Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

MER INNSYN: Vaksinerådgiver Kate Elder i Leger Uten Grenser mener offentligheten bør få innsyn i prisene stater betaler for vaksiner, kostnadene ved å produsere vaksinen og investeringene i forskning og utvikling av nye vaksiner.

MER INNSYN: Vaksinerådgiver Kate Elder i Leger Uten Grenser mener offentligheten bør få innsyn i prisene stater betaler for vaksiner, kostnadene ved å produsere vaksinen og investeringene i forskning og utvikling av nye vaksiner. Foto: Leger Uten Grenser

– Lav produksjonskapasitet er et forretningsvalg

Leger Uten Grenser mener det trengs mer åpenhet for å avgjøre om vaksinepriser er rimelige.

Annons:

Vaksinepolitisk rådgiver Kate Elder ved Leger Uten Grensers tilgangskampanje i New York kjenner ikke til den aktuelle knappheten på kikhostevaksine, men uttaler på generelt grunnlag at vaksineknapphet er et resultat av strategiske valg.

– Det vi må huske på, er at når vaksineprodusenter sier at de ikke har nok produksjonskapasitet, er dette et resultat av en forretningsmessig beslutning. Bildet kan like gjerne fremstilles som at de velger ikke å investere i den ene vaksinen, men heller prioriterer en annen vaksine, som er mer økonomisk fordelaktig, sier hun.

“Vi trenger mye mer informasjon, blant annet for å vurdere om prisene som settes på vaksinene er rimelige og rettferdige”

- Kate Elder, Leger Uten Grenser

– Beklagelig
Leder Karita Bekkemellem i interesseorganisasjonen Legemiddelindustrien (LMI) kommenterer kritikken slik:

– Det er beklagelig at det oppstår mangelsituasjoner, men det er viktig å påpeke at det er ulike årsaker til at disse situasjonene oppstår.

Leger Uten Grenser utga tidligere i år en rapport om vaksinemarkedet, der vaksineprodusentene får kritikk blant annet for å overdrive de anslåtte kostnadene ved vaksineutvikling. Kate Elder er også kritisk til avtaler mellom produsenter og statlige myndigheter om å holde priser hemmelige etter at vaksineanskaffelser er gjennomført.

Etterlyser åpenhet
Elder etterlyser derfor større åpenhet rundt produsentenes forretningsavgjørelser: både hvor mye selskapene tar betalt for vaksinene, hvor mye det koster dem å produsere hver dose, og hvor mye de investerer i forskning og utvikling av nye vaksiner.

– Uten disse opplysningene, vet vi ikke hvilke profittmarginer selskapene har. Vi trenger mye mer informasjon, blant annet for å vurdere om prisene som settes på vaksinene er rimelige og rettferdige. Slik det er nå, må vi bare ta disse selskapene på ordet, sier hun.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
Jeg godkjenner publisering av artikkelkommentaren og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Trakk anken: Likestillingsombudets vedtak blir stående

OUS diskriminerte ansatt etter fødselspermisjon4

RAPPORT OM UNDERERNÆRING HOS ELDRE

– Det blir ikke gjort noe som monner1

Behandling i legevakt etter rusforgiftning

– Behov for bedre oppfølgingsrutiner

RETNINGSLINJER FOR IMMUNTERAPI

Reagerer på uklare råd om ny immunterapi

Strategi 2030 for Helse Midt-Norge

Svarer RHF-direktøren i video2

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!