Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

BLØDNING: 81% av de som hadde behov for å få stoppet blødning, fikk utført dette korrekt av forbipasserende.

BLØDNING: 81% av de som hadde behov for å få stoppet blødning, fikk utført dette korrekt av forbipasserende. Foto: Colourbox

Helsepersonell gir ikke bedre førstehjelp enn andre

Helsepersonell som befinner seg tilfeldig på et skadested gir ikke bedre førstehjelp enn andre.

Annons:

En ny studie fra Finnmark og Troms ser på førstehjelpen som blir gitt av de forbipasserende som kommer til et skadested før ambulansepersonellet.

– Vi så at majoriteten av traumepasienter fikk god førstehjelp, men det er fortsatt rom for forbedringer, sier førsteforfatter Håkon Kvåle Bakke ved Helgelandssykehuset.

Flest trafikkulykker
330 traumepasienter ble inkludert i studien som er publisert i Acta Anaesthesiologica Scandinavica. De fleste ulykkene i studien var trafikkulykker.

Ambulansepersonellet som kom først til stedet registrerte hva som var gjort av førstehjelp før de kom, og også opplysninger om hvem som hadde utført førstehjelpen.

76 prosent av de som trengte frie luftveier hadde fått denne førstehjelpen utført på korrekt måte.

– Det er et et godt resultat, men dette er så viktig at jeg skulle ønske andelen var enda høyere, sier Bakke.

For få unngikk nedkjøling
81 prosent av de som hadde behov for å få stoppet en blødning, hadde fått utført dette korrekt. Dette mener Bakke er et tilfredsstillende antall.

– Når det gjelder nedkjøling er ikke resultatene like gode. Hele 204 pasienter var utsatt for nedkjøling, og hos 62 prosent av dem var det gjort tiltak for å unngå dette– denne andelen burde vært høyere, sier Bakke.

Viktig tiltak
Han påpeker at det kan være lett å glemme å forebygge nedkjøling når man blir stresset.

– Men forskning har tydet på at det er større dødelighet hos de som kommer inn med blødninger og samtidig er nedkjølt, så dette er et viktig moment, sier han.

Helsepersonell ga ikke bedre førstehjelp
Studien viser at hele 30 prosent av de forbipasserende som ga førstehjelp var helsepersonell.

– Dette er nok blant annet fordi noen av ulykkene var fallulykker, der hjemmesykepleier fant pasienten. Det er imidlertid interessant å se at vi ikke finner noen forskjell i kvaliteten på den førstehjelpen som i snitt blir gitt av helsepersonell og den som gis av folk flest, sier Bakke.

Må være oppdatert
Han mener derfor det er viktig at helsepersonell holder seg oppdatert på førstehjelp.

– De kommer oftere i situasjoner der de har bruk for førstehjelp enn andre, selv om de ikke jobber med akuttbehandling av pasienter. Det er mulig at en del helsepersonell tror de har gode kunnskaper, og derfor ikke holder seg oppdatert med kurs i førstehjelp, sier han.

Kurs hjelper
35 prosent av de forbipasserende som utførte førstehjelp hadde noe trening i dette.

– De som hadde hatt noe førstehjelpstrening ga bedre førstehjelp enn de andre. Dette tyder på at trening har noe for seg, selv om studien ikke har undersøkt om overlevelsen var bedre, sier Bakke.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Helsepersonell 02.07.2015 20.09.19

  Dette er vanvittig useriøst av DM. Handler det kun om å få flest klikk, som på de virale nettstedene? Hva med å faktisk lese artikkelen man presenterer? I kun fem prosent av ulykkene i denne forøvrig lille studien, hadde ingen av de forbipasserende førstehjelpstrening. I hver av de resterende ulykkene vil selv ett helsepersonell trekke opp scoren for eventuelle andre yrkesgrupper som er tilstede. Hvordan i all verden skulle man ha funnet noen signifikant forskjell mellom yrkesgruppene med denne metoden?

 • Trond-Inge 27.06.2015 16.58.25

  Dette kan ha noe med at helsepersonell ikke har førstehjelp som en del av sin grunnutdanning fra videregående eller høgskole/universitet. Noen sykepleierutdanninger har fokus på førstehjelp, men det som er trist å se, er at dette er kraftig nedprioritert. Dog kan det også forstås at sykepleierens, hjelpepleierens eller legens funksjon er hovedsaklig fokusert inne på et helseinstitusjon, og ikke innen prehospital førstehjelp.

 • Kjetil Kjernsmo 27.06.2015 00.26.00

  Det er jo interessant, og en bekreftelse for oss ikke-helsepersonell at det er bare å trå til, ikke vente på at noen andre skal gjøre det. Men kan det være en forklaring at helsepersonell blir like stressa som andre folk i en situasjon man ikke er vant til som andre, snarere enn at de ikke er oppdatert på førstehjelp?

 • Einar 26.06.2015 21.53.12

  Selv om en er helsepersonell er jo ikke det enstydene med at vedkommende har en grundig førstehjelpsopplæring. Det er jo viktig ting å ta med.

Nyheter fra startsiden

SYKEHUSENE INNFRIR IKKE HØIES PAKKEFORLØPS-KRAV

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen1

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!