Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Studie påviste ebola i sæd ni måneder etter sykdomsutbrudd

26 prosent testet positivt for ebola-arvestoff ved sædprøve syv til ni måneder etter at sykdommen inntraff.

Annons:
VEDVARER I SÆD: Ebola-viruset.
Foto: Colourbox

Menn som har vært ebola-syke kan teste positivt for ebola-virusets arvestoff i sædprøver så lenge som ni måneder etter at de først fikk symptomer – lenge etter at symptomene var gått over og viruset ikke kunne påvises i blodet. Det viser foreløpige resultater fra en studie som gjennomføres i Sierra Leone.

– Potensialet for at ebola-viruset forblir i sæden til mannlige overlevende reiser bekymring rundt muligheten for overføring av viruset til seksualpartnere, heter det i studien, som ble publisert i New England Journal of Medicine onsdag.

Ubestemmelig etter ti måneder
93 menn over 18 har avgitt sædprøver – der det ble testet for virusets RNA – på ulike tidspunkter etter at de fikk symptomer på ebolainfeksjon. Den lengste observerte perioden mellom sykdomsutbrudd og positiv prøve var på 272 dager

Samtlige ni menn som avga sædprøve opp til tre måneder etter at sykdommen inntraff, testet positivt for ebola-viruset. Av de 40 mennene som avga prøve fire til seks måneder etter at sykdommen inntraff, ble viruset påvist hos 26 personer – det vil si 65 prosent.

Av de 43 mennene som avga sædprøve syv til ni måneder etter at sykdommen inntraff, var det imidlertid fortsatt 26 prosent – 11 personer – som testet positivt. Én mann ble dessuten testet ti måneder etter sykdomsutbruddet, men prøven ga ingen klar konklusjon.

Ikke nødvendigvis smittsomme
Forfatterne bak studien peker på at ti måneder er det maksimale tidsrommet som er gått siden sykdomsutbruddet blant dem som deltok. Dermed kan de ikke foreløpig svare på hvor lenge viruset maksimalt kan påvises i sæd. De viser dessuten til at sædprøve som slår ut positivt for virusets RNA ikke nødvendigvis betyr at mennene er bærere av smittefarlig virus.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det en sterk mulighet for at ebola kan smitte seksuelt fra menn til kvinner, og en teoretisk – dog langt svakere – mulighet for at det kan smitte seksuelt fra kvinner til menn. Imidlertid er det foreløpig ikke bevist at slik smitte faktisk forekommer.

Kommentarer

Kommentarfunksjonen er stengt

Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat