Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FOR MANGE FÅR MEDISINER: – Mye tyder på at for mange barn får inhalasjonssteroider de første leveårene, og fastlegene må være mer oppmerksomme på dette, sier Øymar.

FOR MANGE FÅR MEDISINER: – Mye tyder på at for mange barn får inhalasjonssteroider de første leveårene, og fastlegene må være mer oppmerksomme på dette, sier Øymar. Foto: Colourbox

13 % av toårige gutter fikk astmamedisin

I 2010 fikk 13 prosent av toårige gutter inhalasjonssteroider. – Dette er høyt og sannsynligvis har mange av disse ikke astma, sier barnelege og professor Knut Øymar.

Annons:

Øymar publiserte nylig studien i Pediatric Allergy and Immunology. Den er basert på data fra Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister.

– Studien viser at mange barn får inhalasjonssteroider de første leveårene, sier Øymar, barnelege ved Stavanger universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen.

Kroniske symptomer som hoste og tung pust er svært vanlig i førskolealder, spesielt i de to-tre første leveårene.

– Dette er en gruppe som er vanskelig å vurdere. Noen kan ha symptomer på grunn av astma, men for de fleste er dette forbigående symptomer som ikke er astma, sier han.

De yngste får mest
Forskerne så på forskrivningen av inhalasjonssteroider til barn under skolealder i perioden 2004 til 2013. Det er blant de yngste barna at flest behandles med inhalasjonssteroider.

– I denne perioden er ikke-astmatisk årsak til kroniske symptomer i nedre luftveier vanligst. Studier fra England viser et helt annet mønster, det er få barn som får slik behandling de første leveårene, mens flere får etter hvert, sier Øymar.

13 prosent av toåringer
12,9 prosent av toårige gutter og 9,3 prosent av toårige jenter fikk forskrevet inhalasjonssteroider i 2010.

– Dette er høyt, det er sannsynlig at mange av disse ikke har astma og ikke har behov for det, og antallet er vesentlig høyere enn for eksempel i England, sier Øymar.

Både astma og allergi er vanligere hos gutter enn hos jenter i førskolealderen.

Henter ut én resept
Studien viser at 40-50 prosent av de som fikk steroider hentet ut én eller få resepter i de første leveårene, men ikke siden. Én resept betyr én uthenting fra apotek.

– Dette tyder på at det ikke var astma barna hadde. Hvis det var astma, ville de hentet ut flere resepter årlig og over flere år, sier han.

Behandlingsforsøk
Ved tvil om det foreligger astma kan det gjøres et forsøk med behandling, og en del av de som bare får en én resept kan ha fått slik behandling, i tråd med retningslinjene.

– Det var likevel overraskende at slik behandling med bare en resept var vanlig også hos de eldste barna i førskolealder, for i denne alderen er det vanligvis mindre tvil om hvem som har astma, sier Øymar.

Må være mer oppmerksomme
Det er fastlegene som skriver ut mesteparten av disse medisinene.

– Mye tyder på at for mange barn får inhalasjonssteroider de første leveårene, og fastlegene må være mer oppmerksomme på dette, sier Øymar.

Det kan være vanskelig å vite om barna har astma eller ikke.

– Det er få eller ingen objektive undersøkelser som kan støtte en diagnose. Men barna har større sannsynlighet for astma ved symptomer som er dominert av obstruktivitet, ikke starter de første levemånedene og der barna har andre tegn til allergisk sykdom eller andre i familien har det. Bare hoste, og spesielt våt hoste, uten obstruktivitet er sjelden astma, sier han.

Bivirkninger
Han påpeker at uavhengig av bivirkninger skal det ikke gis behandling uten god indikasjon.

– Inhalasjonssteroider har potensiale til å påvirke vekst og bentetthet. Det er viktig å understreke at for barn med astma er behandlingen trygg og effektiv for de fleste, men for de aller yngste foreligger det vesentlig færre studier. Dette er en periode med betydelig vekst og noen studier kan tyde på at barn under to år og med lav vekt kan være mer utsatt for bivirkninger ved langvarig bruk, sier han.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!