Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
ETTER OPERASJON: Overlegene Tarjei Vinje og Benedikt Jonsson ved Ortopedisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus legger på gips på en pasient etter en operasjon. Foto: Silje Robinson

Ortopedene ønsker røykfrie pasienter

Risiko for komplikasjoner halveres dersom pasienten er røykfri under og etter operasjon. Nå ønsker norske ortopeder å stille strengere krav til sine pasienter.

Publisert: 2015-11-10 — 09.31 (Oppdatert: 2015-11-10 — 09.47)

– Det er fire ganger hyppigere med bein-infeksjon hos røykere enn hos ikke-røykere, sier Jon Olav Drogset. Han er professor ved Institutt for nevromedisin ved NTNU og leder av Norsk ortopedisk forening.

– Dette er sterke og entydige tall. Studier viser også at røykeslutt seks uker før planlagte operasjoner, reduserer komplikasjoner med femti prosent og reduserer lengden på sykehusoppholdet, ifølge Drogset.

Kjetil Hvaal, seksjonsoverlege ved Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål og medlem i Norsk fot- og ankelkirurgisk forening, viser til at røykere har fra fire til femten ganger høyere risiko for ulike komplikasjoner ved ortopedisk kirurgi.

– Særlig har røykere høyere risiko for dette ved operasjoner der knokkelvev skal vokse sammen etterpå, sier Hvaal.

Både Hvaal og Drogset mener at ortopedene må stille strengere krav til sine pasienter. Dette var tema på et internasjonalt symposium under ortopedene sitt høstmøte i Oslo i slutten av oktober.


Røykfrie pasienter før og etter
– Vi ønsker at våre medlemmer skal stille krav overfor sine pasienter om at de i størst mulig grad skal være røykfrie før og etter operasjon. Både pasienter, sykehus og samfunnet vil ha svært god nytte av at røyking blir minimalisert. I dag er det slik at mange norske kirurger setter harde krav til pasientene, men det er ikke opplest og vedtatt at alle skal gjøre, sier Drogset.

Han peker på at kunnskapen om at røyking øker risiko ved operasjoner, har vært kjent i flere år.

– Et klart flertall av våre medlemmer mener nå at man i økende grad kan stille et slikt krav til sine pasienter. Det er lettere å stille et røykfri-krav dersom alle kirurger står samlet, sier Drogset.

Han viser til at hvis det skjer komplikasjoner etter en operasjon, kan det være dramatisk for pasienten. Det kan for eksempel bety at nye proteser må tas ut grunnet infeksjon og at pasient må gå en lengre tid uten protese. Den viktigste årsaken til at Drogset ønsker å innføre kravet, er for å oppnå et best mulig resultat for den enkelte pasient. I tillegg vil det være positivt for kirurger som vil oppnå bedre kvalitetstall. Sykehuset kan spare ressurser på færre reinnleggelser og komplikasjoner samt kortere sykehusopphold – og samfunnet kan spare mye penger på dette.

VIL HA RØYKFRIE PASIENTER: Leder Jon Olav Drogset (fremst) vil ha flest mulig røykfrie pasienter før og etter operasjon. Dette var på dagsordenen under høstmøtet for ortopedene, som ble holdt i Oslo. Foto: Vidar Sandnes


Tilpasset behandling
Hvaal understreker at det ikke handler om å nekte røykere behandling, men om å gi en tilpasset behandling.

– Det kan for eksempel være å gi fysioterapi, og ikke leddprotese, ved slitte ledd hos en røyker. Eller det kan være spesialsko i stedet for operasjon ved hælbrudd, sier Hvaal.

Han viser til at det er viktig å oppfordre denne pasientgruppen til røykeavvenning, og at pasientene kan delta på kurs eller få medikamenter for å klare å stumpe røyken.

– Vi vurderer også å stille krav til personer som får akutte operasjoner. Her kan man selvsagt ikke stille krav i forkant, men be om at de skal være røykfrie i to måneder etter operasjonen. Dette fordi vi vet at røyking i helingsprosessen forverrer resultatet, sier Drogset.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!