Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Sitatslurv fra Helsedirektoratet?

Undersøkelsen fra Kunnskapssenteret tyder på at flertallet av svarerne er som Ole Brumm og sier ja takk til både kompetanse, til medisin som virker – og til nærhet til sykehuset.

Annons:

Cecilie Alfsen, overlege ved Avdeling for patologi på Ahus og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, UiO

I DISKUSJONEN om lokalsykehus og akuttfunksjon støter man på påstanden om at befolkningen mener at høy kompetanse hos legene er viktigere enn nærhet til sykehusene. Selve spørsmålet virker absurd og kan sammenlignes med å spørre om pest eller kolera. Men er det sant?

I Helsedirektoratets vurdering fra 17.8.2015 om lokalsykehus og akuttfunksjon (1) gjentas påstanden flere ganger, med referanse til Kunnskapssenterets notat fra 2014: «Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten» (2).

HVA ER VIKTIGST? Direktoratet siterer notatet slik: «I en undersøkelse fra Kunnskapssenteret er pasienter spurt om hva de mener er det viktigste for dem i helsetjenestetilbudet. På topp rangeres at helsepersonell har god utdanning og at behandlingen virker. Dette betyr at folk er mest opptatt av at kompetansen er høy og behandlingskvaliteten er god. På tredjeplass kommer nærhet til tjenestetilbudet» (kapittel 2.1) og «Befolkningen mener god kompetanse og god behandlingskvalitet er viktigst» (kapittel 3.3).

GALLUPPANEL. Hva har så Kunnskapssenteret publisert? De har benyttet et utdrag av et galluppanel, en populasjon som skal søke å gjenspeile befolkningen. Pasienter er dette ikke. Deltakerne (1147 av 2100 spurte) har svart på en rekke spørsmål om hva de ville anse som viktigst, dersom de skulle havne i pasientsituasjonen.

Første spørsmål lyder: «Av følgende kriterier, hvilke er de tre viktigste når du tenker på god kvalitet i helsetjenesten i Norge?». Av totalt 13 kriterier har 57 prosent krysset av for helsepersonell med god utdanning, 49 prosent for behandling som virker og 46 prosent for nærhet til sykehus og lege. Svarprosenten utgjør 287 prosent, noe som forteller at flest har krysset av for nettopp disse tre svaralternativene samlet. Resten av kryssene har spredd seg på ingen ventelister, moderne medisinsk utstyr, respekt for pasientens verdighet, fritt valg av lege osv.

JA TAKK TIL ALT. Undersøkelsen fra Kunnskapssenteret tyder altså på at flertallet av svarerne er som Ole Brumm og sier ja takk til både kompetanse, til medisin som virker – og til nærhet til sykehuset.

Bruker man referanser, bør man forstå hva som er gjort før man siterer resultatene.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Referanser:
1) Helsedirektoratet (22.september 2015): https://helsedirektoratet.no/Documents/Nyheter/Helsedirektoratets%20vurdering%20av%20lokalsykehus%20og%20akuttfunksjon.pdf
2) Kunnskapssenteret (22.september 2015):
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasientsikkerhet-og-kvalitet-i-helsetjenesten-i-2014-og-endringer-over-tid-undersokelser-med-basis-i-galluppanelet

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 17/2015

Kommentarer

Kommentarfunksjonen er stengt.

 • Rette feil (i journal lag) 12.10.2015 15.25.25

  I psykiatrien er det motsatt, nei takk, til alt, som ikke, i hundremeterskogen, virker.... http://www.cmaj.ca/content/163/12/1557.full ... Selv om enkelte nå, endelig, har lært seg, å bli mindre, skrå og pille, sikker.... http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hvilken-krise-i-psykiatrien_-Roksund--Tor-Levin-Hofgaard-8199657.html

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!