– Vi vil imidlertid nok en gang ta et initiativ overfor Legeforeningen. Én av de åpenbare misforståelsene som må oppklares en gang for alle, er at det ikke var Spekter som brakte denne saken inn for Arbeidsretten. Det var det faktisk Legeforeningen selv som gjorde. At en enstemmig Arbeidsrett ikke ga Legeforeningen medhold for sitt syn, kan de da ikke klandre Spekter for, sier hun.


Vil minne foretakene om plikt
– Vi har for sikkerhets skyld minnet alle helseforetakene om plikten til å tilrettelegge for gravide arbeidstakere, sier Bratten.

Kommentarer

 • Antisthenes Kynos 17.02.2016 09.33.16

  Spekter forstår åpenbart ikke det geniale ved sin egen organisasjon. Hver avdelingsoverlege/klinikksjef rapporterer økonomidata først og fremst. Røde tall, eller svarte tall. Å generere mindre vakanser, gir mindre røde tall. Spektre forstår heller ikke hvor geniale disse midlertidige stillingene er: En lege som vet at vikariatet løper ut om en måned, eller kanskje tre, lager ikke bråk. Likevel har de kjempet for dem med nebb og klør og rettssaker, og på mystisk vis er mange av oss i vikariater etter over 10 år i systemet. Spectre forstår heller ikke hvor lite genialt tillitsvalgssystemet er: Man må ha et navn for å ta en rettssak. Spekter er genialt, Legeforeningen har store svakheter, gjett hvem som alltid vinner? La oss bare håpe at det faktisk fører til at arbeidstagerne fortsetter å levere 24/7, røde som hvite dager.

 • LIS 14.02.2016 13.37.10

  Dette er ikke noe annet enn kjønnsdiskriminerende! Man må huske på at gravide LIS er i et spesialiseringsløp. Kvinnelige leger som må sykemelde seg i 3. trimester fordi hun ikke får vaktfritak, vil få 3 mnd lenger spesialiseringstid enn sine mannlige kolleger pr barn!

 • Siegfried Wenus 12.02.2016 15.45.43

  Det føles som en skyggekamp. Det er helt opplagt at en gravid lege ikke burde jobbe vakt i siste trimester. Det minner om leken med lærere som måtte krangle mot kontortid på skolen. Når man må krangle om så essentielle krav, blir det ikke noe igjen for lønnskrav, reel fordypningstid osv. Genial taktikk fra Spekter. Anbefaler å fjerne overlegepermisjon i nese omgang. Da slipper man å diskutere overlegelønnene.

 • Trond Wesenlund Hjønnevåg 12.02.2016 08.26.33

  Hva blir det neste? Kan det bli slik at leger nektes fri ved sykdom når de har legeerklæring pga at denne ordningen kan misbrukes og er litt sånn "bukken til havresekken"? Er jo fint å se at Spekter har så god tro om sine gravide leger, at de stiller dem I samme kategori som superwoman. Jeg er gift med en av disse, og kan avkrefte Spekter tro. Hadde ikke min kone fått fritak, så hadde vi ikke hatt tre fantastiske barn idag. Tror Spekter "gauler en stut i ræv.... eeeeh. .. rektum" med et håp om at hornene skal falle av. Stå på og kjemp mot! Mvh Gruveslusk Trond Wesenlund Hjønnevåg

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!