Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Sender hodeskade-sak tilbake til fagmiljøene

Beslutningsforum mener saken om blodprøve i stedet for CT ved lettere hodeskader ikke skulle vært på deres bord.

Publisert: 2014-12-16 — 10.08 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.36)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

15. desember møttes Beslutningsforum for nye metoder til årets siste møte. På dagsorden sto blant annet innføring av testen S100B, som benyttes for å diagnostisere lettere hodeskader. På oppdrag fra de regionale helseforetakenes Bestillerforum har Kunnskapssenteret gjort en hurtig metodevurdering av denne serummarkøren.

Hensikten med blodprøven er å redusere antall CT-undersøkelser, som utsetter pasienten for potensielt helsefarlig stråling.

Rapporten konkluderer med at testen ikke nødvendigvis gir identisk utfall for pasientene, og at man i sjeldne tilfeller kan overse alvorlige behandlingstrengende skader. Samtidig viser analysene at sykehusene årlig kan spare beskjedne 800.000 kroner til sammen på å ta i bruk testen.

Den foreliggende dokumentasjon er derfor ikke tilstrekkelig til å konkludere med at serumanalysen er et kostnadseffektivt alternativ til CT, ifølge Kunnskapssenteret.

– Ikke vårt bord
– Denne saken hører ikke til på vårt bord. Den hører hjemme i fagmiljøene, og må inn i revideringen av nasjonale retningslinjer for hodeskader, sier Lars Vorland, leder av Beslutningsforum, til Dagens Medisin.

– Var dette en feilbestilling fra Bestillerforum?

– Dette er fortsatt et nytt system, og vi har hatt få henvendelser på denne type metoder, så det var greit å få det diskutert. Men det er altså ingen grunn til at vi skal håndtere dette, sier Vorland.

For små konsekvenser
– Dette er et eksempel på en metode som går for detaljert inn i de medisinske vurderingene i pasientbehandlingen, og hører derfor hjemme i fagmiljøene. Beslutningsforum for nye metoder skal behandle metoder som har vesentlige konsekvenser administrativt, organisatorisk eller økonomisk. Bruk av denne metoden må derfor gjøres i forbindelse med utarbeidelse eller revisjon av nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av hodeskader, sier Vorland.

Noen sykehus har allerede tatt i bruk S100B-testen, men fagmiljøet er delt i synet på nytteverdien av testen, slik Dagens Medisin tidligere har skrevet.  

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!