Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
RUTINEKONTROLLER: Helseministeren sender et forslag på høring der han vil utvide adgangen til sikkerhetskontroller i psykisk helsevern. Foto: Arkiv

Åpner for flere sikkerhetskontroller i psykisk helsevern

HOD åpner blant annet for å innføre kroppsvisitering av pasienter som rutine.

Publisert: 2015-10-09 — 10.08 (Oppdatert: 2015-10-09 — 10.15)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å gi økt adgang til sikkerhetskontroller i psykisk helsevern.

Kroppsvisitering
I et forslag som sendes på høring fredag, åpner HOD blant annet for at institusjoner for døgnopphold skal kunne kroppsvisitere pasienten og vedkommendes eiendeler når pasienten kommer til institusjonen, som en rutinekontroll.

I dag kan slike kontroller kun gjennomføres når det foreligger konkret mistanke om innføring av noe som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Trygghet
Målet er å hindre innføring av legemidler, rusmidler, skadelige stoffer, rømningshjelpemidler og farige gjenstander.

- For å gi god behandling, må pasienter og ansatte føle seg trygge. Derfor foreslår vi at det skal bli enklere å kontrollere om pasientene har med seg farlige gjenstander eller rusmidler til stedet de skal få behandling, uttaler helseminister Bent Høie.

Det er ikke uvanlig at pasienter har med seg farlige gjenstander og rusmidler på institusjoner i psykisk helsevern – særlig på de akuttpsykiatriske avdelingene. Selvdrap, voldelige og truende episoder og brannstiftelsesforsøk er ikke uvanlig.

I høringsforslaget foreslår departementet å utvide tilgangen til å gjennomføre sikkerhetskontroller. Dette innebærer at det skal kunne innføres rutinekontroller og at mulighet for kontroll ved grunngitt mistanke blir utvidet.

Utvider adgang til kontroller
Alle pasienter som kommer til en institusjon i det psykiske helsevernet, uavhengig av om det dreier seg om døgn-, dag- eller poliklinisk behandling, skal kunne kontrolleres  når det foreligger grunn til mistanke om at pasienten har med seg noe som kan utgjøre sikkerhetsrisiko for dem selv, andre pasienter eller ansatte.

I dag er lovhjemmelen for slik kontroll avgrenset til institusjoner for døgnopphold.

Forslagene gjelder både for pasienter som er frivillig innlagt og pasienter som er innlagt til psykisk helsevern.  

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Kommentarfunksjonen er stengt.

 • Jon 12.10.2015 07.54.30

  På høy tid at dette kommer, lovregulert ettersom det har blitt gjennomført på kant med lovverket i så mange år. Selvfølgelig er det snakk om å tømme lommer og spørre og snakke med pasienten. Det handler ikke bare om ansatte sin sikkerhet men pasientene og medpasientene sin sikkerhet. Mange pasienter har uttalt at de kjenner seg trygge fordi de vet at alle gjennomgår de samme sikkerhetstiltakene. Gjennomgang av bagasje basert på at pasientene samtykker til det og med pasient tilstede og ved å be de tømme lommer osv.

 • Lege 11.10.2015 18.49.29

  Hva med å spørre de som jobber i klinikken, dvs på gølvet i psykisk helsevern?

 • lege 10.10.2015 11.29.26

  Stigmatisering av en hel gruppe mennesker som allerede lever med fordommer og stigmatisering på bakgrunn av disse. De fleste med psykiske lidelser er som deg og meg- vanlige mennesker som har hatt litt uflaks. Her virker det som om man skal innføre kontrolltiltak i stedet for å bruke nødvendig tid og ressurser til å vurdere våre medmennesker, dvs. kontrollregimer og krenkelser i stedet for tid og kompetanse.

 • Pasient/sosionom 10.10.2015 11.01.37

  Hva skjedde med å snakke med pasienter? Bruker man litt tid på å etablere tillit og en god relasjon er det mye informasjon som kommer frem uten kroppsvisitering. Terskelen for å søke hjelp vil nok ikke bli lavere om dette forslaget går igjennom.

 • Liv Torgunn Røhr 10.10.2015 01.35.04

  Dette har blitt gjennomført i praksis i mange år!

 • nils håvard dahl 09.10.2015 22.25.18

  Det var på høy tid! Bedre sent enn aldri.

 • Bjørn Ingar Pedersen 09.10.2015 20.05.21

  Hvis man tror at kontrolltiltak og kroppsvisitering innbyr til tillit og samarbeide så bør man tenke seg om på nytt. De som trenger hjelp og ber om det har ikke godt av slik mistenkeliggjøring. Jeg vil tenkt slik: "Disse menneskene stoler ikke på meg, hva er det egentlig de vil meg? Jeg trodde de ville hjelpe meg, ikke straffe meg og kontrollere meg". Slik behandling kan framprovosere panikkangstanfall. Er det ikke bedre å be noen tømme lommene / bagasjen sin?

 • lege 09.10.2015 12.32.56

  Dette kommer jo til å bli et mareritt- bokstavelig talt- for pasienter med posttraumatisk stress syndrom etter overgrep - av mental, fysisk eller seksuell karakter. Dette er mennesker som har behov for å verne seg mot denne typen påtvungen kontakt. Disse menneskene kan være redde for å bli holdt fast osv. Disse har allerede høy terskel for å søke hjelp- nettopp pga. at det er vanskelig å snakke om traumene, som vil kunne gi flash-back osv. Det er ikke uvanlig at disse avbryter behandlingen av den grunn. Ukritisk bruk at slike kontrolltiltak uten berettiget mistanke vil kunne virke mot sin hensikt for disse pasientene. Og hva med pasienter med posttraumatisk stresslidelse hvor traumet er et eller flere overgrep og krenkelser i helsevesenet? Har Høie tenkt over dette- eller rettere sagt- kontormenneskene som gir han beskjed om hva han skal si?

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!