Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
– Det er derfor viktig at legen er informert om hva slags medikamenter pasienten tar, og at han forklarer pasientene at overforbruk av smertestillende over tid fører til MOH, sier Espen Saxhaug Kristoffersen. Foto: Colourbox

Fastlegeråd hjalp mot hodepine

Veiledning fra fastlegen førte til at 71 % av hodepinepasienter sluttet med medikamentoverforbruk og 63 % ble uten kronisk hodepine.

Publisert: 2015-12-30 — 06.00
Denne artikkelen er over fem år gammel.

I en ny studie har pasienter med hodepine som er blitt forverret av medikamentoverforbruk (MOH) fått oppfølging av fastlegen sin.

Ved studiestart hadde deltakerne i gjennomsnitt 25 dager med hodepine pr måned og brukte smertestillende nesten alle disse dagene.

– Etter seks måneder var 71 prosent uten medikamentoverforbruk og 63 prosent uten kronisk hodepine i behandlingsgruppen, sier førsteforfatter Espen Saxhaug Kristoffersen.

Vanlig lidelse
Omtrent 3-4 prosent av befolkningen har kronisk hodepine, altså hodepine mer enn annenhver dag.

Rundt halvparten av disse har en hodepine som er blitt forverret på grunn av overforbruk av smertestillende, såkalt medikamentoverforbrukshodepine (MOH).

– Mange behandler seg selv, uten å ha vært i kontakt med fastlege. De tar ofte vanlig smertestillende for å forebygge eller døyve smertene, og det blir en ond sirkel der man på sikt risikerer å få vondt i hodet på grunn av medisinene, sier Saxhaug Kristoffersen, post doc ved avdeling for allmennmedisin, UiO, og lege ved nevrologisk avdeling på Ahus.

Slutte med medisinene
Alle typer akutte smertestillende kan bidra til MOH ved langvarig bruk på mer enn 10-14 dager per måned. Behandlingen er å slutte med medisinene for å se om man blir bedre.

Den randomiserte studien publisert i Journal of Neurology undersøkte om fastlegene gjennom Brief Intervention- en pedagogisk metode basert på informasjon og råd- kunne hjelpe pasientene med å slutte.

50 fastleger og deres pasienter deltok i studien. Fem spørsmål skulle avdekke om pasientene brukte for mye medikamenter.

Informasjon
Halvparten av fastlegene fikk undervisning i metoden, og ga informasjon og råd til pasientene om sammenhengen mellom hyppig bruk av smertestillende og kronisk hodepine.

Målet var å slutte med medisinene, eventuelt trappe ned til maks to dager i uka.

De andre fastlegene, kontrollgruppen, gjorde ingen spesielle tiltak.

Bør oftest foregå hos fastlegen
Alt ble gjort i løpet av en vanlig fastlegekonsultasjon.

Pasientene i behandlingsgruppen hadde etter seks måneder i gjennomsnitt 6 dager mindre hodepine per måned enn kontrollgruppen.

– Resultatene viser at behandlingen av MOH oftest bør foregå hos fastlegen. Informasjon og råd om sammenhengen mellom smertestillende og hodepine er for mange pasienter nok til at de slutter med medisinene, og dette gir betydelig bedring, sier Saxhaug Kristoffersen.

Har ikke oversikt
Han sier det vil være interessant å følge opp pasientene over lengre tid for å se om effekten holder seg.

Han sier både episodisk og kronisk hodepine er så vanlig at det er helt nødvendig at fastlegene har høy kompetanse på området og at det meste av behandlingen skjer i primærhelsetjenesten, slik det allerede gjør i dag.

Saxhaug Kristoffersen mener mange fastleger er gode på hodepinebehandling.

– Men en utfordring er at legene ikke har oversikt over alle de reseptfrie medisinene som brukes. Det er derfor viktig at legen er informert, og at han forklarer pasientene at overforbruk av smertestillende over tid fører til MOH. Dette er enkle tiltak som kan hjelpe mange, sier han.

Redusert livskvalitet
Pasienter som ikke responderer på medikamentnedtrapping eller som har betydelig komorbiditet, bør enten forsøke forebyggende medisin hos fastlegen eller henvises til spesialisthelsetjenesten, sier han.

Det er viktig at pasientene får en korrekt diagnose fordi behandlingen kan være ulik for forskjellige typer hodepine.

I en annen, ny studie, publisert i European Journal of Neurology, har Saxhaug Kristoffersen og hans kolleger vist at pasienter med MOH har betydelig redusert livskvalitet sammenlignet med den generelle befolkningen i Norge.

– Tendens til at pasienter underrapporterer
Mange allmennleger er orientert om at hodepine kan bli forverret av medikamentbruk, sier Petter Brelin, leder for Norsk forening for allmennmedisin.

– Samtidig er jeg enig i at vi bør være ekstra oppmerksomme på dette, og det er viktig at vi orienterer om det overfor pasienter som plages med hodepine. Mitt inntrykk er at mange pasienter ikke vet at de kan få hodepine av overforbruk, sier han.

Han påpeker også at det er vanskelig for fastlegen å holde oversikten over hvilke reseptfrie medikamenter pasienten bruker.

– Det er en tendens til at pasientene underrapporterer, og at de bruker mer medisiner enn de selv tror. Dette er jo en ulempe med at smertestillende medikamenter er tilgjengelig overalt, sier han.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • pst 18.01.2016 16.17.49

  Det kan selvfølgelig være greit og fordelaktig og oppsøke sin fastlege av og til, selv om mye av den "service" som ytes innen skolemedisinen er betydelig overvurdert, ikke minst for den eldre pasientgruppen, der det utvises mye likegyldighet.

 • Mats Uldal 02.01.2016 01.19.46

  Flott at leger bidrar til mindre smerter, medisinering og forståelse for disse farene. Kanskje et tankekors at så få leger vet om at det finnes meget effektive teknikker som løser spenningshodepine for de fleste på 2-10 minutter. Hurtig, ofte og skånsomt, helt uten medisinering. Det beste er at det er lett observerbart også for andre. Dette er enkle avspenningsteknikker som bruker en form for akupressur, Tankefeltteknikker (TFT). I snart 20 år har disse vært tilgjengelige og titusenvis av hodepiner har blitt kurert ved at vedkommende selv stimulerer punkter på egen kropp, mens detaljert fokus er på smertestedet. Dette gjelder også en rekke former for migrene men erfaringene viser at disse oftere kommer av reaksjoner/spenninger etter livsopplevelser. I samme øyeblikk som disse minnene ikke lenger har kraft til å utløse spenning, er migrenen kurert. Varigheten avhenger av om nye livsopplevelser skaper ny spenning og da gjentar man prosessen. Undertegnede har vist dette både for 80 allmennleger på Ullevål, 50 smertespesialister fra norske sykehus( samlet på Rikshospitalet) og hundrevis av psykiatere, psykologer og sykepleiere på utallige foredrag. Alle er forundret når de ser/opplever effekten men forunderlig få bryr seg mer. Jeg aner en sterk indre selvjustis i systemet, for jeg tror det er mange leger som er interessert i å søke ny kunnskap litt utenfor boksen. Kanskje spesielt når det gjelder et område man har svært dårlige resultater å vise til innen legevitenskap. Ser fram til den dagen da åpenheten florerer og jeg kommer gjerne å demonstrerer teknikkene i en hvilken som helst skeptisk forsamling.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!