Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

641 millioner til eldre-helse

Blant annet foreslås det gitt 71,3 millioner kroner i tilskudd til 1200 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens.

Publisert: 2015-10-07 — 10.13 (Oppdatert: 2015-10-07 — 10.25)
Denne artikkelen er over fem år gammel.
ELDRE-HELSE: Det foreslås gitt 36,8 millioner for å bekjempe ensomhet. Foto: Colourbox

Regjeringen foreslår en samlet netto styrking på 641 millioner kroner fordelt på disse tiltakene:

 205 millioner kroner til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Dette skal dekke første års utbetaling av innvilgede tilskudd til om lag 2500 heldøgns omsorgsplasser,

Forsøksordningen
156 millioner kroner foreslås gitt til forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Forsøket skal inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på å starte 1. mai neste år.

 Det foreslås gitt 71,3 millioner kroner i tilskudd til 1200 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens i 2016.

Utdanning
Videre vil regjeringen øke  bevilgningen til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene med 30,7 millioner kroner.

 Om lag 205 millioner kroner skal gå til oppfølging av rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

 Vil redusere med 27 millioner
Øvrige øremerkede bevilginger til omsorgstjenestene foreslås redusert med 27 millioner kroner for å styrke andre prioriterte tiltak, blant annet flere psykologer i kommunene.

Ensomhet
I budsjettet  foreslås det også å gi 36,8 millioner kroner til mobilisering mot ensomhet, blant annet tre millioner kroner til frivillige organisasjoner som legger til rette for besøks- og aktivitetsvenner i eldreomsorgen.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!