Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
BARNDOM: Overgrep i barndommen er assosiert med psykiske vansker som voksen, viser den nye studien.  Foto: Illustrasjon, Colourbox

Studie: Seksuelle overgrep kan femdoble risiko for posttraumatiske plager

Overgrep i barndommen er assosiert med høyere risiko for psykiske vansker og posttraumatiske plager som voksen, viser ny studie. 

Publisert: 2015-08-05 — 06.00
Denne artikkelen er over seks år gammel.
SPURTE DE SPESIELT UTSATTE: Psykologspesialist og forsker Anders Dovran har kartlagt over 1000 voksne i risikogrupper.  Foto: Universitetet i Bergen

Forskere i Bergen har over tid fulgt tusen personer i risikogrupper. Personene har vært innsatte i fengsel, barnevernsbarn eller personer med rusbakgrunn.

Nå er den foreløpig siste studien i prosjektet publisert i Nordic Journal of Psychiatry.

550 av deltakerne er med i denne studien, en liten overvekt kvinner.

– Funnene våre viser at det er en assosiasjon mellom overgrep i barndommen og generelle psykiske vansker og posttraumatiske lidelser som voksen, sier førsteforfatter Anders Dovran.

Han er forsker og psykologspesialist ved Klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling ved Sykehuset Sørlandet og tilknyttet Forskningsgruppe i traumepsykologi ved Universitet i Bergen.

Kartlagt med spørreskjema
Deltakerne i studien har fylt ut et skjema for å kartlegge om de er blitt utsatt for overgrep i barndommen. Forskerne har oversatt skjemaet Childhood Trauma Questionnaire til norsk.

Ved bruk av dette skjemaet kartlegges fem ulike overgrep.

De ulike overgrepene som ble kartlagt:
Følelsesmessig omsorgssvikt – at man ikke følte seg elsket eller passet på Følelsesmessig mishandling – å bli kalt stygge ting, bli utfrosset eller terrorisert Fysisk omsorgssvikt – å ikke få nok mat eller bli tatt til lege ved behov
Seksuelt misbruk – overgrep og bli utsatt for tvang knyttet til seksuelle handlinger
Fysisk mishandling – å bli banket opp

Firedobler og femdobler risiko
– Vi ser at personer som er blitt utsatt for seksuelle overgrep av moderat til alvorlig grad har fem ganger høyere risiko for at de har posttraumatiske plager i dag, sier Dovran.

Også fysisk mishandling øker risikoen for psykiske lidelser. Personer som er blitt utsatt for dette har fire ganger høyere risiko for posttraumatiske plager.

Overraskende funn
– Det som overrasket oss ved funnene er at det er en forholdsvis høy forekomst av seksuelle overgrep blant menn, sier Dovran.

Han påpeker samtidig at det er flere kvinner som utsettes for slike overgrep enn menn.

Tidligere har det vært vanlig å undersøke ulike typer overgrep hver for seg. Dovran mener det gir bedre innsikt å kunne se alle typer overgrep samlet.

– Ved hjelp av kartleggingsverktøyet får vi en oversikt over hva den enkelte har vært utsatt for av mishandling og overgrep.

Etterspør screening
Funnet av den sterke assosiasjonen mellom overgrep i barndom og psykiske vansker i voksen alder, mener forskerne bør få konsekvenser.

– Dette understreker behovet for at vi har rutiner for å identifisere overgrep i barndommen. Det burde være en screening for dette. Å ha kjennskap til dette er viktig for å sette i gang riktige og nødvendige behandlingstiltak.

Ønsker å bruke spørreskjema
Mange psykologer har kontaktet forskerne fordi de ønsker å bruke selvrapporteringsskjemaene klinisk. Foreløpig er den norske oversettelsen av skjemaet fra Pearson Assessment kun lisensiert for forskning.

– Det er viktig å bli kjent med pasienten sin livserfaring og traumehistorie. Dette er ting som er vanskelig å snakke om, også for psykologer. Spørreskjemaet kan være et viktig instrument i det første møtet med pasienten, sier Dovran.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!