Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– BØR FÅ TILGANG: «Nikotin er svært avhengighetsdannende, og disse medlemmer mener det er svært mange pasienter som av helsemessige grunner bør få gratis tilgang på røykesluttmedisiner», skriver Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet i innstillingen til Legemiddelmeldingen.

– BØR FÅ TILGANG: «Nikotin er svært avhengighetsdannende, og disse medlemmer mener det er svært mange pasienter som av helsemessige grunner bør få gratis tilgang på røykesluttmedisiner», skriver Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet i innstillingen til Legemiddelmeldingen. Foto: Colourbox (illustrasjon)

Ikke flertall for røykesluttrefusjon

Flertallet i Stortingets helse- og omsorgskomité vil ikke ta inn legemidler mot nikotinavhengighet i blåreseptordningen.

Annons:

Blant tiltakene i Legemiddelmeldingen foreslår regjeringen å åpne for blåreseptrefusjon av legemidler mot ereksjonssvikt og rusavhengighet. Dette foreslår helseministeren å gjøre gjennom en endring i legemiddelforskriftens paragraf 14-14 – den såkalte moralparagrafen (se faktaboks).

I kjølvannet av dette har flere helsepolitikere tatt til orde for at også legemidler mot nikotinavhengighet bør kunne gis på blå resept. I Stortingets helse- og omsorgskomité ble det imidlertid ikke flertall for å ta inn røykesluttlegemidler i blåreseptordningen. Det kom frem da komiteen avga sin innstilling til Legemiddelmeldingen torsdag.

Legemiddelforskriftens paragraf 14-14

Fastslår at legemidler ikke får forhåndsgodkjent refusjon (blåreseptrefusjon) hvis de i hovedsak skal benyttes i behandlingen av følgende tilstander:

a. Rusavhengighet

b. Nikotinavhengighet

c. Naturlig håravfall

d. Erektil dysfunksjon

Dersom legemiddelkategorier fjernes fra paragrafen, innebærer dette at produsenter kan søke om blåreseptrefusjon for disse medikamentene på lik linje med legemidler for øvrig. Det er Statens legemiddelverk som vurderer disse søknadene.

I Legemiddelmeldingen foreslår regjeringen å fjerne rusavhengighet og erektil dysfunksjon fra forskriftsteksten.

Støtte i sentrumspartiene
Kun representantene fra Venstre, Kristelig folkeparti og Senterpartiet gikk inn for blåreseptrefusjon av røykesluttmedikamenter:

«Nikotin er svært avhengighetsdannende, og disse medlemmer mener det er svært mange pasienter som av helsemessige grunner bør få gratis tilgang på røykesluttmedisiner. Disse medlemmer mener dette kan innfases på ulike pasientgrupper der det er store helsegevinster ved å slutte å røyke, eksempelvis pasienter med kols», skriver de tre partiene i innstillingen.

De tar også til orde for at det settes i gang forskning på helseeffekten av å gi røykesluttlegemidler samtidig som kols-pasienter får tilbud om rehabilitering.

– Et budsjettspørsmål
Ingvild Kjerkol (Ap) forteller at det var kostnadshensyn som ble avgjørende for at Arbeiderpartiet ikke stilte seg bak forslaget.

– Vi synes dette er gode tanker og en riktig tilnærming til den felles ambisjonen vi har om å få flere til å slutte å røyke. Men vi mener dette er et budsjettspørsmål: Vi må vite hva det koster, og om vi har rom for det, Kjerkol.

Hun mener det kan bli aktuelt å ta opp diskusjonen på nytt i behandlingen av statsbudsjettene for de kommende årene.

– Vil fortsatt jobbe for det
Tidligere i vinter gikk Bård Hoksrud (Frp) ut med støtte for å refundere røykesluttmedisiner for kolspasienter. Fremskrittspartiet stilte seg likevel ikke bak forslagene fra Senterpartiet, Venstre og Kristelig folkeparti.

– Jeg skulle gjerne ha sett at vi fikk det til, men det var ikke penger til dette nå, og regjeringen sto fast på at den ikke ville gå inn for det. Jeg synes det hadde vært smart om vi hadde prøvd det ut, og kommer fortsatt til å jobbe for å få det til, sier Hoksrud til Dagens Medisin.

Håper på nye muligheter
Venstres Ketil Kjenseth sier han er skuffet over utfallet.

– Jeg hadde trodd det skulle være mulig å få til et flertall – vi forsøkte å trappe ned på ambisjonsnivået ved å avgrense dette til kun å gjelde de sykeste kols-pasientene. Men jeg tror ikke det er satt en strek for denne saken for evig og alltid, sier han.

Kjenseth viser til statsbudsjettet for 2016, der Venstre fikk gjennomslag for en bevilgning på fem millioner kroner til et forsøk om kommunal rehabilitering i regi av Helsehuset Askim.

– Jeg tror det er mulig at kols-pasientene der kan få tilbud om røykesluttmedisiner. Det kunne være en måte å komme i gang på, sier Kjenseth.

Han er også åpen for å diskutere andre måter å fase inn røykesluttmedisiner på – ut over inkludering i blåreseptordningen.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • CH 22.01.2016 09.28.04

  En ting kan man ikke benekte tobakksindustrien - De har virkelige effektive lobbyister!

Nyheter fra startsiden

NORSK UNDERSØKELSE BLANT FORSKERE

Medisinere strengest på forskningsetikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!