Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Det medisinske helhetsbegrepet

Kroppen har en iboende evne til å helbrede seg selv dersom den får anledning. «5-Why´s-modellen» krever også innsikt i hva som er nødvendig for at et vev eller organ skal fungere optimalt.

Annons:

Espen Glomsrød, osteopat i egen praksis, Halden

BÅDE INNEN tradisjonell medisin og ulike alternative terapiformer er tanken om en helhetlig tilnærming til pasientene i dag godt forankret. Den biopsykososiale modellen ble lansert på 1970-tallet som et alternativ til den inntil da dominerende biomedisinske modellen. I praksis betyr dette at årsakene til utvikling av sykdom og plager i ulik grad kan spores tilbake til både kroppslige, psykiske og sosiale forhold.

Modellen har uten tvil bidratt til viktige fremskritt innen medisinen, både i forhold til diagnostikk og behandling. Men hva med kroppen som en helhet?

PROBLEMLØSNING. Innen japansk bilindustri vokste det på 1970-tallet frem en enkel problemløsningsmetode som i ulike modifiserte former brukes i stor grad innen industrien den dag i dag. Metoden ble kalt «5-Why´s» og hadde som formål å kvalitetssikre produksjonen - gjennom raskt å identifisere årsaken til problemene dersom noe sviktet i produksjonen.

I kortversjon går metoden ut på først å definere problemet, for deretter å spørre «hvorfor» problemet har oppstått. Svaret må så evalueres for så igjen å stille spørsmålet «hvorfor». Poenget er å finne roten til problemet, eller det man kan kalle den primære årsak. Først da den primære årsaken er fjernet, kan problemet bli varig løst. Dersom problemet søkes løst på et mer overfladisk plan, vil det før eller senere komme tilbake.

MEDISINSK ANVENDELSE. «5-Why´s-modellen» kan ha mye for seg ved undersøkelse av en pasient. Særlig gjelder dette pasienter med skader, sykdom og plager i muskel- og skjelettsystemet, der årsakene til plagene ofte er vanskelig å definere. Totale samfunnsøkonomiske kostnader og trygdeutgifter for dette lå i 2009 på mellom 69 og 73 milliarder kroner.

På lik linje som den industrielle modellen krever inngående kunnskap om bedriftens produksjonsmidler, betinger modellen, når den brukes på pasienter, stor kunnskap om hvordan kroppen fungerer. Det vil si anatomi, fysiologi og biomekanikk, i tillegg til sykdomslære.

ET EKSEMPEL. Modellen kan illustreres med et eksempel. Senefestebetennelse på hoftekulen, trochantertendinitt, er en hyppig forekommende diagnose, spesielt hos kvinner. Symptomene består av smerter rundt hoftekulen som forverres ved belastning.

Tradisjonell behandling vil bestå av betennelsesdempende medikamenter, kortisoninjeksjoner, eller ulike former for fysioterapi med formål å bekjempe betennelsen. I tillegg vil det stilles spørsmål ved hvilke ytre faktorer som kan ha forårsaket utviklingen av betennelsen. Eksempler her kan være løping på hardt underlag eller rask økning av totalbelastningen på hofte. Endring av disse ytre faktorene hører naturlig med i enhver type tilnærming.

«5-Why´s»-modellen krever at senefestebetennelsen ses på som et symptom og ikke en diagnose, som har en foretrukket behandling definert via resultater av forskning. Man må, som modellen krever, stille spørsmålet: Hvorfor har betennelsen oppstått? Dette innebærer at man også må sette fokus på hvilke faktorer i kroppen som kan tenkes å bidra til at senen overbelastes og at det utvikler en betennelse.

LØSNINGER. Aktuelle løsninger for denne senefestebetennelsen kan være:

1) Feilstilling/feilfunksjon i ankel eller mellomfot etter overtråkk som krever mekanisk kompensasjon i blant annet hofta. Dette øker belastningen på den aktuelle senen og det utvikles en betennelse. Riktig behandling vil først og fremst være korreksjon av feilfunksjon i ankel/ fot for å normalisere belastningen i hofta.

2) Mange kvinner har spenninger og tilheftinger i bindevevet i nedre del av bekkenet etter fødsler. Dette kan påvirke den nerven og de blodårene som forsyner den aktuelle senen negativt og senke toleransen for belastning. Korreksjon av spenningene i bekkenet med lette manuelle teknikker må her foretrekkes som behandling.

GRUNNLAG FOR METODEN. Denne tilnærmingsmetoden krever en grunnleggende forståelse av at kroppen er en enhet som har en iboende evne til å helbrede seg selv dersom den får anledning. Den krever også innsikt i hva som kreves for at et vev eller organ skal kunne fungere optimalt, nemlig god blodsirkulasjon, normal nerveforsyning og god bevegelighet i forhold til sine omgivelser.

Behandlingen må derfor være helt individuell og tilpasset de funn man har etter en manuell undersøkelse av kroppen.

HELHETSSYNET. Mulige årsaker til et manglende helhetssyn på kroppen innen helsevesenet kan tenkes å ha med forhold innen utdanningen å gjøre. Organiseringen av helseprofesjonene, der hver profesjon har ansvar for hver sin del av kroppen eller kroppssystem, gir også utfordringer i forhold til å ta kroppens helhet med i de kliniske vurderinger.

Kanskje har også den nødvendige overgang til en biopsykososial modell gått på bekostning av forståelsen av kroppen som den fantastiske helhetsorganisme den vitterlig er.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 05/2014

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!