Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Blant kvinner etter overgangsalderen som ikke brukte hormontilskudd, hadde de med middels eller høy CRP-verdi henholdsvis 2,3 ganger og 2,1 ganger høyere risiko for å utvikle brystkreft sammenlignet med de med lavest CRP-verdi. Foto: Colourbox

Kronisk inflammasjon øker risikoen for brystkreft

Publisert: 2016-01-19 — 06.00
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Internasjonale studier viser at lavgradig inflammasjon kan være en av flere årsaker til senere kreftutvikling.

Hos kvinner etter overgangsalderen som ikke brukte hormontilskudd, var risikoen spesielt høy, ifølge studien, som er publisert i Breast Cancer Research and Treatment.

Fulgte kvinnene i 15 år
Forskerne har målt høysensitiv-CRP, en markør på lavgradig inflammasjon i kroppen, hos 8.130 friske kvinner som deltok i befolkningsstudien Tromsøundersøkelsen i perioden 1994 til 2008.

Kvinnene ble fulgt opp i nesten 15 år etter at de ble inkludert. 192 av dem fikk brystkreft, og disse ble fulgt opp videre i ca sju år.

– Vi så at kvinner etter overgangsalderen med høy CRP-verdi har større risiko for å utvikle brystkreft enn de med lav CRP, sier førsteforfatter Hanne Frydenberg, lege og stipendiat ved Oslo Universitetssykehus.

Høyere risiko uten hormontilskudd
Hos kvinner etter overgangsalderen fant forskerne at de som hadde CRP over medianverdi (1,2 mg/liter) hadde 40 prosent økt risiko for å utvikle brystkreft sammenlignet med de med CRP under medianverdi.

– Blant kvinner etter overgangsalderen som ikke brukte hormontilskudd, så vi at de som hadde middels eller høy CRP-verdi, hadde henholdsvis 2,3 ganger og 2,1 ganger høyere risiko for å utvikle brystkreft sammenlignet med de med lavest CRP-verdi, sier Frydenberg.

Lavere dødelighet
Forskerne fant imidlertid også at kvinner med økt CRP som utvikler brystkreft, har en lavere dødelighet og lavere risiko for tilbakefall, enn de med lav CRP som utvikler brystkreft.

– Det er usikkert hvorfor kvinner med høy CRP har bedre prognose, men observasjonene våre kan delvis forklares av at disse kvinnene utvikler mindre aggressiv brystkreft, sier hun.

Disse resultatene må tolkes med forsiktighet, siden antallet dødsfall blant brystkreftpasientene er lavt.

Sammenheng
Man vet ikke sikkert hva sammenhengen mellom lavgradig inflammasjon og brystkreft kommer av.

– Men store studier peker på at lavgradig inflammasjon kan være delaktig i brystkreftutviklingen i seg selv, og at inflammasjon ofte sees i sammenheng med overvekt, som er en kjent risikofaktor for brystkreftutvikling etter overgangsalder, sier hun.

– Sammenhengene er også observert i andre internasjonale studier, men vår studie viser i tillegg betydningen dette eventuelt kan ha for brystkreftoverlevelse, sier Frydenberg.

Vet for lite om CRP som markør
– Kan CRP være en markør som kan brukes i klinisk praksis, for eksempel hos utsatte grupper?

– CRP er foreløpig en for uspesifikk markør. Man vet for lite til å kunne si noe om hvilke kvinner som har høyere CRP-nivå enn andre med hensyn på brystkreftutvikling. CRP er imidlertid en markør som brukes i klinisk hverdag relatert til en rekke sykdommer, og er derfor av stor interesse også når det gjelder brystkreftdiagnostikk og behandling. Det er mye vi ennå ikke vet, for eksempel er det usikkert hvor lenge CRP er forhøyet før en eventuell kreftutvikling finner sted, sier Frydenberg.

Studien er et samarbeid mellom forskere i Tromsøundersøkelsen og ved Oslo universitetssykehus.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!